ข่าวการเงิน

บัตรคนจนงวดเดือน ก.พ.66 โอนเงินเข้าปกติ เช็กเลยได้เท่าไหร่

คลัง เลื่อนประกาศผลลงทะเบียน “บัตรสวัสดิการห่งรัฐ” ผู้ถือบัตรรายเดิม 13.2 ล้านคนยังคงรับสวัสดิการจนกว่าจะเริ่มโครงการใหม่ งวดเดือน ก.พ.กรมบัญชีกลางโอนเงินเข้าปกติ

หลังจากวันนี้ (1 ก.พ.66) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ออกมาแจ้งข่าว การเลื่อนประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอใหม่ จากกรอบเวลาเดิมที่จะต้องมีการประกาศผลและยืนยันตัวตนผู้ผ่านคุณสมบัติภายในเดือน ม.ค.2566 ที่ผ่านมา โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ และจะประกาศให้ประชาชนทราบโดยเร็ว

การเลื่อนประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเที่ยวนี้ ทำให้ผู้ถือบัตรสัวสัดิการฯ ส่วนหนึ่งเกิดความลังเลใจ ในส่วนของเงินที่จะโอนเข้าบัญชีงวดประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ ว่าจะมีการโอนเงินให้ตามปกติหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี น.ส.ไตรศุลี ก็ได้กล่าวยืนยันชัดเจนผู้ที่มีบัตรรายเดิมยังคงสามารถใช้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มโครงการใหม่

“การที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ยังอยู่ในขั้นตอนดำเนินการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังจะยังคงดำเนินการโอนเงินสวัสดิการให้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำนวน 13.2 ล้านคนตามปกติ โดยในรอบเดือน ก.พ. 2566 การโอนเงินยังเป็นไปตามตารางคือ วันที่1 ก.พ. โอนเงินซื้อสินค้า, ค่าก๊าซหุงต้ม, ค่ารถโดยสาร วันที่ 18 ก.พ. เงินคืนค่าไฟฟ้า เงินคืนค่าน้ำประปา และวันที่ 22 ก.พ. เงินเพิ่มเบี้ยคนพิการ สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถือมีบัตรประจำตัวคนพิการ” น.ส.ไตรศุลี ระบุ

ช่องทางตรวจสอบคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ทำยังไง ?

ทั้งนี้ เมื่อกระทรวงการคลังประกาศผลโครงการลงทะเบียนปี 2565 แล้ว ผู้ที่ได้ลงทะเบียนไว้สามารถตรวจสอบว่าตนเองผ่านคุณสมบัติใน 3 ช่อทาง ได้แก่

1. เว็บไซต์ทางการ ที่ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th/

2. ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา

3. โทรศัพท์สอบถาม สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หลังจากการวันประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ

โครงการลงทะเบียนบัตรสัวสดิการแห่งรัฐ
ภาพ @กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance (ข้อมูลเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565)

คำถาม บัตรคนจนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ได้เท่าไหร่ ?

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เงินซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค ได้คนละ 200-300 บาทต่อเดือน

  • กลุ่มที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ได้รับ 300 บาทต่อเดือน
  • กลุ่มที่มีรายได้เกิน 30,000 บาท ได้รับ 200 บาทต่อเดือน

– ค่ารถโดยสารสาธารณะ ได้คนละ 500 บาทต่อเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกคน
– วงเงินซื้อก๊าซหุงต้ม

  • ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั่วไปได้รับส่วนลดคนละ 100 บาทตลอด 3 เดือน (เดือน ม.ค.-มี.ค. 66) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้
  • ร้านหาบเร่ แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับส่วนลดคนละ 100 บาท ตลอด 3 เดือน (เดือน ม.ค.-มี.ค. 66) ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

– เงินช่วยเหลือ ค่าน้ำประปา ไม่เกินคนละ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

– เงินช่วยเหลือ ค่าไฟฟ้าได้ ไม่เกินคนละ 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

  • ผู้มีสิทธิ์ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อย และครอบครัวมีการใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ผ่านทางเว็บไซต์ MEA สำหรับการชำระเงินค่าไฟฟ้ากับการไฟฟ้านครหลวงนั้น ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องจ่ายเงินเองไปก่อน จากนั้นกรมบัญชีกลางจะโอนเงินผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคืนในภายหลัง

ทั้งนี้ วงเงินค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน 100 บาท และค่าไฟฟ้าวงเงินไม่เกิน 315 บาท ที่จะได้รับทุกเดือนจนถึงเดือน เม.ย. 66 สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ ซึ่งวงเงินดังกล่าวที่จะได้รับจะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาในอัตราที่กำหนด

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ผู้พิการที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจนจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่มเติม 200 บาท ต่อเดือน

  • ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี โอนเข้าบัญชีธนาคาร 1,000 บาทต่อเดือน (จากเดิม 800 บาทต่อเดือน)
  • ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โอนเข้าบัญชีธนาคาร 800 บาท และจะได้รับเบี้ยความพิการเพิ่ม 200 บาทต่อเดือน
  • สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทยได้
กระทรวงการคลัง
ภาพ @กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

 

Thaiger deals

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *