ข่าวข่าวภูมิภาค

11 ม.ค.วันสุดท้าย! สมัครสอบกทม 64 กว่า 1,143 ตำแหน่ง

สมัครสอบข้าราชการกทม สมัครสอบกทม 65 11 ม.ค. วันสุดท้าย 1,143 ตำแหน่ง

รายงานความคืบหน้า การสมัครสอบข้าราชการกทม (กรุงเทพมหานคร) 1/2564 จำนวน 1,143 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยวันนี้ 11 ม.ค. 65 เป็นวันสุดท้าย

ตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครที่เปิดสมัครสอบ

ตำแหน่งประเภททั่วไป – ระดับปฏิบัติงาน
ตำแหน่งว่างจำนวน 963 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 179 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน 29 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 224 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 53 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน 1 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน 7 ตำแหน่ง / นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน 43 ตำแหน่ง / นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง / นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง / นายช่างโยธาปฏิบัติงาน 134 ตำแหน่ง / นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน 91 ตำแหน่ง / พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน 18 ตำแหน่ง / พนักงานปกครองปฏิบัติงาน 59 ตำแหน่ง และพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน 115 ตำแหน่ง

ตำแหน่งประเภทวิชาการ – ระดับปฏิบัติการ
ตำแหน่งว่างจำนวน 180 ตำแหน่ง ประกอบด้วย เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง / เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง / นิติกรปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง / นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง / นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 18 ตำแหน่ง / นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 5 ตำแหน่ง / นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 10 ตำแหน่ง / นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง / นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 12 ตำแหน่ง / นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ 33 ตำแหน่ง / วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ 3 ตำแหน่ง / วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง / วิศวกรโยธาปฏิบัติการ 11 ตำแหน่ง / วิศวกรสุขาภิบาลปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง และสถาปนิกปฏิบัติการ 13 ตำแหน่ง

สำหรับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจะได้รับเงินเดือนดังนี้
1. ตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

1.1) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 9,400 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

1.2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) และอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 10,840 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

1.3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 11,500 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2. ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

2.1) ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.2) ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายเฉพาะปริญญาที่ ก.พ. กำหนดให้ได้รับเงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี อัตราเงินเดือน 15,800 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

2.3) ปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 5 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 15,000 บาท หรือตามที่ ก.ก. กำหนด

ทั้งนี้ ผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย ในอัตราเดือนละ 5,000 บาท ตามหลักเกณฑ์แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง เงินเพิ่มพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานกู้ภัย พ.ศ. 2548

ผู้สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางเว็บไซต์ – http://ksb.bangkok.go.th/ ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 64 – 11 ม.ค. 65 โดยสมัครสอบได้เพียงครั้งเดียวและเลือกสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น เมื่อสมัครสอบแล้วไม่สามารถแก้ไขข้อความใด ๆ ได้อีก

ติดตามข่าวสารการสอบได้ที่เฟซบุ๊ก – https://www.facebook.com/exambybma/ หรือเว็บไซต์ – http://ksb.bangkok.go.th/

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2221 2141-69 ต่อ 1148 หรือ 1168

สมัครสอบข้าราชการกทม คลิกที่นี่

กทม. เปิด สอบข้าราชการ จำนวน 1 พันกว่าตำแหน่ง

 

Thaiger

The Thaiger is Thailand's largest online portal for news, videos and information.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *