สุขภาพและการแพทย์

7 เมษายน วันอนามัยโลก 2565 รักโลกของเรา รักสุขภาพของเรา

วันสำคัญเพิ่งเข้าปี 2022 ไม่ทันไรเมืองไทยก็จะเข้าสู่ช่วงหน้าร้อนเดือนเมษายนแล้ว เดือนนี้นั้นถือได้ว่าเป็นเดือนที่มีวันสำคัญมากมายเลยทีเดียว และยิ่งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 โอไมครอนอีก วันอนามัยโลก 2565 ตรงกับ วันที่ 7 เมษายน จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ทำให้คนทั้งโลกได้ตระหนักถึงการมีสุขภาพที่ดี และการเข้าถึงการรักษาอย่างเท่าเทียม เรามาดูกันว่าวันที่ 7 เมษายน วันอนามัยโลก คืออะไร ? ประวัติ และคำขวัญปี 2565

วันอนามัยโลก 7 เมษายน 2565 มีประวัติ ที่มา และความสำคัญอย่างไรกับโลกนี้ ?

วันอนามัยโลก 2565วันอนามัยโลก

| 7 เมษายน วันอนามัยโลก ประวัติ อย่างไร ?

วันที่ 7 เมษายน ของทุกปีได้ถูกกำหนดให้เป็น วันอนามัยโลก (ภาษาอังกฤษ : World Health Day) เป็นวันที่ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก ใช้โอกาสเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม ได้มีความตระหนักเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพ ทั้งในเรื่องการควบคุม ป้องกัน แก้ปัญหาสุขภาพ และส่งเสริมด้านสุขภาพประชาชนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันอย่าง “สุขภาพดีถ้วนหน้า” ตามความหมายของ Health for All ซึ่งเป็นเป้าหมายสำคัญขององค์การอนามัยโลก

วันอนามัยโลก 2565

| องค์การอนามัยโลก ผู้ก่อตั้ง วันอนามัยโลก

องค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) เป็นองค์กรของสหประชาชาติที่เกิดขึ้นหลังจากประชากรของโลกได้ถูกภัยคุมคามจากโรคระบาดต่าง ๆ ทำให้เกิดปัญหาที่ต้องพิจารณากันในระหว่างประชาชาติต่าง ๆ เพราะมีโรคระบาดแพร่จากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งอยู่เสมอ

ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ต้องมีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศได้ร่วมมือกัน ทำให้ในปี พ.ศ. 2349 ได้มีการจัดการประชุมเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เพื่อวางมาตรการควบคุมและกักกันโรคระบาดระหว่างประเทศ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2489 คณะมนตรีด้านสังคมและเศรษฐกิจแห่งสหประชาชาติได้จัดให้มีการประชุมว่าด้วยสุขภาพระหว่างประเทศที่รัฐนิวยอร์ก โดยเล็งเห็นว่าสุขภาพของประชาชนเป็นรากฐานของสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัยของประชาชาติ จึงได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการเพื่อเตรียมการสถาปนาองค์การอนามัยโลก โดยจัดการร่างธรรมนูญขององค์การอนามัยโลกแล้วเสร็จ ประกาศใช้ธรรมนูญเมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2491

พร้อมกันนี้ สมัชชาองค์การอนามัยโลก ได้พิจารณาให้เฉลิมฉลอง วันที่ 7 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันอนามัยโลก (World Health Day)” และมีมติให้มีการฉลองพร้อมกันทั่วโลกตั้งแต่ พ.ศ. 2492 โดยองค์การอนามัยโลกได้กำหนดข้อปัญหาทางอนามัยขึ้นปีละ 1 เรื่อง สำหรับตั้งเป็นคำขวัญ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วโลกใช้เป็นแนวทางในการให้สุขศึกษาแก่ประชาชน

วันอนามัยโลก 2565

| 7 เมษายน วันอนามัยโลก 2565

สำหรับในปี 2565 นี้ทางองค์การอนามัยโลก ได้จัดให้วันอนามัยโลก 2565 มาในคอนเซปต์ “World Health Day 2022: Our planet, our health” หรือ โลกของเรา สุขภาพของเรา ด้วยแนวคิดที่ว่าสุขภาพของเรา ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราอาศัยอยู่นั่นก็คือ โลก

วันอนามัยโลก 2022 นี้ จึงมุ่งเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างสุขภาพโลกของเรา กับสุขภาพของมนุษย์ สัตว์ พืช และสิ่งมีชีวิตทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทาง One Health ซึ่งเน้นการพึ่งพาอาศัยกันของสัตว์ สุขภาพมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

ในขณะที่มนุษย์มีส่วนทำให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมด้วยรูปแบบพฤติกรรมที่ไม่ยั่งยืน และเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาเมื่อต้องจัดการกับภัยคุกคาม ด้านสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดเพียงปัญหาเดียวที่มนุษยชาติต้องเผชิญ นั่นคือ วิกฤตสภาพภูมิอากาศ

ดังนั้นแล้วเมื่อสุขภาพที่ดีนั้นขึ้นอยู่กับโลกที่เราอาศัยอยู่ การดูแลรักษาโลก รักษ์ธรรมชาติ นอกจากจะทำให้สุขภาพของโลกดีขึ้นแล้วนั้น ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งการรักตัวเราเองเช่นกัน

 

เรื่อง : สิทธิโชติ ลังกากาศ
บรรณาธิการ : ทศพล ถิรเจริญสกุล


 

Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย คลุกคลีกับการเขียนตั้งแต่สมัยเรียน ชอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้าม ทั้งข่าวบันเทิง บทความ งานเขียนแนวไลฟ์สไตล์ รวมถึงทุกอย่างที่อยากให้นักอ่านได้รู้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button