Connect with us

การเงิน

วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565 สมัครแล้วต้องทำยังไง มีคำตอบ

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565 สมัครแล้วต้องทำยังไง มีคำตอบ | Thaiger

รวมมาให้แล้ว วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน 2565 สนใจสมัครสินเชื่อ อยากทราบเงื่อนไข และผลอนุมัติต้องทำยังไง ติดตามข้อมูลผ่านช่องทางไหน เช็กที่นี่

สมัครสินเชื่อกับธนาคารออมสินไม่ใช่เรื่องยาก วันนี้ The Thaiger ได้รวบรวมเรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับสินเชื่อดี ๆ อย่าง สินเชื่อเพื่อคุณ มาบอกต่อทุกคนแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติ วิธีการสมัคร หลักประกัน อัตราดอกเบี้ย และวิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ซึ่งแต่ละอย่างบอกเลยว่าง่าย และสะดวกมาก ๆ ใครพร้อมแล้ว ไปดูด้วยกันได้เลย

วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565 สมัครแล้วต้องทำยังไง มีคำตอบ | ข่าวโดย Thaiger

ตรวจสอบที่นี่ ! วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565 รายได้น้อยก็ยื่นกู้ได้สบาย

ตรวจสอบที่นี่ ! วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565 รายได้น้อยก็ยื่นกู้ได้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่สมัครแล้ว

สำหรับใครที่ยื่นกู้สินเชื่อเพื่อคุณจากธนาคารออมสินแล้ว จะทราบผลการพิจารณาได้หลัก ๆ จาก 2 ช่องทาง ได้แก่ การแจ้งเตือนผ่านข้อความโทรศัพท์มือถือ (SMS) และการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo โดยผู้ที่ทำธุรกรรมกับธนาคารออมสิน สามารถเข้าไปโหลดเพื่อใช้บริการได้จากทาง App Store, Google Play และ AppGallery

ทั้งนี้ เมื่อผู้ที่ทำสินเชื่อกับทางธนาคารออมสิน โหลดแอปพลิเคชัน MyMo จากทางธนาคารออมสินมาติดตั้งบนเครื่องได้แล้ว ให้ทำการยืนยันตัวตน โดยเริ่มจากเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเข้าไปกรอกข้อมูลอื่น ๆ ที่ทางแอปพลิเคชันกำหนด เพื่อเป็นการเข้าสู่ระบบในลำดับต่อไป ซึ่งหากเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว กรณีที่มีการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อเพื่อคุณ จะมีการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันให้ได้เห็น หรือสามารถติดตามได้ง่าย ๆ ผ่านข้อความเบอร์มือถือที่ใช้ในการสมัครสินเชื่อเช่นเดียวกัน

กรณีที่มีข้อสงสัย หรือคำถามเพิ่มเติม ให้ติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่สาขาใกล้บ้าน หรือโทรสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์ 1115 หรือ 1143 ได้เลย 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน สำหรับผู้ที่สมัครแล้ว

สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ต้องทำอย่างไร ?

มาต่อกันในส่วนของผู้ที่ต้องการสมัครสินเชื่อเพื่อคุณกับทางธนาคารออมสิน ซึ่งอยากเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพหลังโควิด 19 โดยเราได้รวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสินเชื่อนี้ มาฝากกันแล้ว ดังนี้

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2022

ผู้สมัครสินเชื่อเพื่อคุณจะต้องมีสัญชาติไทย อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ธนาคารคัดเลือก ซึ่งจะต้องมีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน ติดต่อได้ง่าย ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน 

นอกจากนี้ ผู้กู้จะต้องมีประวัติชำระหนี้ที่ดีไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว หรือเป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ ทั้งนี้ ทางธนาคารออมสิน ได้กำหนดวงเงินการกู้สำหรับสินเชื่อเพื่อคุณสูงถึงรายละ 30,000 บาท โดยไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน เพียงแค่ต้องมีรายได้ประจำ 10,000 บาทขึ้นไป

สมัครสินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน ต้องทำอย่างไร ?

