ข่าวไลฟ์สไตล์

วันแรงงาน 2567 หยุดไหม ราชการ พนักงานเอกชน ธนาคาร ใครหยุดบ้าง

เช็กวันหยุดเดือพฤษภาคม “วันแรงงาน” ข้าราชการหยุดไหม ธนาคาร เอกชน ลูกจ้าง แรงงาน และพนักงาน ปีนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษภาคม เช็คให้ชัวร์พร้อมวางแผนเที่ยวเทศกาลวันหยุดกันได้เลย

“วันแรงงานแห่งชาติ 2567” ใครได้หยุดบ้าง

วันแรงงาน 1 พฤษาภาคม ข้าราชการ “ไม่” ได้หยุดงาน เนื่องจากวันนี้ ไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามพระราชกำหนดวันหยุดราชการ มีเพียงพนักงานเอกชนเท่านั้นที่ได้หยุดในวันนี้

จุดกำเนิด 1 พฤษภาคม เสียงเรียกร้องจากแรงงาน

รากฐานของวันแรงงานสากลมาจากเหตุการณ์สำคัญในชิคาโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2433 แรงงานรวมพลังนัดหยุดงานทั่วเมือง เรียกร้องเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมงต่อวัน เหตุการณ์บานปลาย กลายเป็นการปะทะกันระหว่างแรงงานกับตำรวจ ผลลัพธ์คือมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก เหตุการณ์นี้จุดประกายให้ทั่วโลกหันมาสนใจปัญหาแรงงาน และนำไปสู่การกำหนดวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานสากล

วันแรงงานเป็นการเฉลิมฉลองและยกย่องผู้ใช้แรงงาน ที่เปรียบเสมือนฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม แรงงานทุ่มเทแรงกายแรงใจ ทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างผลิตผล พัฒนาประเทศ แต่ในอดีต แรงงานมักถูกเอารัดเอาเปรียบ ทำงานหนักในสภาพที่ไม่ปลอดภัย ไร้สวัสดิการ วันแรงงานจึงเป็นเวทีท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของแรงงาน กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสวัสดิการที่ดีขึ้น

วันแรงงานยังเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้เพื่อสิทธิอันชอบธรรมของแรงงาน ทั่วโลกยังมีแรงงานจำนวนมากที่ต้องเผชิญกับปัญหาการกดขี่ สภาพการทำงานท่ีไม่ปลอดภัย ค่าจ้างท่ีไม่เหมาะสม ขาดสวัสดิการ วันแรงงานจึงเป็นโอกาสท่ีแรงงานจากทั่วโลกจะรวมพลัง รณรงค์เรียกร้องสิทธิท่ีพึงมีพึงได้

รัฐและนายจ้างมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมสวัสดิการและสภาพการทำงานท่ีดีให้กับแรงงาน รัฐควรมีนโยบายคุ้มครองแรงงาน ดูแลสวัสดิการ สนับสนุนให้แรงงานมีทักษะและความรู้ นายจ้างควรเคารพสิทธิแรงงาน จ่ายค่าจ้างท่ีเหมาะสม จัดหาสภาพการทำงานท่ีปลอดภัย มีสวัสดิการท่ีครบถ้วน

ในปัจจุบัน แรงงานเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ภาวะโลกร้อน ความเหลื่อมล้ำทางสังคม วันแรงงานจึงเป็นเวทีท่ีกระตุ้นให้เกิดบทสนทนา หาแนวทางร่วมกันท่ีจะสร้างอนาคตท่ีดีกว่าให้กับแรงงาน

วันแรงงานไม่ใช่แค่วันหยุด แต่เป็นวันที่ตอกย้ำความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เป็นวันที่กระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง เป็นวันที่ร่วมสร้างอนาคตท่ีแรงงานจะมีชีวิตที่ดี มีศักดิ์ศรี และมีความสุข

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button