ข่าวการเมืองข่าวภูมิภาคข่าวเทคโนโลยี

ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 แจ้งเหตุจำเป็น เลือกตั้งล่วงหน้าได้ไหม มีคำตอบ

นับถอยหลัง! ใกล้วันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 อาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 ได้ไหม หากมีเหตุจำเป็น ติดธุระด่วน แนะนำวิธีแจ้งเหตุจำเป็น ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. แจ้งเหตุจำเป็นเสียสิทธิไหม เลือกตั้งล่วงหน้าได้รึเปล่า เช็กเลยที่นี่

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ประจำปี 2565 ในแต่ละเขตของตนเอง หากวันนั้นไม่สะดวก ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 สามารถยื่นแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ พร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน ยื่นต่อนายทะเบียนที่เขตท้องถิ่นของตัวเอง หรือแจ้งเหตุ ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 ผ่านแอปพลิเคชั่น Smart Vote หรือยื่นแจ้งเหตุบนเว็บไซต์ออนไลน์ สำนักบริหารการทะเบียน, สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)

ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 เลือกตั้งล่วงหน้าได้ไหม เช็กที่นี่

สำหรับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม ปี 2565 ที่กำลังจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 65 จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้า หรือชดเชยแต่อย่างใด สำหรับใครที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้จะต้อง แจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้ง ช่วงก่อนวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 7 วัน ตั้งแต่ วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 และช่วงหลังวันเลือกตั้ง ระหว่างวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565 ผ่านช่องทาง เว็บไซต์ >> สำนักบริหารการทะเบียน <<

แต่หากทำธุระเสร็จก่อน หมดเวลาการเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 สามารถไปใช้สิทธิได้ที่หน่วยเลือกตั้ง ตามรายชื่อของตนเอง

เงื่อนไขสำหรับการแจ้งเหตุ ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565

ก่อนจะไปแจ้งเหตุ ไม่ไปเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ประจำปี 2565 เราจะต้องเช็กก่อนว่า เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งของการเลือกตั้งแต่ละประเภทการเลือกตั้งหรือไม่ จากนั้นให้ระบุสาเหตุและระยะเวลาที่กำหนด ก่อนการเลือกตั้ง 7 วัน (ระหว่างวันที่ 15 – 21 พ.ค.65) หรือภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 23 – 29 พ.ค. 65)

โดยเหตุจำเป็น ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 ที่สามารถแจ้งได้ ได้แก่ มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน ที่ต้องเดินทางไปยังพื้นที่ห่างไกล, เจ็บป่วย และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ หรือ เป็นผู้พิการ ทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุ และไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผู้ว่ากทม 2565 ได้, ฟักอาศัยอยู่ต่างประเทศ หรือพักอาศัยอยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้ง เกินกว่า 100 กิโลเมตร, ได้รับคำสั่งจากทางราชการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง, เหตุอื่น ๆ ที่คณะกรรมการท้องถิ่นกำหนด

ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 แต่ก็ไม่อยากเสียสิทธิ ต้องทำอย่างไร

สำหรับผู้ที่ไม่สะดวก ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม จะต้องทำการแจ้งยื่นแบบฟอร์ม ส.ถ./ผ.ถ. 1/8 ต่อนายทะเบียนท้องถิ่น ซึ่งก็คือผู้อำนวยการเขต ที่ตนเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยต้องทำเป็นหนังสือ ระบุเลขประจำตัวประชาชน ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน โดยสามารถแจ้งได้ด้วยตนเอง หรือหากไม่สะดวกก็สามารถมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนได้ หรือส่งเอกสารผ่านไปรษณีย์ ภายใน 7 วัน ก่อนการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ถึง วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2565 หรือภายใน 7 วันหลังการเลือกตั้ง วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 ถึง วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม 2565

อีกช่องทางก็คือ การแจ้งผ่านเว็บไซต์ >> สำนักบริหารการทะเบียน << หรือแอปพลิเคชั่น Smart Vote สามารถทำตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ช่องทาง วิธีแจ้งเหตุ ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 ออนไลน์ แอปพลิเคชั่น

ใครที่ไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม 2565 สามารถทำได้ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ออนไลน์ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ >> สำนักบริหารการทะเบียน << แล้วกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามนี้

ไม่ไปเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 แอป เว็บไซต์

2. หรือ เข้าไปที่แอปพลิเคชั่น Smart Vote แล้วเลือกเมนู เลือกตั้งท้องถิ่น

ไม่ไปเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 แอป

2.1 เลือก ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้ง/แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ไม่ไปเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 ออนไลน์

2.3 เลือกเมนู แจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ไม่ไปเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 แอปพลิเคชั่น

2.4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง เรียบร้อย ตามที่ระบุไว้บน แอปพลิเคชั่น

ไม่ไปเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2565 แจ้งแหตุ

โดย ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. ที่สามารถมาใช้สิทธิ ได้ตามปกติ สามารถเดินทางไปใช้สิทธิ ตามเขตเลือกตั้ง ที่มีรายชื่อ ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. สำหรับการลงทะเบียนในครั้งนี้ เป็นเพียงการแจ้งเหตุไม่ไปเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2565 เท่านั้น

สรุปชัด ๆ เลือกตั้งผู้ว่ากทมล่วงหน้าวันไหน ได้ไหม ตอบแล้วว่า ไม่สามารถเลือกตั้งผู้ว่ากทมล่วงหน้าได้ แต่สามารถแจ้งไม่ไปล่วงตั้งผู้ว่ากทม 2565 ได้ที่นายทะเบียนท้องถิ่น หรือผ่านเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน หรือกรอกระบุข้อมูลบนแอปพลิเคชั่น Smart Vote (จะคล้ายกับการกรอกข้อมูลบนเว็บไซต์ สำนักบริหารการทะเบียน)

>> คู่มือการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง <<

อ้างอิงจาก : 1 2

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *