การเงิน

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี 2565 ทำอย่างไร ให้ได้เงินก้อนใหญ่ ใช้ได้ทันที

รวมเรื่องทีควรรู้ เกี่ยวกับ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี 2565 ตอบรับกับทุกความสุข และความต้องการของคุณในโอกาสพิเศษ หรือเผื่อไว้..ให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนได้ทันที กับสิ่นเชื่อส่วนบุคคลจากกรุงศรี 2565 ดอกเบี้ยต่ำสุด 9.99% ต่อปี รู้ไว้ได้ใช้ชัวร์

ควรรู้ สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี 2565 เงื่อนไข ข้อกำหนด มีอะไรบ้าง ?

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล คืออะไร ?

สินเชื่อส่วนบุคคล คือรูปแบบหนึ่งของการกู้เงินแบบอเนกประสงค์ ที่ผู้กู้สามารถนำเงินไปใช้จ่ายได้ตามความต้องการหรือความจำเป็นได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน โดยในการใช้สินเชื่อส่วนบุคคลกับธนาคารกรุงศรีนั้น มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลทั้งสินเชื่อเงินสด และบัตรกดเงินสด เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกเงินก้อนใหญ่ พร้อมใช้ทุกสถานการณ์

วงเงินสินเชื่อ คืออะไร

วงเงินสินเชื่อ คือวงเงินสูงสุดที่ผู้กู้ได้รับอนุมัติจากทางธนาคาร โดยจะขึ้นอยู่กับฐานรายได้และหลักเกณฑ์การพิจารณาของธนาคารเป็นสำคัญ หลังจากที่ทางธนาคารอนุมัติสินเชื่อแล้ว ผู้กู้จะได้รับวงเงินในบัญชี ซึ่งสามารถเบิกถอนไปใช้งานได้ตามความต้องการภายในวงเงินที่ได้รับ

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี 2565

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี 2565

 • เป็นผู้ที่มีอายุ 20 – 59 ปี
 • รายได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • พนักงาน มีรายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป
  • เจ้าของกิจการ มีรายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บาทขึ้นไป
 • อายุการทำงาน / อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเบียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และ / หรือที่ทำงาน

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล

 • กรณีพนักงานที่มีรายได้ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน
  • สำเนาบัญชีเงินฝากที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีรายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงินเดือน ขอสำเนาบัญชีเงินฝากที่มีรายได้เข้าย้อนหลัง 6-12 เดือน)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
 • กรณีเจ้าของกิจการ
  • สำเนาบัตรประชาชน
  • หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นจากกระทรวงพาณิชย์ (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)
  • ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
  • สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารกรุงศรีที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี 2565 วิธี

อัตราดอกเบี้ย ธนาคารกรุงศรี 2565

 • วงเงินสินเชื่อ 30,000 – 59,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 24 – 60 เดือน
 • วงเงินสินเชื่อ 60,000 – 99,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพนังานประจำ 24% เจ้าของกิจการ 25% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 – 60 เดือน
 • วงเงินสินเชื่อ 100,000 – 149,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพนังานประจำ 24% เจ้าของกิจการ 25% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 – 60 เดือน
 • วงเงินสินเชื่อ 150,000 – 299,999 บาท อัตราดอกเบี้ยพนังานประจำ 23% เจ้าของกิจการ 25% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 – 60 เดือน
 • วงเงินสินเชื่อ 300,000 บาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยพนังานประจำ 19.99% เจ้าของกิจการ 22.99% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 12 – 60 เดือน

เงื่อนไขการรับดอกเบี้ยสุดพิเศษจากทาง กรุงศรี

 • อัตราดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก
 • สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำที่รับเงินเดือนผ่านบัญชีของธนาคารกรุงศรีอยุธยา / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีรายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
  • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 10.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นพนักงานประจำ มีรายได้ต่อเดือนตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไป / มีอายุงานตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และ ได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 150,000 บาทขึ้นไป
  • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 12 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 12.99% ต่อปี นาน 6 เดือนแรก สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่เป็นเจ้าของกิจการ ที่มีอายุกิจการนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียน 10 ปี ขึ้นไป และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาท – 999,999 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยข้างต้นเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 65 – 31 ธ.ค. 65 และสำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
 • สำหรับผู้สมัครสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย และมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขข้างต้น นับตั้งแต่วันที่ธนาคารโอนเงินสินเชื่อเข้าบัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ทั้งนี้ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราปกติ ตามวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ
 • วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและสำหรับเจ้าของกิจการ

สมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี 2565

สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี 2565 ต้องเสียค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ?

สำหรับการสมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี นั้นไม่เสียค่าอากรแสตมป์ และค่าบริการจากธนาคารกรุงศรี แต่จะเสียค่าบริการในส่วนของการดำเนินการชำระคืน ณ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (เฉพาะเงินสด) 15 บาทต่อรายการ
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

วิธีการสมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กรุงศรี 2565

สำหรับใครที่สนในสมัคร สินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล กับธนาคารกรุงศรี สามารถเตรียมเอกสารยื่นได้ที่ ธนาคารกรุงศรีทุกสาขา หรือฝากข้อมูลได้ที่ สนใจสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล เพื่อรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ในการดำเนินการสมัครต้องดำเนินการผ่านธนาคารโดยตรงเท่านั้น ไม่สามารถยื่นผ่านแอพพลิเคชั่นได้

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : ธนาคารกรุงศรี

เรื่อง : สิทธิโชติ ลังกากาศ
บรรณาธิการ : ทศพล ถิรเจริญสกุล

 


? ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน The Thaiger

? Google Play Store
? App Store

Lalita C.

นักเขียนคอนเทนต์ SEO แห่งทีมไทยเกอร์ไทย คลุกคลีกับการเขียนตั้งแต่สมัยเรียน ชอบการใช้ความคิดสร้างสรรค์ ติดตามข่าวสารจากโลกออนไลน์ นำมาสรุป เล่าเรื่องให้เข้าใจง่าย ผ่านมุมมองน่าสนใจที่คนมักจะมองข้าม ทั้งข่าวบันเทิง บทความ งานเขียนแนวไลฟ์สไตล์ รวมถึงทุกอย่างที่อยากให้นักอ่านได้รู้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button