ข่าว

ด่วนที่สุด ศธ. ประกาศยกเว้น-ผ่อนผันแต่งชุดนักเรียน ลดค่าใช้จ่าย

ด่วนที่สุด! ศธ. ประกาศผ่อนผัน-ยกเว้นแต่งเชุดนักเรียน ลดภาระค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง

ความเคลื่อนไหวภายหลังจากเปิดเทอม 1 ปีการศึกษา 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศด่วนที่สุด เรื่องการยกเว้นหรือผ่อนผันการแต่งเครื่องแบบนักเรียน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 โดยให้โรงเรียนในสังกัดพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันให้นักเรียนสวมใส่ชุดอื่นหรือรองเท้าอื่นที่เหมาะสมได้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ประกาศนี้สอดคล้องกับนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พล.ต.อ. เพิ่มพูน ชิดชอบ ที่มุ่งเน้นการลดภาระของครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ปกครอง เพื่อให้การศึกษาเป็นไปเพื่อความเป็นเลิศและความมั่นคงในชีวิต

ยกตัวอย่างเช่น นักเรียนที่ครอบครัวยากจนหรือมีภาระค่าใช้จ่ายสูง อาจได้รับการผ่อนผันให้สวมใส่ชุดสุภาพที่ไม่ใช่เครื่องแบบนักเรียน หรือรองเท้าผ้าใบที่ไม่ใช่รองเท้านักเรียนได้ เป็นต้น ทั้งนี้ โรงเรียนแต่ละแห่งจะมีดุลพินิจในการพิจารณาว่าจะยกเว้นหรือผ่อนผันให้นักเรียนรายใดบ้าง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและความจำเป็นของนักเรียนแต่ละคน

อย่างไรก็ตาม โรงเรียนจะต้องรายงานผลการดำเนินการและข้อมูลนักเรียนที่ได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผันให้กระทรวงศึกษาธิการทราบ เพื่อติดตามและประเมินผลของนโยบายนี้ต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button