ข่าวข่าวภูมิภาคไลฟ์สไตล์

13 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติของ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ อดีตพระวรชายาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วัน13 กรกฎาคม 2565 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ภาพจาก มหาวิทยาลัยปทุมธานี

13 กรกฎาคม 2565 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

| พระราชประวัติ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (เดิมคือ หม่อมหลวงโสมสวลี กิติยากร) ประสูติเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2500 ปัจจุบันมีพระชนมายุ 65 พรรษา อดีตพระวรชายาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อครั้งดำรงพระอิสรยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เป็นธิดาพระองค์ใหญ่ของหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร

พระนามโสมสวลี แปลว่า ผู้สืบเชื้อสายมาจากพระจันทร์ เป็นพระนามที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

| พระราชประวัติ การศึกษา

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้เข้าศึกษาระดับอนุบาลที่โรงเรียนจิตรลดา เมื่อปี พ.ศ. 2504 เมื่อสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พระองค์ก็ทรงลาออกจากโรงเรียนเดิม และย้ายไปประทับที่เชียงใหม่โดยเข้าเรียนที่โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย เป็นเวลา 2 ปี พระองค์ทรงเข้าศึกษาในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะหนึ่ง เมื่อย้ายกลับมาที่กรุงเทพมหานคร ต่อมาจึงได้ย้ายมาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนราชินี เมื่อพระองค์สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ศ. 2 พระองค์ก็ขอออกมาศึกษาวิชาที่พระองค์ชอบ

วัน13 กรกฎาคม 2565 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ภาพจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

| พระราชประวัติ การอภิเษกสมรส

เมื่อครั้งที่ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ พระองค์มีพระอิสริยยศเป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชายาฯ ถือเป็นเจ้านายพระองค์แรกที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นพระวรชายา เนื่องจากอภิเษกสมรสกับพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชธิดาพระองค์เดียวคือ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ในปี พ.ศ. 2534 หลังจากการหย่า พระองค์ยังคงสถานะเป็นเจ้านายและได้รับการเฉลิมพระนามว่า “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ” ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติและทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 พระองค์ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรมฝ่ายใน ตามที่จารึกในพระสุพรรณบัฏว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ

วัน13 กรกฎาคม 2565 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ภาพจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีบุญถาวร

| พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ กับความชอบส่วนพระองค์

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ชื่นชอบงานหัตถกรรมมาก เช่น การร้อยพวงมาลุย, การจัดดอกไม้ และการเย็บปักถักร้อย ทั้งยังโปรดการเล่นเครื่องดนตรี คือ กีตาร์ และเปียโน นอกจากนี้ยังสามารถทรงเครื่องดนตรีไทยได้เช่นกัน อาทิ ระนาดเอก และฆ้องวง ทั้งนี้ทรงมีพื้นฐานด้านการเต้นบัลเลต์, การเต้นลีลาศ และศิลปะการแสดง แต่สิ่งที่พระองค์ชื่นชอบที่สุดคือ การประกอบอาหาร เมื่อปี พ.ศ. 2553 ช่วงมหาอุทกภัย พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ก็ทรงประกอบอาหารแจกจ่ายไปยังประชาชนที่ประสบภัยในจังหวัดนครราชสีมา และหลังการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงปลายปี พ.ศ. 2559 พระองค์ทรงทอดไก่ประทานแก่ประชาชนที่มาร่วมถวายสักการะพระบรมศพด้วยพระองค์เอง

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ เคยแสดงละครโทรทัศน์ เรื่อง ขุนช้างขุนแผน และ รักเร่ และเป็นนักแสดงประกอบในภาพยนตร์เรื่อง น้ำผึ้งขม ทั้งแสดงละครเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในบางวาระ นอกจากนี้พระองค์เคยแสดงละครเวทีสองเรื่อง ได้แก่ รักษาป่า, เกาะสวรรค์, ซูสีไทเฮา เดอะ มิวสิคัล และม่านประเพณี

วัน13 กรกฎาคม 2565 พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
ภาพจาก สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา

| พระราชกรณียกิจ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านต่าง ๆโดยการเสด็จแทนพระองค์ไปทรงประกอบพระกรณียกิจต่าง ๆ เพื่อแบ่งเบาพระราชภาระเจ้านายพระองค์อื่น จนพระราชกรณียกิจลุล่วงด้วยดี

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ รศ.ดร.นายแพทย์พิชิต สุวรรณประกร เป็นผู้แทนพระองค์นำถุงยังชีพ 3,000 ถุง ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมต่อเหตุการณ์แผ่นดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุ ประเทศญี่ปุ่น

| มูลนิธิ หน่วยงาน และโครงการในพระอุปถัมภ์

พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ทรงมีความสนพระทัยด้านสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณสุข ทรงจัดตั้งมูลนิธิ โครงการส่วนพระองค์หลายโครงการ ได้แก่

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา

มูลนิธิศาสตราจารย์ นายแพทย์ หม่อมราชวงศ์กัลยาณกิติ์ กิติยากร

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว

มูลนิธิบ้านบางแค

มูลนิธิโรคโลหิตจางธาลัสซีเมียแห่งประเทศไทย

มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก ของศาลเยาวชนและครอบครัว

มูลนิธิสถาบันแสงสว่าง

มูลนิธิธรรมจารินีวิทยา

มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของศาลเยาวชนและครอบครัว

โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย

โครงการคืนชีวิตให้พ่อแม่เพื่อลูกน้อยที่ติดเอดส์

กองทุนยาพระวรราชาทินัดดามาตุ สำหรับผู้ติดเชื้อเอดส์ สภากาชาดไทย

กองทุนนมสำหรับเด็กในโครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก

กองทุนโรคมะเร็งในเด็ก

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

สมาคมพัฒนาแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย

สภาแม่ดีเด่นแห่งชาติ

โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา

วัดหนองน้ำขุ่น อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

อ้างอิง : 1

moo

นักเขียนที่ชื่นชอบสิ่งต่าง ๆ ในสังคมออนไลน์ รวมทั้งหนังสือ ภาพยนตร์ ไลฟ์สไตล์ และแฟชั่น ทั้งที่อยู่ในกระแสหรือนอกกระแส เพื่อนำมาเขียนเรียบเรียงให้ทุกคนได้อ่าน และทำความรู้จักสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นผ่านงานเขียนของเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button