การเงิน

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืน รอบใหม่ รีบสมัคร ม.40 ก่อน 14 ม.ค.เท่านั้น

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืน ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 รอบใหม่ ม.40 สมัครก่อน 14 ม.ค. เงินไม่เข้า รีบผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยาคนกลางคืน ประกันสังคม ล่าสุด วันนี้ (13 ม.ค.65) ผู้ประกอบอาชีพอิสระ คนทำงานกลางคืนในกิจการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐ เยีวยานักร้อง เยียวยานักดนตรี รีบเช็คด่วน ตัวเองเข้าเกณฑ์ผู้ประกันตนมาตรา 33 39 หรือ ม.40 เพื่อทำเรื่องลงทะเบียนรับสิทธิเยีวยา 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

โดยในส่วนของ ผู้ประกันตนมาตรา 40 ซึ่งจะเป็นกลุ่มคนกลางคืและนักดนตรีที่มีอาชีพอิสระ จะต้องรีบสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 พร้อมชำระเงินสมทบให้ทันภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 นี้ เท่านั้น

นอกจากนี้กลุ่มดังกล่าวจะต้องให้ทางสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรอง ภายในวันที่ 28 ม.ค. 65

ขณะที่ความคืบหน้าไทม์ไลน์การจ่าย เงินเยียวยาล่าสุด นั้น สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เริ่มโอนเงินเยียวยารอบแรก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา เข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน คนละ 5,000 บาท

ส่วนเงินเยียวยาคนกลางคืน และนักดนตรีอิสระ กลุ่มลูกจ้างสถานบันเทิง ก็ได้โอนรอบ 2 ไปแล้ว

ไทม์ไลน์โอนเงินเยีวยาคนกลางคืน รอบ 1 – รอบ 2

  • 29 ธ.ค.64 – โอนเงินเยีวยาคนกลางคืน รอบ 1
  • 7 ม.ค.65 – โอนเงินเยียวยาคนกลางคืน รอบ 2

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ระบุ ถึงขณะนี้ได้โอนเงินให้ผู้ประกันตนทั้งมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ไปแล้วรวมทั้งสิ้น จำนวน 74,780 ราย รวมเป็นเงิน 373,900,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.02

สมัครเยียวยาคนกลางคืน ช่องทางการสมัครประกันสังคม มาตรา 40

  • เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา
  • ธนาคาร ธ.ก.ส. ทุกสาขา
  • เว็บไซต์ www.sso.go.th
  • Big C ซุปเปอร์เซ็นเตอร์
  • เครือข่ายประกันสังคม ทั่วประเทศ
  • สายด่วนประกันสังคม 1506

ประกันสังคม ม.40

ขั้นตอน สมัครประกันสังคมมาตรา 40 ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ลงทะเบียนรับเงินเยียวยา 5,000 รอบใหม่

– เข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th

– เลือกลงทะเบียนผู้ประกันตน ตามมาตรา 40

– กรอกข้อมูลผู้สมัคร ประกันสังคมมาตรา 40

– เลขประจำตัวประชาชน

– เลขหลังบัตรประชาชน

– คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล

– วันเดือนปีเกิด

– อีเมล์ (ถ้ามี)

– กดตรวจสอบ

– กรอกที่อยู่ปัจจุบัน เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

– กรอกกลุ่มอาชีพ รายได้ต่อเดือน, สภาพร่างกาย (กรณีเป็นผู้พิการ)

– เลือกจ่ายเงินสมทบ (มีให้ 3 ทางเลือก) เลือกสำนักงานประกันสังคมที่อยู่ใกล้บ้าน

– ตอบคำถามว่าเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือไม่?

– กด “ยอมรับเงื่อนไข/ข้อตกลง” แล้วกด “ยืนยัน”

– หากผ่านทุกขั้นตอนแล้ว ระบบจะยืนยันผ่าน SMS ถือว่าขึ้นทะเบียนสำเร็จ

เยียวยาคนกลางคืน

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button