Connect with us

ข่าวธุรกิจ

Vertiv : ระบบ IT ในเอดจ์ – ปลดล็อคศักยภาพด้านการพลิกโฉมของเอดจ์คอมพิวติ้ง

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

Vertiv : ระบบ IT ในเอดจ์ – ปลดล็อคศักยภาพด้านการพลิกโฉมของเอดจ์คอมพิวติ้ง | Thaiger

Vertiv นำเสนอบทความภายใต้หัวข้อ ระบบ IT ในเอดจ์ (Edge) : ปลดล็อคศักยภาพด้านการพลิกโฉมของเอดจ์คอมพิวติ้ง (edge computing)

องค์กรต่างต้องเร่งเครื่องเปลี่ยนไปใช้ระบบดิจิทัลในองค์กรของตนเนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโรค โดยกลุ่มองค์กรในแทบทุกวงการจำเป็นต้องทำงานในรูปแบบไฮบริดซึ่งพนักงานสามารถทำงานได้อย่างอิสระในทุกที่และปรับรูปแบบการทำงานได้ตามที่ตนต้องการ

ทั้งนี้บริษัท McKinsey and Company ได้คาดการณ์ว่า ในช่วงที่มีการแพร่ระบาด ส่วนแบ่งในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดิจิทัลหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับดิจิทัลของกลุ่มบริษัทจะมีสัดส่วนเพิ่มมากขึ้นซึ่งเทียบเท่ากับการใช้เวลาทั้งหมดเจ็ดปีได้ในแค่เพียงไม่กี่เดือน

อุปกรณ์เอดจ์คอมพิวติ้งจึงกลายมาเป็นตัวละครหลักในการเปลี่ยนรูปแบบของสถานที่ทำงาน และได้กลายเป็นสิ่งที่แทบทุกคนพูดถึงในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยทั่วโลกได้ลงทุนซื้อเทคโนโลยีดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ โดยคาดว่าจะมีมูลค่าสูงถึง 250.6 พันล้านเหรียญสหรัฐภายในปี 2567 มากกว่านั้นยังมีประมาณการว่า สถานที่ติดตั้งเอดจ์จะเพิ่มขึ้นอย่างเท่าทวีจนถึง 226% ในช่วงปี 2563 จนถึง 2568

ด้วยเหตุนี้เราจึงได้เห็นแล้วว่าอุปกรณ์เอดจ์คอมพิวติ้งจะสามารถเปลี่ยนโฉมรูปแบบการทำงานของเทคโนโลยีรุ่นใหม่ เช่น IoT ปัญญาประดิษฐ์และความจริงเสมือนแบบ Augmented ได้อย่างไร

พูดง่าย เอดจ์คอมพิวติ้งก็คือ อุปกรณ์คอมพิวติ้งและหน่วยความจำที่อยู่ระหว่างดาต้าเซ็นเตอร์ตัวกลางและผู้ใช้ปลายทาง อุปกรณ์ หรือแหล่งข้อมูลนั่นเอง เอดจ์เป็นอุปกรณ์ประมวลผลแบบเรียลไทม์ที่จะช่วยให้ตอบสนองได้เร็วขึ้นและลดการใช้แบนด์วิธ อีกทั้งยังเป็นอุปกรณ์ตั้งอยู่ใกล้กับผู้ใช้อีกด้วย ในหลายกรณีที่เอดจ์คอมพิวติ้งได้กลายเป็นตัวเลือกแทนการใช้คลาวด์หรือดาต้าเซ็นเตอร์ตัวกลาง เมื่อเกิดกรณีที่ค่าความหน่วงไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ หรือมีราคาสูงเกินที่จะให้บริการต่าง ซึ่งต้องส่งปริมาณข้อมูลมากขึ้นไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกล อย่างไรก็ตาม นสถานการณ์จริง สถานที่ติดตั้งเอดจ์ (edge site) ก็คือตัวขับเคลื่อนในการประยุกต์ใช้คลาวด์นั่นเอง อีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่เก็บข้อมูลซึ่งสามารถส่งข้อมูลไปยังคลาวด์ได้ในภายหลังเพื่อประมวลผล เก็บข้อมูล หรือการวิเคราะห์ในระยะยาว

ผู้ใช้เอดจ์กลุ่มแรก ต่างสัมผัสได้ถึงความสะดวกสบายและประโยชน์ของอุปกรณ์คอมพิวติ้งในเอดจ์ รวมถึงยังได้ใช้นวัตกรรมทางโซลูชันและได้ก้าวข้ามระยะการริเริ่มทดลอง รวมถึงการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ในหลายสถานที่แบบเต็มรูปแบบ มากกว่านั้นการพัฒนาประสิทธิภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน IT กลุ่มองค์กรสามารถใช้ประโยชน์เชิงกลยุทธ์จากเอดจ์คอมพิวติ้งเพื่อขจัดปัญหาด้านความปลอดภัยของข้อมูลและความน่าเชื่อถือได้ เช่น หากดาต้าเซ็นเตอร์ตกเป็นเป้าหมายสำหรับการโจมตีทางไซเบอร์ ระบบอาจปฏิเสธไม่ให้ใช้งานได้พร้อมกันในทุกที่ แต่ถ้าเราแยกคอร์เก็บไว้ตามสถานที่ติดตั้งเอดจ์หลายที่ก็จะสามารถลดภัยคุกคามจากการโจมตีรูปแบบดังกล่าวได้ ซึ่งเอดจ์คอมพิวติ้งต้องอาศัยเครือข่ายของผู้ใช้งานซึ่งอยู่ตามที่ต่าง ที่สามารถเข้าถึงและมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ ดูแลและสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานของเอดจ์ได้ เพราะโดยปกติแล้วอุปกรณ์จะติดตั้งอยู่ตามสถานที่ต่าง

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Vertiv ได้เล็งเห็นการพัฒนาอันน่าตื่นตาตื่นใจในการประยุกต์ใช้เอดจ์ในองค์กรต่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการผลิต ซึ่งมุ่งเน้นที่การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต หากมองถึงการที่เอดจ์คอมพิวติ้งที่กระจายอยู่ทั่วภูมิภาค เราจะเห็นได้ถึงศักยภาพของการเติบโตของระบบนิเวศซึ่งกำลังเข้ามาและมีอิทธิพลต่อวงการอุตสาหกรรม

Vertiv พยายามช่วยให้อุตสาหกรรมต่าง นำอุปกรณ์เอดจ์คอมพิวติ้งมาประยุกต์ใช้ได้ จึงสร้างแนวทางอันเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งช่วยจัดหมวดหมู่โครงสร้างพื้นฐานเอดจ์ให้อยู่ในโมเดลเฉพาะ โดยจะทำให้องค์กรมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับรูปแบบทางกายภาพสำหรับการนำเอดจ์ไปประยุกต์ใช้ในแต่ละรูปแบบ ซึ่งจะช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ถูกต้องเมื่อต้องการปรับใช้ระบบคอมพิวติ้งในเอดจ์

โดยได้แบ่งโมเดลโครงสร้างพื้นฐานออกเป็นสี่ประเภทดังนี้

 • เอดจ์บนอุปกรณ์ระบบการประมวลนั้นอาจอยู่ในอุปกรณ์เลย (เช่น กล้องวิดีโออัจฉริยะที่มีความสามารถด้านปัญญาประดิษฐ์) รืออาจเป็นส่วนเสริมที่ต่อเข้ากับอุปกรณ์โดยตรงก็ได้ (เช่น อมพิวเตอร์แบบ Raspberry Pi ที่ติดตั้งในรถนำทางอัตโนมัติ) โดย Use Case ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่เอดจ์บนอุปกรณ์นั้นยังได้นำไปประยุกต์ใช้ในด้านการดูแลสุขภาพ การผลิต การค้าปลีก และเมืองอัจฉริยะ
 • เอดจ์ขนาดเล็กโซลูชันแบบสแตนอะโลนขนาดเล็กที่มักจะนำไปประยุกต์ตามสถานที่ติดตั้งเอดจ์ จะมีแรคเซิร์ฟเวอร์ตั้งแต่สองถึงสี่ชิ้น และยังสามารถใช้ได้ในสภาพแวดล้อมแบบควบคุมกับแบบที่ไม่ได้ควบคุมอีกด้วย ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในการค้าปลึก การศึกษา การผลิต โทรคมนาคม การดูแลสุขภาพและเมืองอัจฉริยะ
 • เอดจ์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบกระจายตัดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดเล็กที่มีแร็คมากถึง 20 ชิ้นจะติดตั้งอยู่ที่องค์กร เช่น โรงงานที่ทันสมัยหรือพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ เอดจ์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบกระจายตัวส่วนใหญ่มักใช้ในภาคการผลิต โทรคมนาคม การดูแลสุขภาพ เมืองอัจฉริยะ และการค้าปลีก
 • เอดจ์ดาต้าเซ็นเตอร์แบบภูมิภาค ดาต้าเซ็นเตอร์ที่เป็นอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทำหน้าที่เป็นไซต์กลางประมวลผลข้อมูลซึ่งตั้งอยู่นอกศูนย์กลางดาต้าเซ็นเตอร์หลัก มีคุณสมบัติหลายอย่างเหมือนกับดาต้าเซ็นเตอร์แบบไฮเปอร์สเกล ปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือสูง อีกทั้งยังสามารถปรับสภาพและควบคุมได้อีกด้วย โดยกลุ่มค้าปลีก ภาคการผลิ และเมืองอัจฉริยะมักจะใช้โมเดลประเภทนี้

Vertiv

เนื่องจากกลุ่มธุรกิจต้องการใช้เทคโนโลยีมากขึ้นพร้อมกับมีปริมาณการใช้ไอทีที่สูงขึ้น ผู้นำด้านไอทีจึงต้องค้นหาวิธีต่าง เพื่อนำการบริหารจัดการด้านไอทีมาประยุกต์ใช้ ซึ่งมีตั้งแต่เครือข่าย ตู้เซิร์ฟเวอร์ ปจนถึงดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดเล็กหรือแบบโมดูล แม้ว่าการประยุกต์ใช้เอดจ์คอมพิวติ้งอาจจะยังคงเป็นประเด็นที่ซับซ้อนในอุตสาหกรรมต่าง แต่ก็มีศักยภาพล้นหลาม

องค์กรต่างต้องใช้ประโยชน์จากความสามารถของเอดจ์ที่มีโซลูชันอันทรงประสิทธิภาพและสามารถปรับขนาดได้ โดยจะสามารถช่วยตรวจสอบและควบคุมโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีทั้งหมดได้จากระยะไกล และปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมดนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการพลิกโฉมธุรกิจด้วยนวัตกรรมและศักยภาพ

ยุคแห่งเอดจ์คอมพิวติ้งมาถึงแล้และทุกองค์กรต่างรีบนำระบบดังกล่าวมาใช้เพื่อให้ก้าวนำหน้าคู่แข่งองค์กรจะสามารถพัฒนาการจัดการด้านไอทีเสริมสร้างความปลอดภัยช่วยเหลือผู้ใช้งานและเพิ่มเวลาทำงานและการตอบสนองได้ตามที่ธุรกิจต้องการผ่านการมองเห็นและกระบวนการอัตโนมัติของเครื่องมือแบบ Open Source แบบศูนย์กลางความเป็นไปได้นั้นไม่มีขีดจำกัดและไม่มีช่วงเวลาใดที่ที่เหมาะสำหรับการค้นหาเทคโนโลยีใหม่มากไปกว่าตอนนี้แล้ว

Vertiv : ระบบ IT ในเอดจ์ - ปลดล็อคศักยภาพด้านการพลิกโฉมของเอดจ์คอมพิวติ้ง | ข่าวโดย Thaiger

บทความโดย : Daniel Sim, Senior Director for Channel Business

 

สามารถติดตามข่าวธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวธุรกิจ

 

ต้องการซื้อบ้าน ให้ผู้เชี่ยวชาญของเราดูแลคุณ

ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

เราจะติดต่อกลับอย่างเร็วที่สุด

ฉันต้องการหา:
 • Thailand (ไทย)+66
 • United States+1
 • United Kingdom+44
 • Australia+61
 • Afghanistan (‫افغانستان‬‎)+93
 • Albania (Shqipëri)+355
 • Algeria (‫الجزائر‬‎)+213
 • American Samoa+1684
 • Andorra+376
 • Angola+244
 • Anguilla+1264
 • Antigua and Barbuda+1268
 • Argentina+54
 • Armenia (Հայաստան)+374
 • Aruba+297
 • Australia+61
 • Austria (Österreich)+43
 • Azerbaijan (Azərbaycan)+994
 • Bahamas+1242
 • Bahrain (‫البحرين‬‎)+973
 • Bangladesh (বাংলাদেশ)+880
 • Barbados+1246
 • Belarus (Беларусь)+375
 • Belgium (België)+32
 • Belize+501
 • Benin (Bénin)+229
 • Bermuda+1441
 • Bhutan (འབྲུག)+975
 • Bolivia+591
 • Bosnia and Herzegovina (Босна и Херцеговина)+387
 • Botswana+267
 • Brazil (Brasil)+55
 • British Indian Ocean Territory+246
 • British Virgin Islands+1284
 • Brunei+673
 • Bulgaria (България)+359
 • Burkina Faso+226
 • Burundi (Uburundi)+257
 • Cambodia (កម្ពុជា)+855
 • Cameroon (Cameroun)+237
 • Canada+1
 • Cape Verde (Kabu Verdi)+238
 • Caribbean Netherlands+599
 • Cayman Islands+1345
 • Central African Republic (République centrafricaine)+236
 • Chad (Tchad)+235
 • Chile+56
 • China (中国)+86
 • Christmas Island+61
 • Cocos (Keeling) Islands+61
 • Colombia+57
 • Comoros (‫جزر القمر‬‎)+269
 • Congo (DRC) (Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo)+243
 • Congo (Republic) (Congo-Brazzaville)+242
 • Cook Islands+682
 • Costa Rica+506
 • Côte d’Ivoire+225
 • Croatia (Hrvatska)+385
 • Cuba+53
 • Curaçao+599
 • Cyprus (Κύπρος)+357
 • Czech Republic (Česká republika)+420
 • Denmark (Danmark)+45
 • Djibouti+253
 • Dominica+1767
 • Dominican Republic (República Dominicana)+1
 • Ecuador+593
 • Egypt (‫مصر‬‎)+20
 • El Salvador+503
 • Equatorial Guinea (Guinea Ecuatorial)+240
 • Eritrea+291
 • Estonia (Eesti)+372
 • Ethiopia+251
 • Falkland Islands (Islas Malvinas)+500
 • Faroe Islands (Føroyar)+298
 • Fiji+679
 • Finland (Suomi)+358
 • France+33
 • French Guiana (Guyane française)+594
 • French Polynesia (Polynésie française)+689
 • Gabon+241
 • Gambia+220
 • Georgia (საქართველო)+995
 • Germany (Deutschland)+49
 • Ghana (Gaana)+233
 • Gibraltar+350
 • Greece (Ελλάδα)+30
 • Greenland (Kalaallit Nunaat)+299
 • Grenada+1473
 • Guadeloupe+590
 • Guam+1671
 • Guatemala+502
 • Guernsey+44
 • Guinea (Guinée)+224
 • Guinea-Bissau (Guiné Bissau)+245
 • Guyana+592
 • Haiti+509
 • Honduras+504
 • Hong Kong (香港)+852
 • Hungary (Magyarország)+36
 • Iceland (Ísland)+354
 • India (भारत)+91
 • Indonesia+62
 • Iran (‫ایران‬‎)+98
 • Iraq (‫العراق‬‎)+964
 • Ireland+353
 • Isle of Man+44
 • Israel (‫ישראל‬‎)+972
 • Italy (Italia)+39
 • Jamaica+1
 • Japan (日本)+81
 • Jersey+44
 • Jordan (‫الأردن‬‎)+962
 • Kazakhstan (Казахстан)+7
 • Kenya+254
 • Kiribati+686
 • Kosovo+383
 • Kuwait (‫الكويت‬‎)+965
 • Kyrgyzstan (Кыргызстан)+996
 • Laos (ລາວ)+856
 • Latvia (Latvija)+371
 • Lebanon (‫لبنان‬‎)+961
 • Lesotho+266
 • Liberia+231
 • Libya (‫ليبيا‬‎)+218
 • Liechtenstein+423
 • Lithuania (Lietuva)+370
 • Luxembourg+352
 • Macau (澳門)+853
 • Macedonia (FYROM) (Македонија)+389
 • Madagascar (Madagasikara)+261
 • Malawi+265
 • Malaysia+60
 • Maldives+960
 • Mali+223
 • Malta+356
 • Marshall Islands+692
 • Martinique+596
 • Mauritania (‫موريتانيا‬‎)+222
 • Mauritius (Moris)+230
 • Mayotte+262
 • Mexico (México)+52
 • Micronesia+691
 • Moldova (Republica Moldova)+373
 • Monaco+377
 • Mongolia (Монгол)+976
 • Montenegro (Crna Gora)+382
 • Montserrat+1664
 • Morocco (‫المغرب‬‎)+212
 • Mozambique (Moçambique)+258
 • Myanmar (Burma) (မြန်မာ)+95
 • Namibia (Namibië)+264
 • Nauru+674
 • Nepal (नेपाल)+977
 • Netherlands (Nederland)+31
 • New Caledonia (Nouvelle-Calédonie)+687
 • New Zealand+64
 • Nicaragua+505
 • Niger (Nijar)+227
 • Nigeria+234
 • Niue+683
 • Norfolk Island+672
 • North Korea (조선 민주주의 인민 공화국)+850
 • Northern Mariana Islands+1670
 • Norway (Norge)+47
 • Oman (‫عُمان‬‎)+968
 • Pakistan (‫پاکستان‬‎)+92
 • Palau+680
 • Palestine (‫فلسطين‬‎)+970
 • Panama (Panamá)+507
 • Papua New Guinea+675
 • Paraguay+595
 • Peru (Perú)+51
 • Philippines+63
 • Poland (Polska)+48
 • Portugal+351
 • Puerto Rico+1
 • Qatar (‫قطر‬‎)+974
 • Réunion (La Réunion)+262
 • Romania (România)+40
 • Russia (Россия)+7
 • Rwanda+250
 • Saint Barthélemy+590
 • Saint Helena+290
 • Saint Kitts and Nevis+1869
 • Saint Lucia+1758
 • Saint Martin (Saint-Martin (partie française))+590
 • Saint Pierre and Miquelon (Saint-Pierre-et-Miquelon)+508
 • Saint Vincent and the Grenadines+1784
 • Samoa+685
 • San Marino+378
 • São Tomé and Príncipe (São Tomé e Príncipe)+239
 • Saudi Arabia (‫المملكة العربية السعودية‬‎)+966
 • Senegal (Sénégal)+221
 • Serbia (Србија)+381
 • Seychelles+248
 • Sierra Leone+232
 • Singapore+65
 • Sint Maarten+1721
 • Slovakia (Slovensko)+421
 • Slovenia (Slovenija)+386
 • Solomon Islands+677
 • Somalia (Soomaaliya)+252
 • South Africa+27
 • South Korea (대한민국)+82
 • South Sudan (‫جنوب السودان‬‎)+211
 • Spain (España)+34
 • Sri Lanka (ශ්‍රී ලංකාව)+94
 • Sudan (‫السودان‬‎)+249
 • Suriname+597
 • Svalbard and Jan Mayen+47
 • Swaziland+268
 • Sweden (Sverige)+46
 • Switzerland (Schweiz)+41
 • Syria (‫سوريا‬‎)+963
 • Taiwan (台灣)+886
 • Tajikistan+992
 • Tanzania+255
 • Thailand (ไทย)+66
 • Timor-Leste+670
 • Togo+228
 • Tokelau+690
 • Tonga+676
 • Trinidad and Tobago+1868
 • Tunisia (‫تونس‬‎)+216
 • Turkey (Türkiye)+90
 • Turkmenistan+993
 • Turks and Caicos Islands+1649
 • Tuvalu+688
 • U.S. Virgin Islands+1340
 • Uganda+256
 • Ukraine (Україна)+380
 • United Arab Emirates (‫الإمارات العربية المتحدة‬‎)+971
 • United Kingdom+44
 • United States+1
 • Uruguay+598
 • Uzbekistan (Oʻzbekiston)+998
 • Vanuatu+678
 • Vatican City (Città del Vaticano)+39
 • Venezuela+58
 • Vietnam (Việt Nam)+84
 • Wallis and Futuna (Wallis-et-Futuna)+681
 • Western Sahara (‫الصحراء الغربية‬‎)+212
 • Yemen (‫اليمن‬‎)+967
 • Zambia+260
 • Zimbabwe+263
 • Åland Islands+358

   คนละครึ่งเฟส 4 คนใหม่ ลงทะเบียนวันไหน หลังดีเดย์ใช้จริง 1 ก.พ.นี้ | Thaiger
   ข่าวการเงิน10 นาที ago

   คนละครึ่งเฟส 4 คนใหม่ ลงทะเบียนวันไหน หลังดีเดย์ใช้จริง 1 ก.พ.นี้

   เลือกใครดี? สื่อตี แมนฯ ยูไนเต็ด เล็ง ‘4 กุนซือตัวท็อป’ สานงานต่อจาก รังนิค | Thaiger
   ข่าว12 นาที ago

   เลือกใครดี? สื่อตี แมนฯ ยูไนเต็ด เล็ง ‘4 กุนซือตัวท็อป’ สานงานต่อจาก รังนิค

   Samsung เปิด จองคิวสั่งซื้อ Galaxy S22 – Tab S8 แล้ว | Thaiger
   มือถือ/แท็บเล็ต17 นาที ago

   Samsung เปิด จองคิวสั่งซื้อ Galaxy S22 – Tab S8 แล้ว

   รอดปาฏิหารย์! หนุ่มเกาะในล้อเครื่องบิน 11 ชม. ไปเนเธอร์เเลนด์ | Thaiger
   ข่าว24 นาที ago

   รอดปาฏิหารย์! หนุ่มเกาะในล้อเครื่องบิน 11 ชม. ไปเนเธอร์เเลนด์

   ส่องด่วน! ‘เลขปฏิทินจีน’ 1 2 65 เตรียมเฮงต้อนรับวันตรุษจีน | Thaiger
   เลขเด็ด27 นาที ago

   ส่องด่วน! ‘เลขปฏิทินจีน’ 1 2 65 เตรียมเฮงต้อนรับวันตรุษจีน

   สำนักข่าว CGTN อัปเดตสถานการณ์หลัง ภูเขาไฟระเบิดตองกา | Thaiger
   ข่าว34 นาที ago

   สำนักข่าว CGTN อัปเดตสถานการณ์หลัง ภูเขาไฟระเบิดตองกา

   เผย พรีเมียร์ลีก เตรียมเปลี่ยนกฎต้อง ‘ติดโควิด 4 คน’ ถึงขอเลื่อนแข่งได้ | Thaiger
   ข่าว52 นาที ago

   เผย พรีเมียร์ลีก เตรียมเปลี่ยนกฎต้อง ‘ติดโควิด 4 คน’ ถึงขอเลื่อนแข่งได้

   สาวซื้อบ้านให้แม่ แต่เจอรั้วระเบียงสุดแปลก ขอเอาออก จ่ายเป็นหมื่น | Thaiger
   ข่าว1 ชั่วโมง ago

   สาวซื้อบ้านให้แม่ แต่เจอรั้วระเบียงสุดแปลก ขอเอาออก จ่ายเป็นหมื่น

   เลขเด็ด ‘พ่อน้ำสอง’ 1 2 65 เปิด เลขหลวงพ่อ ต้อนรับวันตรุษจีน | Thaiger
   เลขเด็ด1 ชั่วโมง ago

   เลขเด็ด ‘พ่อน้ำสอง’ 1 2 65 เปิด เลขหลวงพ่อ ต้อนรับวันตรุษจีน

   ‘หมอ ธีระ’ แนะครอบครัว เตรียมแผนรับมือ กรณีมีเด็กติด ‘โอมิครอน’ | Thaiger
   ข่าว1 ชั่วโมง ago

   ‘หมอ ธีระ’ แนะครอบครัว เตรียมแผนรับมือ กรณีมีเด็กติด ‘โอมิครอน’

   ดูบอลสด แอฟริกัน คัพ แคเมอรูน พบ โคโมรอส (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
   แอฟริกา คัพ ออฟ เนชั่นส์1 ชั่วโมง ago

   ดูบอลสด แอฟริกัน คัพ แคเมอรูน พบ โคโมรอส (ลิงก์ดูบอล)

   TIBCO – ขุมพลัง กำลัง และขอบเขตด้านความยั่งยืนที่มีคลาวด์เป็นศูนย์กลาง | Thaiger
   ข่าวธุรกิจ1 ชั่วโมง ago

   TIBCO – ขุมพลัง กำลัง และขอบเขตด้านความยั่งยืนที่มีคลาวด์เป็นศูนย์กลาง

   อัพเดท ตาราง ไทยลีก2 M-150 แชมเปี้ยนชิพ สัปดาห์ที่ 20 | Thaiger
   ไทยลีก1 ชั่วโมง ago

   อัพเดท ตาราง ไทยลีก2 M-150 แชมเปี้ยนชิพ สัปดาห์ที่ 20

   ผลบอลสด พร้อมอัพเดท ตารางคะแนน รีโว่ ไทยลีก สัปดาห์ที่ 18 | Thaiger
   ไทยลีก1 ชั่วโมง ago

   ผลบอลสด พร้อมอัพเดท ตารางคะแนน รีโว่ ไทยลีก สัปดาห์ที่ 18

   ‘ไอซ์ ปรีชญา’ โพสต์ท่า ‘ปิดพุงหน่อยดีกว่า’ แต่ปิดความเซ็กซี่สีชมพูไม่มิด | Thaiger
   ข่าวดารา2 ชั่วโมง ago

   ‘ไอซ์ ปรีชญา’ โพสต์ท่า ‘ปิดพุงหน่อยดีกว่า’ แต่ปิดความเซ็กซี่สีชมพูไม่มิด

   หวยฮานอย 23 1 65 ตรวจหวยฮานอย 23 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
   ตรวจหวยฮานอย1 วัน ago

   หวยฮานอย 23 1 65 ตรวจหวยฮานอย 23 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้

   หวยฮานอย 24 1 65 ตรวจหวยฮานอย 24 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
   ตรวจหวยฮานอย3 ชั่วโมง ago

   หวยฮานอย 24 1 65 ตรวจหวยฮานอย 24 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้

   หวยฮานอย 22 1 65 ตรวจหวยฮานอย 22 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
   ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

   หวยฮานอย 22 1 65 ตรวจหวยฮานอย 22 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้

   หวยฮานอย 21 1 65 ตรวจหวยฮานอย 21 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
   ตรวจหวยฮานอย3 วัน ago

   หวยฮานอย 21 1 65 ตรวจหวยฮานอย 21 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้

   หวยฮานอย 20 1 65 ตรวจหวยฮานอย 20 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
   ตรวจหวยฮานอย4 วัน ago

   หวยฮานอย 20 1 65 ตรวจหวยฮานอย 20 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้

   หวยฮานอย 19 1 65 ตรวจหวยฮานอย 19 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
   ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

   หวยฮานอย 19 1 65 ตรวจหวยฮานอย 19 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้

   หวยฮานอย 18 1 65 ตรวจหวยฮานอย 18 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
   ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

   หวยฮานอย 18 1 65 ตรวจหวยฮานอย 18 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้

   หวยฮานอย 17 1 65 ตรวจหวยฮานอย 17 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
   ตรวจหวยฮานอย7 วัน ago

   หวยฮานอย 17 1 65 ตรวจหวยฮานอย 17 ม.ค. 65 หวยฮานอยวันนี้

   หวยลาว 21/1/65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 21 1 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร | Thaiger
   ตรวจหวยลาว3 วัน ago

   หวยลาว 21/1/65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 21 1 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร

   หวยลาว 19/1/65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 19 1 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร | Thaiger
   ตรวจหวยลาว5 วัน ago

   หวยลาว 19/1/65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 19 1 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร

   หวยลาว 17/1/65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 17 1 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร | Thaiger
   ตรวจหวยลาว7 วัน ago

   หวยลาว 17/1/65 หวยลาววันนี้ ตรวจหวยลาว 17 1 65 หวยลาววันนี้ออกอะไร

   ราคาทองวันนี้ 24 ม.ค. 65 ทองขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 29,200 บาท | Thaiger
   การเงิน9 ชั่วโมง ago

   ราคาทองวันนี้ 24 ม.ค. 65 ทองขึ้น 50 บาท รูปพรรณขายออก 29,200 บาท

   ราคาทองวันนี้ 22 ม.ค. 65 คงที่ ทองรูปพรรณขายออก 29,150 บาท | Thaiger
   การเงิน2 วัน ago

   ราคาทองวันนี้ 22 ม.ค. 65 คงที่ ทองรูปพรรณขายออก 29,150 บาท

   ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค. 65 พุ่งขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 29,200 บาท | Thaiger
   การเงิน3 วัน ago

   ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค. 65 พุ่งขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออก 29,200 บาท

   ราคาทองวันนี้ 19 ม.ค. 65 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950 | Thaiger
   ราคาทองวันนี้5 วัน ago

   ราคาทองวันนี้ 19 ม.ค. 65 ปิดตัวลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,950

   Trending