อัตราดอกเบี้ย และการชำระ สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565

สำหรับดอกเบี้ยของสินเชือเพื่อคุณ จะมีการคิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน) โดยอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ จะเท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี) ซึ่งผู้ที่ผ่านการอนุมัติจะต้องชำระเงินคืนในระยะเวลา ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

เมื่อผ่านการอนุมัติแล้ว ทางธนาคารจะทำการโอนเงินสินเชื่อที่อนุมัติ และหักบัญชีเพื่อชำระสินเชื่อผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีหลักของบริการ MyMo โดยการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นงวดรายเดือน หากต้องการชำระล่วงหน้า จะชำระได้เพียง 1 งวดเท่านั้น ซึ่งหากชำระเงินงวดเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด ทางธนาคารจะนำไปตัดชำระเงินต้นคงค้างทั้งจำนวน โดยมีเงินงวดชำระ ดังนี้

วงเงินกู้ 30,000 บาท เงินงวด 1,500 บาท/เดือน, วงเงินกู้ 25,000 บาท เงินงวด 1,250 บาท/เดือน, วงเงินกู้ 20,000 บาท เงินงวด 970 บาท/เดือน, วงเงินกู้ 15,000 บาท เงินงวด 730 บาท/เดือน และวงเงินกู้ 10,000 บาท เงินงวด 485 บาท/เดือน

อัตราดอกเบี้ย และการชำระ สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565

การพิจารณาและจัดส่งเอกสาร สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

ในส่วนของการพิจารณาสินเชื่อ จะเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งทางธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน

ทั้งนี้ หากมีเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ ซึ่งรวมถึงสัญญากู้ยืมเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Contract) ธนาคารออมสินจะจัดส่งไปยังอีเมลที่ลูกค้าได้แจ้งไว้ต่อธนาคารและ/หรือช่องทางที่ธนาคารกำหนด หรือสอบถามเพิ่มเติมผ่าน Call Center 1115 และ 1143

การพิจารณาและจัดส่งเอกสาร สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน

หากใครที่สนใจอยากสมัครสินเชื่อเพื่อคุณของธนาคารออมสิน สามารถนำข้อมูลที่เราแนะนำข้างต้น ไปศึกษาเพื่อยื่นขอสินเชื่อกันได้เลย และสำหรับใครที่สมัครสินเชื่อแล้ว แต่ยังมีข้อสงสัยเรื่อง วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ จากธนาคารออมสิน ก็สามารถเข้าไปเช็กการเคลื่อนไหวได้ง่าย ๆ ที่แอปพลิเคชัน MyMo หรือ SMS กันได้เลยนะ 😉

อ้างอิง 1

วิธีเช็กสิทธิ์สินเชื่อเพื่อคุณ ธนาคารออมสิน 2565 สมัครแล้วต้องทำยังไง มีคำตอบ | ข่าวโดย Thaiger

ลูกจ้างควรรู้ ‘โอทีวันหยุด’ ทำงานล่วงเวลา ต้องได้ค่าแรง 3 เท่า | Thaiger
ไลฟ์สไตล์25 นาที ago

ลูกจ้างควรรู้ ‘โอทีวันหยุด’ ทำงานล่วงเวลา ต้องได้ค่าแรง 3 เท่า

ราคาทองวันนี้ 18 ส.ค. 65 ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้26 นาที ago

ราคาทองวันนี้ 18 ส.ค. 65 ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท

18 ส.ค. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ‘รับเงินค่าไฟ’ ค่าน้ำ ได้เท่าไหร่ เช็กเงื่อนไขที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน2 ชั่วโมง ago

18 ส.ค. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ‘รับเงินค่าไฟ’ ค่าน้ำ ได้เท่าไหร่ เช็กเงื่อนไขที่นี่

18 ส.ค. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565 คำขวัญ ประวัติสำคัญ | Thaiger
ไลฟ์สไตล์2 ชั่วโมง ago

18 ส.ค. วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2565 คำขวัญ ประวัติสำคัญ

เพื่อโอกาสลงเล่น แมนยูยื่นข้อเสนอยืมตัว “พูลิซิช” จากเชลซี | Thaiger
ข่าวกีฬา9 ชั่วโมง ago

เพื่อโอกาสลงเล่น แมนยูยื่นข้อเสนอยืมตัว “พูลิซิช” จากเชลซี

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 17 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 17 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย10 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 17 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 17 8 65

ฝันเห็นศัตรู หาความหมาย ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค | Thaiger
ไม่มีหมวดหมู่11 ชั่วโมง ago

ฝันเห็นศัตรู หาความหมาย ทำนายฝัน รวมเลขเด็ดนำโชค

คนละครึ่งเฟส 5 หมดเขตวันไหน เช็กให้ชัวร์ ก่อนลงทะเบียนวันแรก 19 ส.ค.นี้ | Thaiger
การเงิน11 ชั่วโมง ago

คนละครึ่งเฟส 5 หมดเขตวันไหน เช็กให้ชัวร์ ก่อนลงทะเบียนวันแรก 19 ส.ค.นี้

หวยลาว 17/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 17 สิงหาคม 65 | Thaiger
ตรวจหวยลาว11 ชั่วโมง ago

หวยลาว 17/8/65 ตรวจหวยลาววันนี้ 17 สิงหาคม 65

ชวนอ่าน ‘หนังสือในสวน’ 28 ส.ค. จัดที่ไหน คนรักหนังสือไม่ควรพลาด | Thaiger
ไลฟ์สไตล์11 ชั่วโมง ago

ชวนอ่าน ‘หนังสือในสวน’ 28 ส.ค. จัดที่ไหน คนรักหนังสือไม่ควรพลาด

ฝันเห็นดวงจันทร์ เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
เลขเด็ด11 ชั่วโมง ago

ฝันเห็นดวงจันทร์ เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

ปมบึ้ม 3 ชายแดนใต้ รองผบ.ตร. เผย คนร้ายต้องการโชว์ศักยภาพ ตอบโต้หน่วยงานความมั่นคง | Thaiger
ข่าว11 ชั่วโมง ago

ปมบึ้ม 3 ชายแดนใต้ รองผบ.ตร. เผย คนร้ายต้องการโชว์ศักยภาพ ตอบโต้หน่วยงานความมั่นคง

ผู้ Pre-Order Modern Warfare 2 เวอร์ชั่น Digital จะได้เล่น Campaign ก่อน | Thaiger
เกมส์12 ชั่วโมง ago

ผู้ Pre-Order Modern Warfare 2 เวอร์ชั่น Digital จะได้เล่น Campaign ก่อน

‘พุฒ-จุ๋ย’ คว้าตัว ‘อิงฟ้า’ ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ พร้อมมอบของขวัญชิ้นโต | Thaiger
บันเทิง12 ชั่วโมง ago

‘พุฒ-จุ๋ย’ คว้าตัว ‘อิงฟ้า’ ขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์ พร้อมมอบของขวัญชิ้นโต

บอยวันบันเทิง ยืนยัน โต้งปรางเลิกกันแล้ว สิ้นสุดรัก 10 ปี | Thaiger
บันเทิง12 ชั่วโมง ago

บอยวันบันเทิง ยืนยัน โต้งปรางเลิกกันแล้ว สิ้นสุดรัก 10 ปี

เช็กที่นี่ ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งเฟส 5 วันนี้15 ส.ค.65 รับ 800 บาท เช็กที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน3 วัน ago

เช็กที่นี่ ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งเฟส 5 วันนี้15 ส.ค.65 รับ 800 บาท เช็กที่นี่

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 17 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 17 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย10 ชั่วโมง ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 17 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 17 8 65

ฝันว่าฟันหลุด เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน2 วัน ago

ฝันว่าฟันหลุด เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 16 8 65 ฟันครบ เลข 2 ตัว 3 ตัว | Thaiger
เลขเด็ด5 วัน ago

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 16 8 65 ฟันครบ เลข 2 ตัว 3 ตัว

เลขเด็ดงวดนี้ 16 8 65 ทะเบียนรถพระที่นั่ง ร.10 เสด็จฯ วันแม่แห่งชาติ | Thaiger
เลขเด็ด3 วัน ago

เลขเด็ดงวดนี้ 16 8 65 ทะเบียนรถพระที่นั่ง ร.10 เสด็จฯ วันแม่แห่งชาติ

หลุดคลิปใหม่ ออย รอยจูบ เต้นอีก เที่ยวนี้จัดจ้านสุดย่านรังสิต | Thaiger
ข่าว7 วัน ago

หลุดคลิปใหม่ ออย รอยจูบ เต้นอีก เที่ยวนี้จัดจ้านสุดย่านรังสิต

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ 16 8 65 เลขเด็ดใบจริง งวดนี้โค้งสุดท้าย ดูที่นี่ (คลิป) | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ 16 8 65 เลขเด็ดใบจริง งวดนี้โค้งสุดท้าย ดูที่นี่ (คลิป)

รวมเลขเด็ดงวดนี้ 16/8/65 เลขปฏิทิน เจ๊ฟองเบียร์ แม่น้ำหนึ่ง ไอ้ไข่ พี่สาวตุ๊กตาไม้ และทุกสำนัก | Thaiger
เลขเด็ด2 วัน ago

รวมเลขเด็ดงวดนี้ 16/8/65 เลขปฏิทิน เจ๊ฟองเบียร์ แม่น้ำหนึ่ง ไอ้ไข่ พี่สาวตุ๊กตาไม้ และทุกสำนัก

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 13 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ | Thaiger
ข่าวกีฬา5 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 13 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 16 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 16 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 17 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา22 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 17 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา6 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 12 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 14 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ | Thaiger
ข่าวกีฬา4 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 14 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา7 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 11 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 15 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก, กัลโช่, ลาลีกา มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 15 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก, กัลโช่, ลาลีกา มีเตะ

Trending