ข่าวเศรษฐกิจ

กรมสรรพากร ขยายเวลาชำระเงิน อากรแสตมป์ ที่มีการจัดทำขึ้นถึงสิ้นปีนี้

กรมสรรพากร ประกาศถึงการขยายกำหนดเวลาในการชำระ อากรแสตมป์ เป็นตัวเงินสำหรับตราสารที่จัดทำขึ้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

(18 ก.พ. 2565) กรมสรรพากร อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษีในการชำระ อากรแสตมป์ เป็นตัวเงินสำหรับตราสารกระดาษและตราสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยขยายกำหนดเวลาการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารกระดาษสามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ สามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงิน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ทั้งนี้ สำหรับตราสารที่จัดทำขึ้นถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

นางสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี (กลุ่มธุรกิจพลังงาน) ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า “กรมสรรพากรขยายกำหนดเวลาในการชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ และตราสารกระดาษ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (1)

• จำนวน 5 ลักษณะ ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

• จำนวน 18 ลักษณะ ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด้วยแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน

2. ตราสารกระดาษ (2)

• จำนวน 5 ลักษณะ (จ้างทำของ กู้ยืมเงินหรือการตกลงให้เบิกเกินบัญชีธนาคารใบมอบอำนาจ ใบมอบฉันทะให้ลงมติที่ประชุมของบริษัท และค้ำประกัน) ที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)

• พร้อมนี้ กรมสรรพากรได้เพิ่มลักษณะตราสารกระดาษอีก จำนวน 18 ลักษณะ ให้สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ใด้ เพื่อให้มีจำนวนเท่ากับการเสียอากรเป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์โดยตราสารที่ได้จัดทำขึ้นตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 (วันถัดจากวันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา) ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2565 สามารถยื่นขอเสียอากรเป็นตัวเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแบบขอเสียอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9)

หากมีข้อสงสัยสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานสรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศ หรือศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

(1) อ้างอิงตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 64) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565

(2) (อ้างอิงตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 65) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินตามแบบขอเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ (อ.ส.9) ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับตราสารบางลักษณะ ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2565)”

 

แหล่งที่มาของข่าว : Facebook Page – สถานีข่าวกระทรวงการคลัง

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

Thaiger deals

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *