ข่าวภูมิภาค

กรมการขนส่งทางราง สรุปข้อมูลการเดินทางช่วง เทศกาลตรุษจีน 2565

กรมการขนส่งทางราง สรุปข้อมูลการเดินทางของประชาชน ด้วยระบบรางช่วง เทศกาลตรุษจีน 2565 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค – 1 ก.พ. 65 มีผู้ใช้งาน 3.2 ล้านกว่าคน

กรมการขนส่งทางราง สรุปข้อมูลการเดินทางของประชาชน ด้วยระบบรางช่วง เทศกาลตรุษจีน 2565 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค – 1 ก.พ. 65 รวม 5 วัน มีผู้ใช้บริการะบบราง รวม 3,264,078 คน แบ่งเป็น รถไฟระหว่างเมือง 163,091 คน และระบบรถไฟฟ้า 3,100,987 คน มีอุบัติเหตุทางราง รวมจำนวน 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 ราย ผู้บาดเจ็บ 1 ราย และมีระบบรถไฟฟ้าขัดข้องรวม 2 ครั้ง

นายพิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 รวม 5 วัน มีประชาชนใช้บริการระบบราง รวมทั้งสิ้น 3,264,078 คน สูงกว่าประมาณการ จำนวน 299,909 คน หรือมากกว่าประมาณการร้อยละ 10.12 ประกอบด้วย

1. รถไฟระหว่างเมืองของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ให้บริการเดินรถวันละ 170 ขบวน มีผู้ใช้บริการรวม 163,091 คน น้อยกว่าประมาณการ 14,974 คน หรือต่ำกว่าประมาณการร้อยละ 8.41 (ประมาณการ 178,065 คน) แบ่งเป็น ผู้โดยสารเชิงพาณิชย์ 55,635 คน และผู้โดยสารเชิงสังคม 107,456 คน มีผู้โดยสารขาออกรวม 80,394 คน และผู้โดยสารขาเข้ารวม 82,697 คน สามารถรองรับผู้โดยสารที่เดินทางได้อย่างเพียงพอและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ซึ่งพบว่า

– สายใต้มีผู้ใช้บริการมากสุดถึง 47,121 คน (ผู้โดยสารขาออก 23,512 คน ผู้โดยสารขาเข้า 23,609 คน)

– รองลงมาคือสายตะวันออกเฉียงเหนือ 42,570 คน (ผู้โดยสารขาออก 21,104 คน ผู้โดยสารขาเข้า 21,466 คน)

– สายเหนือ 38,154 คน (ผู้โดยสารขาออก 19,123 คน ผู้โดยสารขาเข้า 19,031 คน)

– สายตะวันออก 21,551 คน (ผู้โดยสารขาออก 9,985 คน ผู้โดยสารขาเข้า 11,566 คน)

– สายมหาชัย/แม่กลอง 13,695 คน (ผู้โดยสารขาออก 6,670 คน ผู้โดยสารขาเข้า 7,025 คน)

2. ระบบรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมรถไฟฟ้าชานเมือง(สายสีแดง) สะสม 5 วัน จัดขบวนรถไฟฟ้าวิ่งให้บริการปกติและเพิ่มเที่ยวเสริมอีกจำนวน 63 เที่ยววิ่ง โดยมีผู้ใช้บริการ 3,100,987 คนต่อเที่ยว มากกว่าประมาณการ 314,883 คนต่อเที่ยว หรือมีผู้มาใช้บริการระบบรถไฟฟ้าสูงกว่าประมาณการร้อยละ 11.30 (ประมาณการ 2,786,104 คนต่อเที่ยว) ประกอบด้วย

– Airport Rail Link 145,230 คน

– สายสีแดง 50,182 คน

– สายฉลองรัชธรรม (สีม่วง) 116,318 คน

– สายเฉลิมรัชมงคล (สีน้ำเงิน) 864,143 คน

– รถไฟฟ้าบีทีเอส (สีเขียวและสีทอง) 1,925,114 คน

สำหรับด้านความปลอดภัย ช่วง 5 วันตลอดช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 ที่ผ่านมา มีเหตุอันตรายทางรางรวม 7 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 4 รายและผู้บาดเจ็บ 1 ราย ประกอบด้วย ขบวนรถไฟชนยานพาหนะ 3 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 2 ราย และผู้บาดเจ็บ 1 ราย ขบวนรถไฟชนคน 2 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ไม่มีผู้บาดเจ็บ และยานพหานะจอดกีดขวางทางรถไฟ 2 ครั้ง ไม่มีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บ

ส่วนระบบรถไฟฟ้าขัดข้อง 2 ครั้ง ประกอบด้วย ขบวนรถไฟฟ้า BTS ขัดข้องระหว่างสถานีวงเวียนใหญ่กับสถานีโพธิ์นิมิตร ฝั่งปลายทางสถานีบางหว้า และระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงมีอุปกรณ์ตรวจจับนับเพลาล้อที่สถานีการเคหะฝั่งขาเข้าขัดข้องส่งผลขบวนรถล่าช้า 1 เที่ยว

ทั้งนี้ กรมการขนส่งทางราง (ขร.) อยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึก กรณีขบวนรถไฟชนรถบรรทุกในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย เพื่อหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และเสนอแนวทางการป้องกัน แก้ไขเสนอต่อกระทรวงคมนาคม เพื่อป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุในลักษณะนี้ขึ้นอีกในอนาคต

 

แหล่งที่มาของข่าว : รัฐบาลไทย

สามารถติดตามข่าวเศรษฐกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวเศรษฐกิจ

 

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button