Connect with us

ข่าวการเงิน

ธ.ออมสิน ยังเปิด สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 กู้ได้ไม่ต้องค้ำ วงเงิน 1 หมื่นบาท

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ธ.ออมสิน ยังเปิด สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 กู้ได้ไม่ต้องค้ำ วงเงิน 1 หมื่นบาท | Thaiger

ธนาคารออมสิน ยังเปิดให้สามารถขอกู้ในมาตรการ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 โดยเปิดให้ผู้กู้สามารถขอกู้ผ่านแอปพลิเคชั่น MyMo ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงิน 10,000 บาท

วันนี้ (13 ก.ย. 2564) – The Thaiger จะพามาย้ำเตือนถึงมาตรการ สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ของ ธนาคารออมสิน (GSB) ที่เปิดสามารถดำเนินการได้ผ่านทางแอพพลิเคชั่น MyMo วงเงินให้กู้ 10,000 บาท และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกัน

โดยรายละเอียดของตัวมาตราการสินเชื่อดังกล่าวนั้น มีด้วยกันดังนี้

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข สินเชื่อสู้ภัย Covid-19

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

1.เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน/ ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำและเมื่อรวมอายุกับผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 60 ปี

2.เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้ประกอบการรายย่อย พ่อค้า แม่ค้า หาบเร่ แผงลอย เป็นต้น เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องอายุไม่เกิน 70 ปี

3.เป็นผู้มีสัญชาติไทย อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

4.ต้องไม่เป็นเกษตรกร หรือผู้ที่มีรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เช่นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนหรือรายได้จากภาครัฐ/ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

5.เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ และมี e-Mail ที่สามารถติดต่อได้จริง เพื่อใช้ในการส่งสัญญาหรือเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

7.ปัจจุบันไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPLs)

8.เป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ MyMo ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

จำนวนเงินให้กู้ – ไม่เกินรายละ 10,000 บาท

คลิกอ่าน กรุงไทย เปิด 2 สินเชื่อ ‘กรุงไทยใจดี’ – ‘Smart Money’ กู้ไวไม่ต้องค้ำประกัน

ออมสิน เปิดสินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์ เสริมสภาพคล่อง 6 เดือนแรกปลอดชำระเงินต้นดอกเบี้ย

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

สูงสุดไม่เกิน 2 ปี (24 งวด) โดยรวมกับระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรกแล้ว (เงินต้นและดอกเบี้ย) สามารถกำหนดระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม แต่ทั้งนี้ เมื่อรวมระยะเวลาทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 3 ปี

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ – อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน

อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยสูงสุดตามสัญญาบวกร้อยละ 0.25 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ (คิดแบบลดต้นลดดอก)

*เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

การจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19 ผ่าน MyMo

เปิดจองสิทธิวันที่ 26 พ.ค. 2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ผู้ที่สนใจสามารถจองคิวเพื่อรับสิทธิในการสมัครสินเชื่อได้ที่หน้าแรกโดยไม่ต้องล็อกอิน

ลงทะเบียนจองสิทธิผ่าน MyMo :

สามารถจองสิทธิได้เลยที่หน้าแรก โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าแอปพลิเคชัน MyMo

ตรวจสอบผลการจองสิทธิได้ทันที

ผู้จองสิทธิจะได้รับแจ้งคิว “วันที่และเวลา” เพื่อเข้ามาทำรายการ โดยจะมี Notification แจ้ง และสามารถเห็นเมนู “มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19” ตามวันที่ได้คิวจอง

เมื่อได้คิวแล้ว เตรียมทำรายการสมัครสินเชื่อ

รอบแรก เปิดให้ทำรายการในวันที่ 28 พ.ค. 64 เวลา 10.00-12.00 น. กำหนดโควต้าวันละ 1 แสนราย ตามลำดับการลงทะเบียนสำเร็จเพื่อป้องกันความแออัดและลดข้อจำกัดกรณีมีผู้ล็อกอินเข้าทำธุรกรรมพร้อมกันเป็นจำนวนมาก

ผู้ที่ยื่นขอกู้ไว้แล้วและอยู่ระหว่างรอผล ธนาคารจะแจ้งผลทาง SMS และ MyMo ภายในวันที่ 26 พ.ค. 64

ผู้ที่ทราบผลว่าได้รับอนุมัติแต่ยังไม่ได้ทำสัญญา ให้เข้า MyMo เพื่อกดทำสัญญาเงินกู้ (Digital Contract) ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ค. 64 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการจองสิทธิสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

1.ทำการกด ณ Banner : จองสิทธิการสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

2.บนระบบปฏิบัติการณ์ iOS : จะอยู่ ณ หน้าแรก

3.บนระบบปฏิบัติการณ์ Android : ให้ดำเนินการกดไปที่ Pop Up – จองสิทธิที่นี่ และกด Banner ข้างต้น

4.ระบบจะพาเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ทำการอ่านข้อมูลรายละเอียดของมาตรการก่อนดำเนินการต่อไป

5.กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ใช้งานบนแอปพลิเคชั่น MyMo จากนั้นทำการกดลงทะเบียนจองสิทธิ

6.ตรวจสอบผลการจองสิทธิ ว่าได้ดำเนินการยื่นขอรับภายในวัน และช่วงเวลาใด

7.ผู้จองสิทธิจะได้รับการแจ้งเตือน ตามวันที่ได้รับ และจะเห็นเมนูสมัครสินเชื่อในช่วงเวลาดังกล่าว

ขั้นตอนการขออนุมัติมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลอีเมลกับ MyMo กรุณา ยืนยันข้อมูลอีเมล ก่อนสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

*เมนูจะแสดงในช่วงเวลาที่ได้คิวตามที่จองสิทธิ

เข้าสู่ระบบ MyMo กดไปที่ มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

อ่านรายละเอียด แล้วทำการกดไปยัง สมัครสินเชื่อ

หรือจะดำเนินการที่เมนู บัญชี และ ผลิตภัณฑ์และบริการ ต่อด้วย มาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

ระบบจะนำไปยังหน้ารายละเอียด แล้วทำการกดไปยัง สมัครสินเชื่อ เช่นเดียวกับข้างต้น

เมื่อทำการกดสมัครแล้ว ให้กรอกเลขรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกด ถัดไป

ทำการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว แล้วกด ยืนยัน และกดยืนยันข้อมูลถูกต้องอีกครั้ง

อ่านกำหนดการเงื่อนไข และทำการกดไปที่ ข้าพเจ้าอ่านและยอมรับเงื่อนไขของสัญญา และยอมรับ

ตามด้วยเงื่อนไขในการเปิดเผยข้อมูล ให้ทำการกดยินยอม หากยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูล และกดยอมรับอีกทีหนึ่ง

เมื่อเรียบร้อยหมดแล้ว ให้ดำเนินการกดถัดไป เพื่อรับรหัส OTP ที่จะส่งไปยังเบอร์มือถือ

ทำกรอกรหัส OTP ที่ได้รับ เมื่อกรอกเสร็จแล้ว ให้กดถัดไปอีกครั้งหนึ่ง

ระบบจะพาไปยังหน้าสัญญาเปิดเผยข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง ให้ทำการกดยืนยัน

ระบบจะเข้าไปยังหน้าบอกสถานะการพิจารณาสินเชื่อ

ขั้นตอนยืนยันข้อมูลอีเมลก่อนสมัครสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

1.เข้าสู่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อทำการยืนยันอีเมล วิธีที่ 1

2.เข้าสู่เมนูสมัครสินเชื่อ กด “ไปยังข้อมูลส่วนตัว”

3.กด “เพิ่ม” เพื่อกรอกข้อมูลอีเมล

4.เข้าสู่เมนู “ข้อมูลส่วนตัว” เพื่อทำการยืนยันอีเมล วิธีที่ 2

5.กดรูปโปรไฟล์ที่หน้าแรกเพื่อเข้าเมนู “ข้อมูลส่วนตัว”

6.กด “เพิ่ม” เพื่อกรอกข้อมูลอีเมลกรอกอีเมลที่ต้องการยืนยัน จากนั้น กด “ถัดไป”

7.กด “ถัดไป” เพื่อรับรหัสยืนยันอีเมล (OTP) โดยรหัสจะถูกส่งไปที่อีเมลที่ได้ระบุไว้

8.เช็คอีเมลที่ระบุไว้เพื่อรับรหัส OTP กรุณาตรวจสอบอีเมลขยะ หรือ Junk mail ในกรณีไม่ได้รับรหัส OTP ทางอีเมล

9.กรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากอีเมลภายใน 2 นาที จากนั้น กด “ถัดไป”

