ข่าวโควิด-19โควิด-19 ประเทศไทย

ล็อกดาวน์ล่าสุด 29 จังหวัด เดินทางข้ามจังหวัดได้ไหม

สำหรับใครที่กำลังสงสัยว่า ล็อกดาวน์ล่าสุด 29 จังหวัด ยังสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้หรือไม่ เราได้รวบรวมคำตอบมาไว้ที่นี่แล้ว เช็กเลย

ภายหลังจาก การประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30) เมื่อวันที่ 1 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในรายะเอียดเบื้องต้นหลายคนคงทราบดีเกี่ยวกับข้อมูลการเพิ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้ม เป็น 29 จังหวัดเรียบร้อยแล้ว

แต่โอกาสนี้เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลสำคัญ กรณีต้องเดินทางข้ามจังวัด ประชาชนทั่วไปยังสามารถที่จะทำได้หรือไม่

อันดับแรก ถ้าคุณเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อมูลด้านล่างนี้ คุณจะได้รับการยกเว้น คือ สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ต้องปฏิบัติตมเงื่อนไขที่กำหนด ดังนี้

  • การสาธารณสุข (ผู้ป่วยที่จำเป็นต้องพบแพทย์)
  • การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน (อาทิ ผู้ขนส่งอาหาร เวชภัณฑ์ ยา เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค)
  • การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน
  • การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน
  • การประกอบอาชีพที่จำเป็นกรณีจำเป็นอื่นๆที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน

เงื่อนไข ของกลุ่มที่ได้รับการยกเว้น

  • ต้องแสดงบัตรประชาชนบัตรประจำตัวหรือบัตรแสดงตนอื่นๆอย่างอื่นและเอกสารรับรองความจำเป็นเอกสารที่เกี่ยวกับสินค้าบริการการเดินทางหลักฐานอื่นๆต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด
  • แสดงเหตุจำเป็นพร้อมหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เช่นผู้ใหญ่บ้าน กำนัน นายอำเภอผู้อำนวยการเขต หัวหน้าสถานีตำรวจ หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่พื้นที่เพื่ออนุญาต

สำหรับประชาชนทั่วไป ข้อให้ยึดหลักปฏิบัติ ดังนี้

1. ให้ประชาชนหลีกเลี่ยง หรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัดในช่วงระยะเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น

2. กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ

สำหรับเจ้าหน้าที่ จะมีการตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจหรือจุดสกัดในเส้นทางคมนาคมเข้าออกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อการคัดกรองชะลอหรือสกัดกั้นการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เพื่อเดินทางไปยังพื้นที่อื่น โดยให้เป็นไปตามแนวทางที่ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 กำหนดเป็นระยะเวลาต่อเนื่องอย่างน้อย 14 วัน

ทั้งนี้ ทาง ศบค. เคยได้ชี้แจ้งถึงกรณี ที่ประชาชนต้องเดินทางข้ามจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้ม (กรณีจำเป็น) ว่าต้องทำอย่างไร

โดยให้แสดงหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ ดังนี้

– เอกสารรับรองที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการเขต

– ถ้าไม่มีข้อ 1. ให้ลงทะเบียนการเดินทางข้ามพื้นที่ ผ่านทาง เว็บไซต์ หยุดเชื้อ เพื่อชาติ หรือ https://covid-19.in.th/ เพื่อนำ QR code แสดงแก่เจ้าหน้าที่

– ให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ ที่ด่านตรวจ

Pachara

Content Writer ที่จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ ประสบการณ์เขียนข่าว 6 ปี เล่าเรื่องตั้งแต่ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม กีฬา อาชญากรรม ไปจนทำนายว่าฝนวันนี้จะตก ไม่ตก วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ และค่อนข้างเชื่อในทฤษฎีวิวัฒนาการที่กล่าวว่า “ผู้ที่อยู่รอดไม่ใช่ผู้ที่แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุด แต่คือผู้ที่ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ดีที่สุด”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *