การเงิน

ด่วน! ประกันรายได้ข้าว 64/65 งวดที่ 18 เช็คเงินส่วนต่างข้าว ล่าสุด

เงินประกันรายได้ข้าว ปี 64/65 งวดที่ 18 เช็คเงินส่วนต่างข้าว เช็คเงินประกันรายได้เกษตรกร ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

11 ก.พ. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 ล่าสุด งวดที่ 18 ออกมาแล้ว โดยคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้มีมติ ในคราวประชุม ครั้งที่ 30/2564 เห็นชอบการกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่าง “ประกันราคาข้าว” ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 (งวดที่ 18 ) สำหรับเกษตรกรที่แจ้งวันเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4-10 ก.พ. 65 ดังนี้

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ประกันราคาให้เกษตร ชาวนา งวดที่ 18

ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 งวดที่ 18 ให้แก่เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ที่ระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 4-10 กุมภาพันธ์ 2565 สำหรับข้าวเปลือกชนิดต่าง ๆ ณ ความชื้นไม่เกิน 15% ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 11,458.98 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 10,320.47 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 8,564.24 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 10,148.82 บาท

เช็คเงินส่วนต่างข้าวปี 64 65 ล่าสุด

ในส่วนของการชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว สำหรับจ่ายเงินงวดที่ 18 ดังนี้

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ สิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยว
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ชดเชยตันละ 2,541.02 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ชดเชยตันละ 679.53 บาท
  • ข้าวเปลือกเจ้า ชดเชยตันละ 1,435.76 บาท
  • ข้าวเปลือกเหนียว ชดเชยตันละ 1,851.18 บาท

 

ประกันราคาข้าวงวด 18ประกันราคาข้าวงวด 18

วิธี เช็คเงินประกันราคาข้าวปี 64/65 ผ่านเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ดังนี้

1. เข้าเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3. หากได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว ระบบจะขึ้นว่า “โอนเงินเรียบร้อยแล้ว” หากไม่ขึ้นข้อมูล โปรดติดต่อหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรตามชนิดพืชที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการ

นอกจากนี้เกษตรกรยังสามารถเช็คเงินส่วนต่างข้าวว่าได้รับแล้วหรือไม่ ผ่านแอป Farmbook ของกรมส่งเสริมการเกษตรได้อีกด้วย

ประกันรายได้เกษตรกร 63/64

หรือสามารถตรวจสอบว่าโอนเงินประกันราคาข้าวเข้าบัญชีแล้วหรือยังได้ที่ แอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile

ที่มา : กรมการค้าภายใน DIT

Thaiger

The Thaiger is Thailand's largest online portal for news, videos and information.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button