การเงิน

สินเชื่อ เงินด่วนเพื่อธุรกิจ จากธนาคาร กสิกร วงเงิน 300000 บาท – ค้ำโดย บสย.

มาดูกันกับ สินเชื่อ วงเงิน 300000 บาท จากธนาคาร กสิกร ไทย (KBank) – สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ ที่ได้รับการช่วยค้ำประกันจาก บสย.

สินเชื่อ กสิกร 300000 – (5 พ.ค. 2565) The Thaiger จะพาไปดูกันกับ สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย (KBank) วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 300,000 บาท (ตามการอนุมัติ) และได้รับการช่วยเหลือค้ำประกันจากทาง บสย. พร้อมทั้งพักชำระเงินต้นนานสูงสุด 3 เดือน

โดยรายละเอียดของโครงการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย (KBank) นั้น มีด้วยกันดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย (KBank) นั้น มีขึ้นเพื่อผู้ที่มีความต้องการเข้าถึงเงินในการเสริมสภาพคล่อง และเป็นสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs เท่านั้น โดยห้ามดำเนินการกู้เพื่อนำไปชำระหนี้เดิมที่มีอยู่กับทางธนาคาร

2. วงเงินของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

สินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จะเปิดให้กู้ภายใต้วงเงินขั้นต่ำ : 30,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท โดยวงเงินอนุมัติสูงสุดแต่ละรายไม่เท่ากัน

3. อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจนั้น จะเป็นแบบ MRR+4.50% ต่อปีหรือเทียบเท่า (ณ วันที่ 15 พฤจิกายน 2564 MRR เท่ากับ 5.970%)

4. การผ่อนชำระเงินต้นของโครงการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

การดำเนินผ่อนชำระเงินต้นของสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จะเป็นไปได้ต่อไปนี้

ยกเว้นการชำระเงินต้น 3 เดือนแรก

– โดยการผ่อนชำระหลังการยกเว้นเป็นไปตามที่ตกลงไว้กับธนาคาร

– การคำนวณดอกเบี้ย: รายวัน (โดยชำระทุกเดือน)

– กรณีผิดนัดชำระหนี้: อัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดในสัญญาบวกกับอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง และเปลี่ยนเป็นคำนวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวนนับถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งประทับฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด : 5 ปี (60 เดือน)

5. การค้ำประกันของโครงการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

โครงการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จะมีการค้ำประกันจากทาง บสย. โดยทางภาครัฐจะช่วยรับภาระจ่ายค่าธรรมเนียมแทนภายในปีที่ 1-2 และในปีที่ 3-5 ธนาคารจะรับภาระจ่ายแทน นอกจากนี้แล้วยังปลอดค่าดำเนินการค้ำประกัน บสย. (300 – 500 บาทต่อฉบับ) ซึ่งหลักเกณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขการค้ำประกันของ บสย. แต่ละ Scheme

6. คุณสมบัติในการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์สมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจนั้น จะต้องคุณสมบัติด้วยกันดังต่อไปนี้

  • เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
  • ดำเนินกิจการโดยมีสถานที่ของกิจการเป็นหลักแหล่งชัดเจน
  • ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดี
  • มีทรัพย์สินถาวรสุทธิ (ไม่รวมที่ดิน) ที่มีมูลค่ารวมไม่เกิน 5 ล้านบาท
  • เป็นลูกหนี้จัดชั้นปกติ หรือจัดชั้นกล่าวถึงพิเศษ ตามเกณฑ์ข้อกำหนดของธนาคารแห่งประเทศไทย
  • ที่ผ่านการคัดกรองความเสี่ยงของลูกค้า ตามเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด

7. เอกสารที่ต้องใช้งานในการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ

การดำเนินการสมัครสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย (KBank) จะต้องใช้งานเอกสารดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร
  • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุลของผู้สมัคร (ถ้ามี)

 

ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเงินด่วนเพื่อธุรกิจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ธนาคารกสิกรไทย (KBank)

 

สามารถติดตามข่าวการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเงิน

 

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button