ข่าวข่าวการเมือง

ปฏิทินเลือกตั้ง 2566 : เลือกตั้งล่วงหน้า-ทั่วไป แจ้งเหตุไม่เลือกตั้ง วันไหนบ้าง

รวมไว้ให้แล้ว ปฏิทินเลือกตั้ง 2566 ข้อมูลทางการจาก คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต) ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ที่ผ่านมา มาดูกันว่า ประเทศไทยจะมีเลือกตั้ง 2566 วันไหน ลงทะเบียนขอเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตและในเขต วันไหนบ้าง เลือกคั้งทั่วไปวันไหน

กางไทม์ไลน์ “ปฏิทินเลือกตั้ง 2566” ตั้งแต่ยุบสภาจนถึงเข้าคูหา

อ้างอิงข้อมูลจาก กกต ลำดับเวลาวันที่จัดการเลือกตั้ง ปี 2566 ของประเทศไทย เป็นดังนี้

วันที่ 20 มีนาคม 2566

วันที่ยุบสภา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 ให้ถือวันประกาศราชกิจจานุเบกษา เป็นวันยุบสภา และกกต จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน 60 วัน

วันที่ 27 มีนาคม – 13เมษายน 2566

วันลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตและนอกเขต และนอกราชอาณาจักร

อ้างอิงจากข้อมูลปี 2566 วิธีลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตเลือกตั้ง ทางออนไลน์ คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. จะเริ่มเปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต (เลือกตั้งล่วงหน้า) ทั้งในเขตและนอกเขต รวมถึงการใช้สิทธินอกราชอาณาจักร โดยสามารถคลิกขอลงทะเบียนทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

สำหรับปีนี้ โปรดรอรายละเอียดอีกครั้ง

วันที่ 3 เมษายน – 7 เมษายน 2566

วันรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ

สำหรับคุณสมบัติของผูมีสิทธิสมัคร ส..ส ได้นั้น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 97 ได้บัญญัติไว้ ว่า บุคคลผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ​

  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง
  3. เป็นสมาชิกพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งแต่เพียงพรรคการเมืองเดียวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง เว้นแต่ในกรณีที่มีการเลือกตั้งทั่วใปเพราะเหตุยุบสภาระยะเวลา 90 วันดังกล่าวให้ลดลงเหลือ 30 วัน

นอกจากนี้ ข้อ 4. ผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ต้องมีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งด้วย ตาม (ก) ถึง (ง) ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติ

 

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร ส.ส.
ภาพจาก : รัฐสภาไทย

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

วันสุดท้ายที่สามารถเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

วันที่ 7-13 และ 15-21 พฤษภาคม 2566

วันแจ้งเหตุไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สามารถเข้าระบบการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้ ผ่านเว็บไซต์ของกรมการปกครอง โดยกรอกข้อมูลดังนี้

  • เลขบัตรประชาชน
  • รหัสหลังบัตรประชาชน
  • ชื่อ นามสกุล
  • วันเดือนปีเกิดที่ระบุในบัตรประชาชน

วันที่ 7 พฤษภาคม 2566

วันลงคะแนนเลือกตั้งลวงหน้าในเขตและนอกเขต รวมถึงวันลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2566

วันเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร วันเลือกตั้งทั่วไป

ปฏิทินเลือกตั้ง 2566

ปฏิทินเลือกตั้ง 2566

กล่าวโดยสรุปอ้างอิงปฏิทินเลือกตั้งปี 66 ที่ออกมาจาก กกต. ประชาชนไทยที่อายุถึงเกณฑ์ จะต้องไปเข้าคูหากาพรรคการเมืองที่ชอบ ในวันเลือกตั้งทั่วไป 14 พฤษภาคม ถ้าใครไม่สะดวกวันดังกล่าวสามารถยื่นขอเลือกตั้งล่วงหน้าได้ ส่วนใครที่ไม่สะดวกจริง ๆ ต้องแจ้งเหตุที่ไม่ไปเลือกตั้งให้กับกรมการปกครองรับทราบ

 

Aindravudh

นักเล่าเรื่อง จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง ผนวกกับการเริ่มต้นเส้นทางด้วยการเขียนงานวรรณกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียน ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักเขียนบทความออนไลน์เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ บันเทิง และเลขเด็ด หวยทุกประเภท หวยรัฐบาลไทย หวยลาว หวยฮานอย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *