Connect with us

ข่าวการเมือง

เปิดนโยบาย ชัชชาติ 214 ข้อ ผู้ว่า กทม ป้ายแดงคนที่ 17 เตรียมพลิกโฉมกรุงเทพ

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เปิดนโยบาย ชัชชาติ 214 ข้อ ผู้ว่า กทม ป้ายแดงคนที่ 17 เตรียมพลิกโฉมกรุงเทพ | Thaiger
ภาพจาก Facebook ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ผู้ว่ากรุงเทพมหานคร 2565 คนใหม่ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ เปิด นโยบาย 214 ข้อ เตรียมพลิกโฉมกรุงเทพฯ ที่ต้องใช้กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ มีอะไรบ้าง

ผลการเลือกตั้งที่คนทั้งประเทศรอคอยได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยกับการเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม 2565 ที่ในครั้งนี้ ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ชนะแบบขาดลอยด้วยคะแนน 1.38 ล้านคะแนน ทุบสถิติเลือกตั้งผู้ว่าที่คะแนนสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ ทั้งนี้นั้นก็ดูจะเป็นผลมาจาก นโยบาย 214 ข้อ ที่ทำให้คนกรุงเทพฯ หลายคนต่างเทใจไปให้ชัชชาติผู้แข็งแกร่งคนนี้

เปิดนโยบาย ชัชชาติ 214 ข้อ ผู้ว่า กทม ป้ายแดงคนที่ 17 เตรียมพลิกโฉมกรุงเทพ | ข่าวโดย Thaiger

เปิดโพล 8 นโยบาย (จาก 214 ข้อ) ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่ากทม คนใหม่ เตรียมพลิกโฉมกรุงเทพฯ  

แน่นอนว่านโยบาย 214 ข้อของชัชชาตินั้น ล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ แก่คนกรุงเทพฯ แต่ถ้าจะให้ยกมาอธิบายทั้งหมด เล่าทั้งวันก็คงจะไม่หมดอย่างแน่นอน วันนี้ The Thaiger จึงจะพาทุกท่านไปดู 8 นโยบายเด่น ๆ ของชัชชาติกันว่าจะมีอะไรกันบ้าง ตามไปดูกัน

ข้อ 1 กรุงเทพฯ ต้องสว่าง | นโยบาย ชัชชาติ 

กรุงเทพฯ ประสบปัญหาแสงสว่าง ความมืด เป็นอันตรายต่อทั้งผู้ใช้ทางเท้า คนเดินถนน ทั้งไฟส่องสว่างมีความสว่างไม่เพียงพอ โคมไฟเสีย ไม่เปิดไฟส่องสว่าง รวมถึงบางพื้นที่ในซอย ในตรอก ดังนั้น กทม. จะช่วยดูแลร่วมกันดูแลความพร้อมและสภาพความสมบูรณ์ของไฟแสงสว่าง และเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทาง และการใช้ชีวิตในเมืองของคนกรุงเทพ โดย

 1. เปิดรับรายงานปัญหาแสงสว่างผ่านฟองดูว์ จากภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่ภาคสนามของกทม.
 2. เร่งรัดประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลปัญหาแสงสว่าง
 3. ประสานงานกับการไฟฟ้านครหลวงในการติดตั้งไฟส่องสว่างเพิ่มเติม ในพื้นที่ที่มืด
 4. พิจารณารูปแบบไฟส่องสว่างแบบโคมปิดครอบด้านบน ป้องกันแสงรบกวนผู้อยู่อาศัย นก แมลง และสัตว์ป่าอื่น ๆ ในเมืองที่อาศัยอยู่ตามต้นไม้

 

ข้อ 8 รถไฟฟ้าสายสีเขียว ประชาชนต้องได้ประโยชน์สูงสุด | นโยบาย ชัชชาติ 

รถไฟฟ้าที่ให้บริการในเขตกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ รฟม. ซึ่งหาก รฟม.สามารถกำกับดูแลรถไฟฟ้าทุกสายได้จะทำให้การบริหารรถไฟฟ้าแบบองค์รวมได้ เช่น สามารถเอากำไรจากสายหนึ่งไปอุดอีกสายหนึ่งได้ และประชาชนจะได้รับประโยชน์เนื่องจากความเป็นไปได้ในการทำตั๋วร่วมจะมีมากขึ้น ประชาชนอาจไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำซ้อนเมื่อเดินทางข้ามสาย เป็นต้น

 

ข้อ 11 ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่ปล่อยมลพิษ | นโยบาย ชัชชาติ 

จากนโยบาย ‘นักสืบฝุ่น’ และ ‘การตรวจสอบมลพิษในโรงงาน’ จะทำให้ กทม.ตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดปล่อยมลพิษเกินค่ามาตรฐานได้ กทม.จะดำเนินมาตรการจากเบาไปหาหนักเพื่อให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ ลดการปล่อยมลพิษให้มาอยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด เช่น การตักเตือนและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา หรือสั่งให้หยุดประกอบกิจการ การก่อสร้าง หรือเพิกถอนใบอนุญาตที่เกี่ยวข้อง

 

ข้อ 25 กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม. | นโยบาย ชัชชาติ 

ปัญหาทางเท้าเป็นหนึ่งในปัญหาที่เรื้อรังของกรุงเทพฯ มีการรายงานปัญหาทางเท้าในกรุงเทพฯ มากกว่า 150 จุด ครอบคลุมหลายมิติตั้งแต่ลักษณะทางกายภาพของพื้น (ขรุขระ เป็นหลุมบ่อ พื้นกระเบื้องไม่แน่น มีน้ำขัง) ปัญหาด้านความสะอาด (คราบอาหาร สิ่งสกปรก) ดังนั้น กทม.จะพัฒนาคุณภาพทางเท้าให้ประชาชนสามารถสัญจร อย่างน้อย 1,000 กิโลเมตร โดย

 1. สร้างซ่อมดี เพื่อทางเท้าคุณภาพและคงทน
 2. ทางเท้ามีคุณภาพ ให้ความร่มรื่น มีการดูแลต้นไม้ริมทางด้วยรุกขกรประจำเขต
 3. จัดลำดับความสำคัญในแต่ละเขต กำหนดแผนการพัฒนาทางเท้าและเป้าหมายสั้น กลาง ยาว ให้ชัดเจน
 4. รายงานความก้าวหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

ข้อ 50 เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างครอบคลุมทั้งของ กทม.และกรุงเทพธนาคม | นโยบาย ชัชชาติ 

ปัจจุบันข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.มีการเปิดเผยใน egp.bangkok.go.th ซึ่งข้อมูลหลัก ๆ จะมีเฉพาะส่วนการจัดซื้อจัดจ้างของ กทม.เท่านั้น และดำเนินโครงการหลาย ๆ โครงการดำเนินการผ่านวิสาหกิจของกรุงเทพในนามกรุงเทพธนาคม เช่น โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว

ดังนั้นเพื่อสร้างความโปร่งใสของ กทม. เกี่ยวกับการใช้งบประมาณทั้งหมด กทม. จะเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ครอบคลุมทั้งข้อมูลของ กทม. และองค์การที่อยู่ในการดูแลของ กทม.

นโยบาย ชัชชาติ

ภาพจาก Facebook ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ข้อ 55 ย้ายระบบราชการที่เกี่ยวข้องกับประชาชนขึ้นสู่ระบบออนไลน์ | นโยบาย ชัชชาติ 

ปัจจุบันแม้ภาครัฐจะมีความพยายามในการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จออนไลน์ผ่านช่องทาง bizportal แต่การดำเนินการในหลายอย่างยังมีข้อจำกัด เช่น ต้องแนบเอกสารจำนวนมากเทียบเท่ากับการยื่นเอกสาร และไม่สามารถติดตามขั้นตอนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างละเอียด

ดังนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาที่สำนักงานเขต กทม.จะพัฒนาระบบราชการออนไลน์ในทุกบริการที่เกี่ยวข้องกับ กทม. เพิ่มเติมเพื่อให้กระบวนการออนไลน์มีประสิทธิภาพได้แก่

 • ปรับปรุงรูปแบบการรับข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบ machine readable เพื่อให้ กทม.สามารถนำไปดำเนินการต่อได้ (ไม่ใช่ข้อมูล PDF)
 • ปรับปรุงกระบวนการภายในให้มีกระบวนการทำงานและอนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Workflow, e-approval) ลดการพิมพ์เอกสารที่ไม่จำเป็น สามารถดำเนินการจากที่ไหนก็ได้ (Work From Anywhere)
 • เชื่อมโยงการแสดงผลความคืบหน้าในการดำเนินงานให้กับประชาชนผู้ยื่นอนุญาตได้รับทราบ (tracking)
 • เพิ่มการชำระค่าบริการและภาษีออนไลน์ เช่น ค่าบริการการจัดเก็บขยะ
 • ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการรับเอกสารในรูปแบบกระดาษให้เปิดกว้างสำหรับการยื่นเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

 

ข้อ 145 รถขยะไซส์เล็ก เข้าใจเมือง เข้าถึงบ้าน | นโยบาย ชัชชาติ 

กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่มีพื้นที่ตรอกซอกซอยจำนวนมาก ส่งผลให้รถเก็บขยะคันใหญ่ที่มีมากกว่า 2,000 คัน ซึ่งส่วนใหญ่มีขนาดความจุ 5 ตันไม่สามารถเข้าสู่ชุมชนและตรอก ซอก ซอยได้

ดังนั้น กทม.จะออกแบบ ศึกษา และพัฒนาโมเดลรถจัดเก็บขนาดเล็ก ควบคู่กับอุปกรณ์และรถช่วยลากขยะ เพื่อเข้าถึงตรอกซอกซอยและชุมชนริมคลองที่หลายแห่งมีความกว้างเพียงทางเดินเท้า และทางมอเตอร์ไซค์ผ่าน (กว้างน้อยกว่า 1-1.5 เมตร) โดยเป้าหมายระยะยาว มุ่งเป้าการลดปัญหาขยะตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นในชุมชน เพิ่มรอบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ โดยต้องทำควบคู่กับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้ถูกวิธี

 

ข้อ 193 นำร่องผ้าอนามัยฟรี | นโยบาย ชัชชาติ 

ผ้าอนามัยคือปัจจัยพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับผู้มีประจำเดือนทุกคน ในแต่ละเดือนผู้มีประจำเดือนมีค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าอนามัยอยู่ที่ราว 80-150 บาทต่อเดือน และเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้มีประจำเดือนและครอบครัวและลดความเสี่ยงของปัญหาอื่น ๆ ที่อาจตามมา กทม. จะนำร่องจัดหาผ้าอนามัยให้กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกทม.

โดยจะจัดจุดจัดวางในห้องน้ำของโรงเรียนหรือไว้ที่ห้องพยาบาลเพื่อให้เข้าถึงได้สะดวกและสอดคล้องกับความจำเป็น จะประเมินประสิทธิภาพถึงวิธีการแจกและตัวเลือกผ้าอนามัยที่ตอบสนองต่อผู้ใช้งาน ก่อนจะพิจารณาขยายผลให้ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้มีประจำเดือนต่อไป

👉 สามารถดู นโยบาย ชัชชาติ  214 ข้อ เพิ่มเติมได้ที่ www.chadchart.com

👉 ติดตามข่าวสารต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ ที่นี่


เปิดนโยบาย ชัชชาติ 214 ข้อ ผู้ว่า กทม ป้ายแดงคนที่ 17 เตรียมพลิกโฉมกรุงเทพ | ข่าวโดย Thaiger

‘มิกค์ ทองระย้า’ วอนหยุดโยง คบผู้จัดการ ขอสนุกกับงานเต็มที่ | Thaiger
บันเทิง22 วินาที ago

‘มิกค์ ทองระย้า’ วอนหยุดโยง คบผู้จัดการ ขอสนุกกับงานเต็มที่

จะล่มอีกมั้ย สื่อเผย กาเซมิโร่ เตรียมรับข้อเสนอแมนยู | Thaiger
ข่าวกีฬา38 นาที ago

จะล่มอีกมั้ย สื่อเผย กาเซมิโร่ เตรียมรับข้อเสนอแมนยู

19 ส.ค. วิธีลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนยืนยันสิทธิ์ เช็กขั้นตอนที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน41 นาที ago

19 ส.ค. วิธีลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 5 ประชาชนยืนยันสิทธิ์ เช็กขั้นตอนที่นี่

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 19 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 19 สิงหาคม 65

สภาพอากาศวันนี้ เตรียมรับมือ มรสุมถล่มอีกรอบ 20-22 ส.ค.นี้ | Thaiger
ข่าว4 ชั่วโมง ago

สภาพอากาศวันนี้ เตรียมรับมือ มรสุมถล่มอีกรอบ 20-22 ส.ค.นี้

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 65 ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท ปรับลง 50 บาท | Thaiger
ราคาทองวันนี้5 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 19 ส.ค. 65 ราคาทองรูปพรรณ 1 บาท ปรับลง 50 บาท

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 รายใหม่ 19 ส.ค.65 | Thaiger
ข่าว5 ชั่วโมง ago

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 5 รายใหม่ 19 ส.ค.65

5 “วิธียืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5” รายเก่า ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มวันนี้ | Thaiger
การเงิน12 ชั่วโมง ago

5 “วิธียืนยันสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 5” รายเก่า ผ่านแอปเป๋าตัง เริ่มวันนี้

ตารางแข่งขันลาลีกา สเปน 2022/23 สัปดาห์ที่สอง แข่งวันที่ 12-15 สค. นี้ | Thaiger
ลาลีกา12 ชั่วโมง ago

ตารางแข่งขันลาลีกา สเปน 2022/23 สัปดาห์ที่สอง แข่งวันที่ 12-15 สค. นี้

เปิดโพสต์สุดท้ายของ “พิ้งกี้ สาวิกา” ก่อนเข้าเรือนจำคดีแชร์ Forex | Thaiger
บันเทิง12 ชั่วโมง ago

เปิดโพสต์สุดท้ายของ “พิ้งกี้ สาวิกา” ก่อนเข้าเรือนจำคดีแชร์ Forex

สรุปที่มาที่ไปสุดช็อก พิ้งกี้ สาวิกา นอนเรือนจำ คดีแชร์ Forex ศาลไม่ให้ประกันตัว | Thaiger
บันเทิง13 ชั่วโมง ago

สรุปที่มาที่ไปสุดช็อก พิ้งกี้ สาวิกา นอนเรือนจำ คดีแชร์ Forex ศาลไม่ให้ประกันตัว

Dead Island 2 จะปล่อยตัวภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้านี้ | Thaiger
เกมส์15 ชั่วโมง ago

Dead Island 2 จะปล่อยตัวภายในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้านี้

ส่องตัวอย่าง ‘เวนส์เดย์’ ซีรีส์แยกจาก The Addams Family | Thaiger
ตัวอย่าง16 ชั่วโมง ago

ส่องตัวอย่าง ‘เวนส์เดย์’ ซีรีส์แยกจาก The Addams Family

‘หนุ่ม กรรชัย’ พรั่งพรูความในใจ ‘สมบัติ เมทะนี’ พูดแล้วก็คิดถึง | Thaiger
บันเทิง16 ชั่วโมง ago

‘หนุ่ม กรรชัย’ พรั่งพรูความในใจ ‘สมบัติ เมทะนี’ พูดแล้วก็คิดถึง

บัวขาว – โคตะ มิอุระ อวดกล้ามอก ชั่งน้ำหนัก ก่อนขึ้นชกพรุ่งนี้ ศึก ศึก​RWS ราชดำเนิน เวิล์ด ซีรีส์ | Thaiger
ข่าวกีฬา16 ชั่วโมง ago

บัวขาว – โคตะ มิอุระ อวดกล้ามอก ชั่งน้ำหนัก ก่อนขึ้นชกพรุ่งนี้ ศึก ศึก​RWS ราชดำเนิน เวิล์ด ซีรีส์

เช็กที่นี่ ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งเฟส 5 วันนี้15 ส.ค.65 รับ 800 บาท เช็กที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน4 วัน ago

เช็กที่นี่ ลงทะเบียนร้านค้าคนละครึ่งเฟส 5 วันนี้15 ส.ค.65 รับ 800 บาท เช็กที่นี่

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 17 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 17 8 65 | Thaiger
ตรวจหวย2 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาววันนี้ 17 ส.ค. 65 ตรวจหวยลาว 17 8 65

ฝันว่าฟันหลุด เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย | Thaiger
ทำนายฝัน3 วัน ago

ฝันว่าฟันหลุด เลขเด็ด ทำนายฝัน พร้อมบอกความหมาย

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 16 8 65 ฟันครบ เลข 2 ตัว 3 ตัว | Thaiger
เลขเด็ด6 วัน ago

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 16 8 65 ฟันครบ เลข 2 ตัว 3 ตัว

เลขเด็ดงวดนี้ 16 8 65 ทะเบียนรถพระที่นั่ง ร.10 เสด็จฯ วันแม่แห่งชาติ | Thaiger
เลขเด็ด4 วัน ago

เลขเด็ดงวดนี้ 16 8 65 ทะเบียนรถพระที่นั่ง ร.10 เสด็จฯ วันแม่แห่งชาติ

รวมเลขเด็ดงวดนี้ 16/8/65 เลขปฏิทิน เจ๊ฟองเบียร์ แม่น้ำหนึ่ง ไอ้ไข่ พี่สาวตุ๊กตาไม้ และทุกสำนัก | Thaiger
เลขเด็ด3 วัน ago

รวมเลขเด็ดงวดนี้ 16/8/65 เลขปฏิทิน เจ๊ฟองเบียร์ แม่น้ำหนึ่ง ไอ้ไข่ พี่สาวตุ๊กตาไม้ และทุกสำนัก

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ 16 8 65 เลขเด็ดใบจริง งวดนี้โค้งสุดท้าย ดูที่นี่ (คลิป) | Thaiger
เลขเด็ด5 วัน ago

เลขเด็ดเจ๊ฟองเบียร์ 16 8 65 เลขเด็ดใบจริง งวดนี้โค้งสุดท้าย ดูที่นี่ (คลิป)

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 13 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ | Thaiger
ข่าวกีฬา6 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 13 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 18 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 18 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 17 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 17 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 16 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 16 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 19 สิงหาคม 65 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 19 สิงหาคม 65

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 14 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ | Thaiger
ข่าวกีฬา5 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 14 สิงหาคม 65 ลีกใหญ่กลับมาเตะครบ

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 15 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก, กัลโช่, ลาลีกา มีเตะ | Thaiger
ข่าวกีฬา4 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ลิงก์ดูบอลสด 15 สิงหาคม 65 พรีเมียร์ลีก, กัลโช่, ลาลีกา มีเตะ

เลขธูปแม่น้ำหนึ่ง 16 8 65 แจกไม่หยุด เปิดเลขดังงวดนี้มาแน่ | Thaiger
เลขเด็ด3 วัน ago

เลขธูปแม่น้ำหนึ่ง 16 8 65 แจกไม่หยุด เปิดเลขดังงวดนี้มาแน่

Trending