ไลฟ์สไตล์

‘พระธาตุช่อแฮ’ นมัสการพระธาตุประจำปีขาล ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองแพร่

ชวนสักการะ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีขาล ปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวล้านนามาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดแพร่ ที่มีความเชื่อกันว่าหากคนที่เกิดปีขาลมาไหว้พระธาตุแห่งนี้ จะได้รับอานิสงส์ผลบุญที่สูงล้น

พระธาตุช่อแฮ สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่เมืองแพร่

พระฮาตุช่อแฮ
ภาพจาก : Amazing Thailand

ชาวล้านนากับความเชื่อเรื่องพระธาตุประจำปีเกิด

สำหรับชาวล้านนาโบราณ มักจะมีคติความเชื่อในเรื่อง “พระธาตุประจำปีเกิด” อย่างแน่นอน โดยเชื่อว่าก่อนที่วิญญาณจะมาปฏิสนธิในครรภ์ของผู้เป็นมารดา วิญญาณจะลงมาชุธาตุ ซึ่งหมายถึงการที่ดวงวิญญาณจะลงมาพักอยู่ที่เจดีย์แห่งใดแห่งหนึ่ง โดยมี ตั๋วเปิ้ง หรือ สัตว์ประจำนักษัตร พามาพักไว้

เมื่อถึงเวลา ดวงวิญญาณจะเคลื่อนจากพระเจดีย์ ไปสถิตอยู่บนกระหม่อมของผู้เป็นบิดาเป็นเวลา 7 วัน ก่อนที่จะเคลื่อนสู่ครรภ์ของมารดา และเมื่อเสียชีวิตลงแล้ว ดวงวิญญาณจะกลับไปพักอยู่ที่เจดีย์นั้น ๆ ตามเดิม ด้วยเหตุนี้เองชาวล้านนาโบราณจึงมีความเชื่อว่า การได้มีโอกาสไปกราบไหว้พระธาตุประจำปีเกิดของตนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต จะเป็นการเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ ได้รับอานิสงส์ผลบุญสูงล้น อีกทั้งเชื่อว่าเมื่อตายไป ดวงวิญญาณจะได้กลับไปยังพระธาตุองค์นั้น ไม่ต้องเร่ร่อนไปในทุคติภูมิ

สักการะ พระธาตุช่อแฮ
ภาพจาก : Amazing Thailand

ประวัติ พระธาตุช่อแฮ

องค์พระธาตุช่อแฮ ตั้งอยู่ภายในวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ตำบลช่อแฮ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ.1879 – 1881 ตามตำนานเล่าขานว่า พระมหาราชาลิไท พระราชทานพระบรมสารีริกธาตุแก่ขุนลัวะอ้ายก้อม ให้นำมาบรรจุไว้ในสิงห์ทองคำสร้างแท่นที่ตั้งผอบด้วยเงินและทอง แล้วตั้งสิงห์ทองคำไว้ โดยโบกปูนทับอีกชั้นหนึ่ง หลังจากนั้นก็จัดงานบำเพ็ญกุศลเฉลิมฉลอง 7 วัน 7 คืน ภายหลังเมืองแพร่ถูกรวมเข้ากับอาณาจักรล้านนาไทย กษัตริย์ล้านนาก็ทรงได้ทะนุบำรุงพระธาตุช่อแฮเรื่อยมา

จนกระทั่งราชวงศ์นี้หมดอำนาจลง พระธาตุช่อแฮก็ได้ทรุดโทรมลงไปตามกาลเวลา จนถึงช่วง พ.ศ. 2467 พระครูบาศรีวิชัย ได้เป็นประธานบูรณะปฏิสังขรณ์พระธาตุร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ และมีพระมหาเมธังกร อดีตเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในการบูรณะปฏิสังขรณ์ จนทำให้พระธาตุกลับมามีความงดงาม และเป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดแพร่ รวมถึงเป็นพระธาตุที่สำคัญแก่คนเกิดปีขาล

วัดพระธาตุช่อแฮ ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2549 ลักษณะองค์พระธาตุช่อแฮ เป็นเจดีย์ศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก เมื่อกระทบกับแสงแดด จะดูสวยงามและรู้สึกได้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ ไม่แปลกใจเลยที่ทำไมชาวเมืองแพร่จึงมีความเชื่อกันว่าการได้สักการบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ จะทำให้ได้รับอานิสงส์อย่างแรงกล้า ทำให้ชีวิตอยู่ดีมีสุข

