ข่าว

28 กันยายน “วันธงชาติไทย” ครบรอบ 106 ปี ความหมายสี “ธงไตรรงค์”

ชวนรู้จักประวัติ “วันพระราชทานธงชาติไทย” หรือ “วันธงชาติไทย” 28 กันยายน 2566 ครบรอบ 106 ปี สัญลักษณ์สูงสุดของชาติ รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดิน

สืบเนื่องจากวันที่ 28 กันยายน 2566 “วันพระราชทานธงชาติไทย” หรือ “วันธงชาติไทย” เพื่อเป็นการรำลึกถึงธงชาติอันเป็นเป็นสัญลักษณ์สูงสุดของชาติ แต่เดิมมีหลายรูปแบบ จนรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงชาติขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460 อันมีนามว่า “ธงไตรรงค์”

จากนั้นทรงกำหนดความหมายของสีธงชาติไว้ว่า สีแดง หมายถึง “ชาติ” คือประชาชน สีขาว หมายถึง “ศาสนา” และสีน้ำเงินหมายถึง “พระมหากษัตริย์” เพื่อเป็นสิ่งเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รำลึกถึงการเสียสละเลือดเนื้อของบรรพบุรุษ เพื่อรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินและร้อยดวงใจคนไทยให้เป็นหนึ่งเดียว

วันธงไตรรงค์ 2566

ประวัติ วันพระราชทานธงชาติไทย

จุดประสงค์ของการจัดตั้ง วันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่ในพุทธศักราช 2460

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสยามในการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 กับประเทศสัมพันธมิตรในช่วงเวลานั้น นอกจากนี้วันพระราชทานธงไตรงค์ยังมีขึ้นเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย และปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักชาติความสามัคคีในคนไทย พร้อมศึกษาประวัติความสำคัญของธงชาติไทย และข้อปฏิบัติของธงชาติไทยรวมถึงความหมายของสีต่าง ๆ ในธงไตรรงค์

ธงไตรรงค์หมายถึงธงชาติไทยเริ่มใช้ครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 โดยในปัจจุบันธงไตรรงค์หรือธงชาติไทย มักจะถูกอัญเชิญขึ้นเสาทุกวันเวลา 8.00 น. และเวลา 18.00 น. ในสถานที่สำคัญต่าง ๆ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของธงชาติและความภาคภูมิใจในแผ่นดินไทย

สำหรับประวัติและที่มาของสี ธงชาติไทย ประกอบด้วยแถบ 3 สี โดยแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกันออกไป สีแดง หมายถึง เลือดที่พร้อมเสียสละพลีกายเพื่อชาติ สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของพระพุทธศาสนาอันเป็นสถาบันหลักของชาติ และสุดท้ายคือแถบสีที่ใหญ่สุดคือ สีน้ำเงิน หมายถึง สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกคน ที่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย.

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย เข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2566 ณ โถงกลาง ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

ในเวลาเดียวกัน นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำบุคลากรกรุงเทพมหานครร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และนายขจิต ชัชวาณิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นำบุคลากร เข้าแถวและร้องเพลงชาติไทย ณ ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)

อ้างอิง : 1

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com
Back to top button