10.กด “เสร็จสิ้น” ทำการยืนยันอีเมลสำเร็จ อีเมลที่ยืนยันแล้วปรากฎในหน้า “ข้อมูลส่วนตัว”

ขั้นตอนการทำสัญญาหลังจากได้รับการอนุมัติการสมัครมาตรการสินเชื่อสู้ภัย COVID-19

1.หากผ่านการพิจารณาแล้วนั้น หน้าระบบจะปรากฏปุ่มถัดไป ให้กด ณ ตรงนั้น

2.ทำการอ่านเงื่อนไข และกำหนดของสัญญา ให้กดไปยัง ข้าพเจ้าอ่าน และยอมรับเงื่อนไขของสัญญา รวมถึงกดยอมรับ

3.กรอกรหัสผ่านของแอปพลิเคชั่น MyMo เพื่อยืนยันสัญญาเงินกู้ และกดถัดไปเพื่อรับรหัส OTP

4.กรอกรหัส OTP และกดถัดไป

5.ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันการสมัครสินเชื่อสำเร็จ ให้ทำการกดเสร็จสิ้น และระบบจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีภายในระยะเวลา 3 วัน

 

แหล่งที่มาของข่าว : ธนาคารออมสิน (GSB)

สามารถติดตามข่าวการเงินเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวการเงิน

 

 

ธ.ออมสิน ยังเปิด สินเชื่อสู้ภัย COVID-19 กู้ได้ไม่ต้องค้ำ วงเงิน 1 หมื่นบาท | ข่าวโดย Thaiger

พี สะเดิด พูดถึงบั้งไฟพญานาค เชื่อปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้มีจริง | Thaiger
บันเทิง2 นาที ago

พี สะเดิด พูดถึงบั้งไฟพญานาค เชื่อปรากฏการณ์ธรรมชาตินี้มีจริง

สาวมือตัดเชือกช่างทาสีตึก สารภาพทำเพราะรำคาญ ยันไม่ตั้งใจฆ่า | Thaiger
ข่าว11 นาที ago

สาวมือตัดเชือกช่างทาสีตึก สารภาพทำเพราะรำคาญ ยันไม่ตั้งใจฆ่า

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ชวน ‘ธรรมนัส’ ร่วมสร้างพรรค เชื่อสู้ พปชร. ได้ | Thaiger
ข่าว12 นาที ago

‘เต้ มงคลกิตติ์’ ชวน ‘ธรรมนัส’ ร่วมสร้างพรรค เชื่อสู้ พปชร. ได้

Hellbound ปล่อยตัวอย่างอย่าง เผยอีกมุมมองของการมอง ‘โลก’ ผ่านสายตาของผู้กำกับ ยอนซังโฮ | Thaiger
บันเทิง22 นาที ago

Hellbound ปล่อยตัวอย่างอย่าง เผยอีกมุมมองของการมอง ‘โลก’ ผ่านสายตาของผู้กำกับ ยอนซังโฮ

ประกันสังคมโอนเงินเยียวยาอีกรอบวันนี้ ม.33 ม.39 ม.40 ตรวจสอบสิทธิด่วน | Thaiger
ข่าวการเงิน32 นาที ago

ประกันสังคมโอนเงินเยียวยาอีกรอบวันนี้ ม.33 ม.39 ม.40 ตรวจสอบสิทธิด่วน

ธ.ก.ส. จัด BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution | Thaiger
ข่าวการเงิน54 นาที ago

ธ.ก.ส. จัด BAAC Hackathon and Incubator, Agricultural Revolution

10 โรงแรมใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท ลงบีทีเอสปุ๊บ เดินนิดนึงถึงปั๊บ | Thaiger
โรงแรม-ที่พัก1 ชั่วโมง ago

10 โรงแรมใจกลางเมืองย่านสุขุมวิท ลงบีทีเอสปุ๊บ เดินนิดนึงถึงปั๊บ

ดูบอล คาราบาวคัพ เบิร์นลี่ย์ พบ สเปอร์ส (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา1 ชั่วโมง ago

ดูบอล คาราบาวคัพ เบิร์นลี่ย์ พบ สเปอร์ส (ลิงก์ดูบอล)

นักสังคมสงเคราะห์ ชี้ดราม่า หนึ่ง จักรวาล มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม | Thaiger
ข่าวดารา2 ชั่วโมง ago

นักสังคมสงเคราะห์ ชี้ดราม่า หนึ่ง จักรวาล มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม

‘ประวิตร’ กำชับ เร่งแก้ กม.สารต้องห้าม หลังถูก WADA แบน | Thaiger
ข่าว2 ชั่วโมง ago

‘ประวิตร’ กำชับ เร่งแก้ กม.สารต้องห้าม หลังถูก WADA แบน

กรณ์ ณรงค์เดช อวยพรวันเกิด ศรีริต้า หวานฉ่ำขึ้นทุกวัน | Thaiger
บันเทิง2 ชั่วโมง ago

กรณ์ ณรงค์เดช อวยพรวันเกิด ศรีริต้า หวานฉ่ำขึ้นทุกวัน

Gran Turismo 7 ยืนยัน! จะมีรถยนต์ภายในเกมส์ถึง 400 กว่าคัน | Thaiger
เกมส์2 ชั่วโมง ago

Gran Turismo 7 ยืนยัน! จะมีรถยนต์ภายในเกมส์ถึง 400 กว่าคัน

ผู้นำ รัฐประหารซูดาน ชี้ต้องยึดอำนาจเพราะกลัวสงครามการเมือง | Thaiger
ข่าว2 ชั่วโมง ago

ผู้นำ รัฐประหารซูดาน ชี้ต้องยึดอำนาจเพราะกลัวสงครามการเมือง

ครอบครัวสุขสันต์ ดีเจเพชรจ้า-นิวเคลียร์ พร้อมหน้าฉลองวันเกิด น้องไทก้า | Thaiger
ข่าวดารา2 ชั่วโมง ago

ครอบครัวสุขสันต์ ดีเจเพชรจ้า-นิวเคลียร์ พร้อมหน้าฉลองวันเกิด น้องไทก้า

รวม 7 กระเป๋าสตางค์ ผู้ชาย ดีไซน์เนี้ยบ พร้อมเซฟตี้จัดเต็ม | Thaiger
แฟชั่น2 ชั่วโมง ago

รวม 7 กระเป๋าสตางค์ ผู้ชาย ดีไซน์เนี้ยบ พร้อมเซฟตี้จัดเต็ม

หวยฮานอย 26 10 64 ตรวจหวยฮานอย 26 10 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย2 วัน ago

หวยฮานอย 26 10 64 ตรวจหวยฮานอย 26 10 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 24 10 64 ตรวจหวยฮานอย 24 10 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 วัน ago

หวยฮานอย 24 10 64 ตรวจหวยฮานอย 24 10 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 21 10 64 ตรวจหวยฮานอย 21 10 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 วัน ago

หวยฮานอย 21 10 64 ตรวจหวยฮานอย 21 10 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 25 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาว 25 10 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

หวยลาว 25 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาว 25 10 64

หวยลาว 22 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาว 22 10 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 วัน ago

หวยลาว 22 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาว 22 10 64

หวยลาว 20 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาว 20 10 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว7 วัน ago

หวยลาว 20 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร ตรวจหวยลาว 20 10 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 25 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 25 10 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว2 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 25 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 25 10 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 10 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว7 วัน ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ต.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 10 64

ราคาทองวันนี้ 27/10/64 ราคาทองเปิดลดลง 100 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650 | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 ชั่วโมง ago

ราคาทองวันนี้ 27/10/64 ราคาทองเปิดลดลง 100 ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650

ราคาทองวันนี้ 26/10/64 ราคาทองเปิดคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850 | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 26/10/64 ราคาทองเปิดคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,850

ราคาทองวันนี้ 25/10/64 ราคาทองเปิดคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800 | Thaiger
ราคาทองวันนี้2 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 25/10/64 ราคาทองเปิดคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800

ราคาทองวันนี้ 23/10/64 ราคาทองเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800 | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 23/10/64 ราคาทองเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,800

ราคาทองวันนี้ 21/10/64 ราคาทองเปิดเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้5 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 21/10/64 ราคาทองเปิดเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

ราคาทองวันนี้ 22/10/64 ราคาทองเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750 | Thaiger
ราคาทองวันนี้6 วัน ago

ราคาทองวันนี้ 22/10/64 ราคาทองเปิดเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,750

เลขกําลังวันจันทร์ 2564 งวดนี้หวยออกวันจันทร์ ‘เลขเด็ด 1 พ.ย. 64 | Thaiger
เลขเด็ด2 วัน ago

เลขกําลังวันจันทร์ 2564 งวดนี้หวยออกวันจันทร์ ‘เลขเด็ด 1 พ.ย. 64

Trending