พระอารามหลวงที่สำคัญของนเกิดปีขาล
ภาพจาก Facebook Page : วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

บทสวดบูชาองค์พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุช่อแฮ เป็นพระธาตุ 1 ใน 12 ราศี ถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดสำหรับคนเกิดปีขาล หากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ให้เริ่มต้นนะโม 3 จบ แล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลังบารมีจะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับบทสวดพระธาตุช่อแฮ มีดังนี้

ตั้งนะโม 3 จบ

“โกเสยัง ธะชัคคะ ปัพพะเต พุทธะธาตุ ปะติฏฐิตัง ปะสันเนนะ อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส”

แปลว่า : ขอไหว้พระเกศาธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งประดิษฐานอยู่บนธะชัคคะบรรพตแห่งเมืองโกศัย อันเป็นที่รื่นรมย์ของชนทั้งหลาย โดยประกาลทั้งปวง ในการทุกเมื่อแลฯ

หลวงพ่อช่อแฮ
ภาพจาก Facebook Page : วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

สิ่งสำคัญภายในวัดพระธาตุช่อแฮ

นอกเหนือจากการมากราบไหว้พระธาตุช่อแฮ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดแพร่แล้ว ภายในวัดยังมีพระประดิษฐานที่สำคัญมากมาย ดังนี้

  • หลวงพ่อช่อแฮ

พระประดิษฐานในพระอุโบสถ ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะล้านนา เชียงแสน สุโขทัย มีอายุมาหลายร้อยปี หน้าตักกว้าง 3.8 เมตร สูง 4.50 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูนลงรักปิดทอง มีการสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลังจากการสร้างองค์พระธาตุ

  • พระเจ้าทันใจ (หลวงพ่อทันใจ)

หลวงพ่อทันใจ เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิปูนปั้น ลงรักปิดทอง ชาวบ้านในพื้นที่ต่างเชื่อกันว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ ใครมาขอพรก็สมตามปรารถนา และที่ด้านหลังประดิษฐานพระเจ้าทันใจ จะมีซุ้มไม้ให้ได้ลองเสี่ยงทายกันด้วย

  • พระพุทธโลกนารถบพิตร

เป็นพระพุทธรูปปางพระนาคปรก หน้าตักกว้าง 3.60 เมตร สูง 7 เมตร สร้างด้วยโลหะทองเหลือง ประดิษฐานอยู่ในวิหารศิลปะล้านนาประยุกต์ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอย่างสวยงาม สร้างในปี 2534

  • พระเจ้านอน

เป็นพระเจ้านอนศิลปะพม่า มีขนาดยาวถึง 3.70 เมตร สูง 1.35 เมตร ก่อสร้างด้วยอิฐโบกปูน สร้างเมื่อขึ้น 15 เดือน 6 เหนือ พ.ศ.2459 โดยก่อนจะขึ้นไหว้องค์พระธาตุช่อแฮ ชาวบ้านมักจะแวะไหว้พระเจ้านอนก่อนเสมอ

พระธาตุช่อแฮ 2566
ภาพจาก Facebook Page : วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง

การเดินทางไปสักการะบูชาวัดพระธาตุช่อแฮ

วัดพระธาตุช่อแฮ ตั้งอยู่ในบริเวณเขตเทศบาลตำบลช่อแฮ ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 9 กิโลเมตร จากสี่แยกบ้านทุ่ง อำเภอเมืองแพร่ มุ่งหน้าไปตามทางหลวงหมายเลข 1022 เข้าสู่ถนนช่อแฮ ผ่านโรงพยาบาลแพร่ สนามบินหมู่บ้านเหล่า หมู่บ้านนาจักร หมู่บ้านแต และหมู่บ้านมุ้ง จึงจะพบกับทางเข้าวัดพระธาตุช่อแฮที่ตั้งอยู่ขวามือค่ะ

Wilasinee

นักเขียนออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญข่าวบันเทิงและบทความไลฟ์สไตล์ แฟชั่น จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รู้ลึกรู้จริงทั้งเรื่องวิชาการและเทรนด์กระแสโซเชียลที่สำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *