เทคโนโลยี

การ์ทเนอร์ คาดการณ์ มูลค่าตลาดไอทีโลกปี 65 – ไทยจะโตขึ้น 6.4%

การ์ทเนอร์ ได้ทำการเปิดเผยรายงานคาดการณ์ มูลค่าตลาดไอทีโลกปี 65 เติบโตเกินกว่า 4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะที่ไทยเติบโต 6.4% มูลค่า 8.7 แสนล้าน

มูลค่าตลาดไอทีโลกปี 65 – กรุงเทพฯ, ประเทศไทย 8 ธันวาคม 2564 — การ์ทเนอร์คาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายไอทีทั่วโลกปี 2565 จะมีมูลค่า 4.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็น 5.5% จากปี 2564

นายจอห์น-เดวิด เลิฟล็อค รองประธานฝ่ายวิจัย บริษัท การ์ทเนอร์ กล่าวว่า “องค์กรธุรกิจจะพัฒนาสร้างเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น แทนที่จะเป็นการซื้อและเอาไปใช้ ซึ่งส่งผลให้มูลค่าการใช้จ่ายไอทีปี 2565 เติบโตลดลง เมื่อเทียบกับปี 2564”

อย่างไรก็ตาม การสร้างสรรค์เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจที่สำคัญอันดับต้น ๆ ขององค์กรต่าง ๆ เนื่องจากพวกเขายังมุ่งมั่นสร้างและพัฒนาวิถีการทำงานในอนาคตอย่างต่อเนื่อง และเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเสริมเกราะความปลอดภัย รวมถึงรองรับการทำงานในแบบไฮบริดของพนักงานที่จะทวีความซับซ้อนมากขึ้นในปีหน้า”

ในปี 2565 คาดว่ามูลค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ระดับองค์กรจะเติบโตสูงที่สุดถึง 11.5% (ตามตารางที่ 1) ที่ได้แรงขับจากการใช้จ่ายในซอฟต์แวร์โครงสร้างพื้นฐานที่เติบโตแซงหน้าซอฟต์แวร์แอปพลิเคชั่น และการใช้จ่ายด้านอุปกรณ์ดีไวซ์ทั่วโลกพุ่งแตะระดับสูงสุดในปีนี้ (15.1%) เป็นผลมาจากกิจกรรมแบบรีโมทต่าง ๆ อาทิ การทำงาน การดูแลสุขภาพและการเรียนการสอนทางไกลที่ขยายตัวต่อเนื่อง แต่การ์ทเนอร์คาดว่าในปี 2565 จะยังเห็นการเพิ่มขึ้นขององค์กรที่อัปเกรดอุปกรณ์และ/หรือลงทุนในอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อหลากหลายเพื่อสร้างการเติบโตและใช้ตั้งค่าการทำงานแบบไฮบริด

ตารางที่ 1. คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลก (หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ)

มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2563

มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2563 (%) มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2564 มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2564 (%) มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2565 มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2565 (%)
ดาต้าเซ็นเตอร์ 178,836 2.5 196,142 9.7 207,440 5.8
ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร 529,028 9.1 600,895 13.6 669,819 11.5
อุปกรณ์ดีไวซ์ 696,990 -1.5 801,970 15.1 820,756 2.3
บริการทางด้านไอที 1,071,281 1.7 1,191,347 11.2 1,293,857 8.6
บริการด้านการสื่อสาร 1,396,334 -1.5 1,451,284 3.9 1,482,324 2.1
มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั้งหมด 3,872,470 0.9 4,241,638 9.5 4,474,197 5.5

ที่มา: การ์ทเนอร์ (ตุลาคม 2564)

คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของประเทศไทย

การใช้จ่ายผลิตภัณฑ์และบริการเทคโนโลยีในประเทศไทยในปีหน้าจะเติบโตเพิ่มขึ้น 6.4% เทียบจากปีนี้ หรือคิดเป็นมูลค่า 8.7 แสนล้านบาท

โดยบริการด้านการสื่อารเป็นตลาดที่มีมูลค่าการใช้จ่ายไอทีที่ใหญ่ที่สุด แต่คาดว่าจะเติบโตต่ำสุดในปี 2565

มูลค่าใช้จ่ายในหมวดอุปกรณ์ดีไวซ์ (สำหรับคอมพิวเตอร์พีซีและแท็บเล็ตเป็นหลัก) จะโตสูงสุดที่ 21.7% ในปี 2564 ตามที่การทำงานระยะไกลและการเรียนรู้ทางไกลกลายเป็นวิถีใหม่ โดยผู้บริโภคและองค์กรธุรกิจต่างอัปเกรดอุปกรณ์และ/หรือลงทุนในอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อหลากหลายเครื่องเพื่อใช้ทำงานระยะไกลและแบบไฮบริด

การ์ทเนอร์ยังคาดการณ์ด้วยว่าซอฟต์แวร์ระดับองค์กรจะเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าการใช้จ่ายเติบโตสูงที่สุดในปี 2565 เพิ่มขึ้นที่ 14.8% จากปีก่อน (ตามตารางที่ 2)

ตารางที่ 2. คาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีประเทศไทย (หน่วย: ล้านบาท)

มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2563

มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2563 (%) มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2564 มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2564 (%) มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2565 มูลค่าการใช้จ่าย ปี 2565 (%)
ดาต้าเซ็นเตอร์ 19,432 -1.0% 20,709 6.6% 21,656 4.6%
ซอฟต์แวร์ระดับองค์กร 45,777 12.6% 53,480 16.8% 61,381 14.8%
อุปกรณ์ดีไวซ์ 165,988 11.5% 202,028 21.7% 220,106 9.0%
บริการทางด้านไอที 70,695 3.0% 77,866 10.1% 85,466 9.8%
บริการด้านการสื่อสาร 461,241 14.6% 465,345 0.9% 482,844 3.8%
มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีทั้งหมด 763,134 6.1% 819,428 7.4% 871,453 6.4%

ที่มา: การ์ทเนอร์ (พฤศจิกายน 2564)

“สิ่งที่เปลี่ยนแปลงในปีที่แล้วและปีนี้กลับไม่ใช่ตัวเทคโนโลยีแต่เป็นผู้คนที่มีความตั้งใจจริงและกระตือรือร้นในการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งในปี 2565 ผู้บริหารไอทีจำเป็นต้องกำหนดและตั้งค่าวิธีการทำงานใหม่ ๆ โดยนำความสามารถในการประกอบธุรกิจแยกย่อยและเทคโนโลยีที่รองรับเวิร์กโฟลว์ที่ไม่สอดประสานกัน” นายเลิฟล็อคกล่าวเพิ่มเติม

ชมรายละเอียดการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้จ่ายด้านไอทีทั่วโลกจากเว็บบินาร์ของ Gartner หัวข้อ “IT Spending Forecast, 3Q21 Update: Help Employees and Customers Stay Connected’

การคาดการณ์แนวโน้มการใช้จ่ายด้านไอทีของการ์ทเนอร์ ใช้วิธีการวิเคราะห์ยอดขายอย่างเข้มข้นของผู้ค้าหลายพันรายโดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการด้านไอทีทั้งหมด การ์ทเนอร์ใช้เทคนิคการวิจัยขั้นต้นซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยแหล่งข้อมูลทุติยภูมิที่เชื่อถือได้ในการสร้างฐานข้อมูลที่ครอบคลุมข้อมูลขนาดตลาดซึ่งเป็นฐานการพยากรณ์

การคาดการณ์มูลค่าการใช้จ่ายด้านไอทีของการ์ทเนอร์ รายไตรมาสนำเสนอมุมมองที่แตกต่างครอบคลุมกลุ่มฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บริการทางด้านไอทีและในกลุ่มของการสื่อสารโทรคมนาคม รายงานเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าของการ์ทเนอร์ ตระหนักถึงโอกาสและความท้าทายทางการตลาด ลูกค้าของการ์ทเนอร์สามารถอ่านรายงานการคาดการณ์การใช้จ่ายด้านไอทีล่าสุดได้จาก “Gartner Market Databook, 3Q21 Update.” การคาดการณ์การใช้จ่ายไอทีไตรมาสนี้รวมลิงก์ข้อมูลของรายงานการใช้จ่ายด้านไอทีล่าสุด เว็บบินาร์ บล็อกโพสต์ และข่าวประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ไว้ด้วย

 

สามารถติดตามข่าวธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวธุรกิจ

 

Thaiger deals

N. Siripariyasak

นักเขียนคอนเทนต์ จับประเด็นด้านเศรษฐกิจ-การเงิน, เทคโนโลยี, ไอที และเกมส์ อัปเดตข่าวทั้งจากในประเทศไทย และต่างประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button