การเงิน

ด่วน! เปิดลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 เช็คเกณฑ์เงื่อนไข 20 ล้านคนมีสิทธิ์

มติครมวันนี้ เห็นชอบ ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนบัตรคนจน 2565 รอบใหม่ โควต้า 20 ล้านคน ใช้บัตรประชาชนแทนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้เลย เช็คเงื่อนไขผู้มีสิทธิลงทะเบียน

อัปเดตความคืบหน้าการ ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ ปี 2565 ล่าสุด ได้ความชัดเจนแล้ว เมื่อ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ 1 ก.พ. 2565 เห็นชอบดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย โดย นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงภายหลังการประชุม บางช่วงที่สำคัญว่า

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ปี 2565 เงื่อนไขลงทะเบียนบัตรคนจน

ผู้มีสิทธิลงทะเบียนบัตรคนจน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต้องมีเกณฑ์ เงื่อนไขดังนี้

 1. ผู้ที่มีสัญชาติไทย อายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องไม่เป็นภิกษุ ผู้ต้องขัง บุคคลที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ ข้าราชการ พนักงานราชการ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐ ส.ส. ส.ว. ก็ด้วย
 2. รายได้เฉลี่ยของครอบครัวของผู้ลงทะเบียนไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี และเมื่อคิดหารายบุคคลแล้ว รายได้ของผู้ลงทะเบียนต้องไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
 3. ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีเงินกู้เกินวงเงินที่กำหนด เช่น วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท วงเงินกู้รถทุกประเภทไม่เกิน 1 ล้านบาท
 4. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ หรือมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ เกินกว่าที่กำหนด
 5. ถือครองกรรมสิทธิ์ห้องชุด พื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร
 6. ทรัพย์สินทางการเงินมีรวมแล้วไม่เกิน 1 แสนบาท เช่นพวก เงินฝากธนาคาร สลากออมทรัพย์ พันธบัตร ตราสารหนี้
 7. ต้องไม่มีบัตรเครดิต

หลังจากนั้นทางกระทรวงการคลังได้ออกมาแถลงชี้แจง หลักเกณฑ์เงื่อนไขผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนรอบใหม่ 2565 นี้ เพิ่มเติมว่าจะต้องมีทรัพย์สินไม่เกินตามที่กำหนดดังนี้

กรณีผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนไม่มีครอบครัว

ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว
– บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถว ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา
– ห้องชุดต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 1 ไร่
 • ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตร ต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 10 ไร่

 

กรณีผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนมีครอบครัว

ที่อยู่อาศัยที่เป็นที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพร้อมที่ดิน)

กรณีอยู่อาศัยอย่างเดียว

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดิน ที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของที่ดินที่มีลักษณะเป็นบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ ห้องแถว และตึกแถวร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 25 ตารางวา

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดแยกจากกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสแต่ละคนต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสเป็นเจ้าของห้องชุดร่วมกัน ไม่ว่าจะมีบุคคลอื่นเป็นเจ้าของรวมด้วยหรือไม่ก็ตาม ส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ในห้องชุดของผู้ลงทะเบียนและคู่สมรสรวมกันต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 35 ตารางเมตร

กรณีเป็นที่อยู่อาศัย และใช้ประโยชน์จากที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่ หรือในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรจะต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

ที่ดินแยกจากที่อยู่อาศัย

ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอื่นที่ไม่ใช่เพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 2 ไร่

ในกรณีที่ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรต้องมีพื้นที่ไม่เกิน 20 ไร่

ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีบัตรเครดิต ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

ผู้ลงทะเบียนจะต้องไม่มีวงเงินกู้ หรือมีวงเงินกู้ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง แต่ไม่เกินหลักเกณฑ์ ดังนี้

– วงเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัยรวมไม่เกิน 1.5 ล้านบาท

– วงเงินกู้สำหรับยานพาหนะรวมไม่เกิน 1 ล้านบาท

ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ วันไหน

เบื้องต้นยังไม่ได้เคาะวันลงทะเบียนที่แน่นอน กระทรวงการคลังแถลงกรอบคร่าว ๆ คือ เริ่มเปิดลงทะเบียนกลางปี 2565 และเริ่มให้สิทธิ์ปลายปี 2565

กำหนดการลงทะเบียนแบ่งเป็น 2 แบบคือ

 • ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์
 • ลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านจุดรับลงทะเบียน

ลงทะเบียนบัตรคนจนออนไลน์ 2565

มอบหมายให้คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.) เป็นแม่งานในการดำเนินงาน รอรายละเอียดที่ชัดเจนอีกครั้ง ว่าจะให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อะไร

ลงทะเบียนบัตรคนจนผ่านจุดรับลงทะเบียน 2565

สามารถลงทะเบียนได้ตามธนาคารเหล่านี้ และหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • กระทรวงมหาดไทย (ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ)
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานาคร
 • สำนักงานเมืองพัทยา หรือ ณ สถานที่ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนกำหนด

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนบัตรคจนรอบใหม่

สำหรับการแจกเงินบัตรคนจน ณ เวลานี้ ผู้ถือบัตรจะได้รับเงินอุดหนุนต่าง ๆ ทั้งค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ค่าช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ ค่าเบี้ยผู้พิการ เป็นต้น

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button