ข่าว

แถลงซีเซียม-137 ยันไม่พบปนเปื้อนเพิ่ม สั่งการ ผบ.ตร.สอบเส้นทางหายปริศนา

รัฐบาล แถลงข่าวซีเซียม 137 วันนี้ สร้างความมั่นใจประชาชน ยืนยันสถานการณ์ปัจจุบันไม่มีการปนเปื้อนเพิ่มเติม ผลตรวจร่างกายพนักงานกลุ่มเสี่ยงทั้งหมทด 71 ราย พืช ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ ที่ปราจีนบุรี พบค่ารังสีในโรงงานอยู่ในรังสีระดับธรรมชาติ ดิน น้ำ อากาศ ไร้ปัญหา แต่สั่งการ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสอบสวนเส้นทางหายปริศนา

การแถลงข่าวสถานการณ์และการตรวจสอบกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 จากศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ผ่านเพจเฟซบุ๊ก “ไทยคู่ฟ้า” เวลา 11.00 น. วันนี้ (24 มี.ค.66) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่า การร่วมแถลงข่าวของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรณีวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 มีขึ้นเพื่อชี้แจงความคืบหน้ารายงานสถานการณ์และการปฏิบัติงานกรณีการปนเปื้อนวัสดุกัมมันตรังสีซีเซียม-137 ในโรงงานหลอมโลหะ จังหวัดปราจีนบุรี ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบถึงความคืบหน้าล่าสุดจนถึงขณะนี้

โดยผู้ร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ประกอบด้วย นายรณรงค์ นครจินดา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ 4. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย อ่อนจันทร์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์แพทย์ เพ่งวาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมนิวเคลียร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้ว่าปราจีนบุรี

สำหรับประเด็นสำคัญเรื่องของสถานการณ์ในปัจจุบันและเรื่องของการดำเนินการต่างๆ ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา โดย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ปลัดกระทรวง อว. กล่าวว่า ข้อมูลตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และทางมหาวิทยาลัย หน่วยงานทางวิชาการได้มีการประมวลข้อมูล

กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงสุด คือ พนักงานปฏิบัติงานในโรงงานซึ่งเวลานี้ได้มีการตรวจละเอียดพนักงานทั้งสิ้น 71 ราย ทั้งการตรวจร่างกาย การตรวจการสัผัสที่ผิวหนังและกระบวนการอื่น ขณะนี้ตรวจเสร็จสิ้นแล้วไม่พบการปนเปื้อนรังสีในพนง.ทุกราย ส่วนการตรวจเลือด ผลการตรวจเป็นปกติ

การตรวจปัสสาวะโดยที่มีความไวสูงมากซึ่งผลการตรวจจะค่อยๆ ทยอยออกมาซึ่งผลตรวจครึ่งหนึ่งออกมาแล้ว พบเป็นปกติ เช่นเดียวกับข้อมูลที่ยังรอผลที่คาดว่าจะเป็นปกติเช่นเดียวกัน

ขณะที่การปนเปื้อนในดิน น้ำ อากาศ จุดที่มีการพบรังสีขณะนี้ทั้งหมดอยู่ในจุดกักเก็บ 23 ถุง และก็ได้มีการตรวจสอบสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องในรอบบริเวณโรงงาน ผลปรากฏ อยู่ในระดับรังสีธรรมชาติ

โดยบริเวณรัศมีโดยรอบ 10-15 กิโลเมตร นับจากจุดตรงกลางที่มีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียมในถุงต้นเหตุ ก็ไม่พบความผิดปกติหรือมีการปนเปื้อนเพิ่มเติมใดๆ จึงสรุปได้ว่าไม่พบมีการปนเปื้อนของสารรังสีนอกจากเหนือจากพื้นที่ ที่พบภายในถุงและในจุดหลอมของบริเวณโรงงานและบริเวณที่เกียวข้องเท่านั้น

ขณะที่รายงานระดับรังสีแกมมาประจำวันของทุกภาคในประเทศไทย อยู่ในระดับปกติ

นอกจากนี้ ทางสำนักงานพลังงานปรมณูเพื่อสันติและทางสถาบันเทคนิคนิวเคลียร์แห่งชาติซึ่งมีทีมปฏิบัติการในพื้นที่ได้เข้าไปตรวจพืช ผัก ผลไม้อหารต่างๆ ที่ จ.ปราจีนบุรี โดยทำ 3 วิธี

1. ตรวจที่ผิวสัมผัสโดยตรง

2. การทำ Smear Test คือการเก็บตัวอย่างด้วยการแขูดจากผิวออกมาวิเคราะห์ ซึ่งสามารถรายงานผลได้ทันที

ตรวจร่างกายพนักงานโรงงานซีเซียม

โดยช่วงเช้าได้ตรวจไปทั้งหมด 120 ตัวอย่าง ทั้งในพืชผักผลไม้และเนื้อสัตว์ ปลา ต่างๆ เหล่านี้ ทุกตัวอย่างให้ผล “เป็นลบ” คือ ไม่พบการปนเปื้อน ขณะเดียวกันนี้ก็ยังได้นำสิ่งของต่างๆ มาตรวจสอบเพิ่มเติม ซึ่งจะใช้เวลา 2-3 วัน ในการรายงานผล

ทั้งหมดเป็นสถานการ์ที่ทางคณะวิชาการได้รายงานให้ทราบ บริเวณที่พบรังสีที่ตรวจพบและถัดออกไปไม่มีปนเปื้อนรังสีต่างๆ สุขภาพอนามัยบริเวณรอบโรงงานมีสภาะปกติ ในทางปฏิบัติการกระทรวงสาธารณสุข กระทรวง อว. ได้แจ้งให้ทุกโรงพยาบาลในพื้นที่ทั้งของ สธ.และรพ.มหาวิทยาลัย ติดตามผู้ที่สงสัยหรือไม่สบายใจสามรารถเข้าไปตรวจสอบ รพ. ได้ทันที ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ซึ่งรายงานตอนนี้ไม่พบผู้มีประวัติสัมผัสหรือเข้ากันได้กับรังสี

รัศมีรังสีซีเซียม 137

ขณะเดียวกันเมื่อ 2 วันที่แล้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ 3 แห่ง ซึ่งอยู่โดยรอบจังหวัดปราจีนบุรี ได้มีการปฏิบัติงานกันอยู่หลายชั่วโมงซึ่งก็พบสภาพต่างๆ อยู่ในกลไกที่ควบคุมได้

ประการสุดท้ายในการติดตามทางวิชขาการ ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ หัวหน้าวิชาภาควิศวรรกรมนิวเคลียร์ของจุฬาฯ ซึ่งเป็นผู้เชียวชาญทางนิวเคลียร์ ได้ทำการจำลองโดยใช้แบบจำลองทางวิทยาฦศาสตร์

กรณีที่แย่ที่สุดที่จะเกิดขึ้นการกจะจายตัวจะกระจายอย่างไร โดยคำนวนจากปริมาณที่เกิดขึ้น สภาวะอากาศทิศทางลมต่างๆ ก็พบว่าการกระจายตัวสูงสุดที่อาจจะเกิดขึ้นจะอยู่แค่ภายในโรงงานเท่านั้น ซึ่งตรงกับการตรีวจสอบทั้งหมดที่ได้แจ้งไว้ ทางคณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาลคำนวณไว้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่มีความรุนแรงสูงสุดในทางสุขภาพจะเกิดอะไรขึ้น เนื่องจากขณะนี้ข้อมูลต่างๆ เริ่มชัดเจนขึ้นมากเรื่อยๆ ว่า ทราบปริมาณรังสีต้นเหตุอยู่ที่เท่าใด ขณะนี้อยู่ในบริเวณใด มีการวัดโดยละเอียดว่ามีความเข้มข้นอย่างไร

หัวหน้าสาขาวิชาสีรักษา คณะแพทศาสตร์ศิริราชพยาบาลและคณะก็ได้ให้ข้อมูลจากการคำนวนว่าปริมาณรังสีที่อยู่ในถุงที่พบ หากไปสัมผัสโดยตรง ใช้เวลา 30 ชม. จะเท่ากับการเอ็กซเรย์ปอด 1 ครั้ง ซึ่งสรุปได้ว่า ปริมาณรังสีมที่ตรวจพบยังมีอยู่ แต่มีอยู่ในปริมาณไม่มากนัก และอยู่ใในสภาะวที่หน่วยงานต่างๆ พยายามควบคุมอย่างเต็มที่.

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button