Connect with us

ข่าว

ม.มหิดล – SJTU เปิด หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา

N. Siripariyasak

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

ม.มหิดล – SJTU เปิด หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา | Thaiger

ม.มหิดล – Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เปิด หลักสูตรนานาชาติ Double Degree สาขาวิชาภาษาจีน เรียน 4 ปี ได้ 2 ปริญญา

ม.มหิดล และ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ร่วมมือกันเปิด หลักสูตรนานาชาติ สาขาวิชาภาษาจีน ระยะเวลาศึกษาทั้งหมด 4 ปี เรียนจบแล้วได้รับปริญญาถึง 2 ใบด้วยกัน

นับตั้งแต่ปีพ.ศ.2561 ก่อนเกิดวิกฤติ COVID-19 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เดินทางไปเยือน Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการ ต่อมาเมื่อปีพ.ศ.2562 ได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมจัดทำหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่างคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ

School of Humanities, Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน มาในปีพ.ศ.2564 นี้ได้เปิดรับนักศึกษาเป็นรุ่นแรก โดยผู้เรียนสามารถใช้เวลาเรียน 4 ปีได้รับ 2 ปริญญา คือ

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน(นานาชาติ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • B.A.in Chinese Language and Culture / Chinese Business จาก Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 นี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฎฐพงศ์ จันทร์อยู่ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ภาษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการที่จะช่วยต่อยอดเพื่อการประกอบอาชีพ และสร้างความเข้าใจระหว่างกันในโลกยุคปัจจุบัน

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้จัดการสอนภาษาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของโลกในยุคปัจจุบัน ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อการสื่อสารในโลกไร้พรมแดน สำหรับภาษาจีนนั้นเป็นหนึ่งในภาษาที่มีผู้พูดมากที่สุดในโลก

นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมกับ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ติดอันดับ Top 50 ของโลก เปิดหลักสูตรสองปริญญา (Double Degree) สาขาวิชาภาษาจีน (หลักสูตรนานาชาติ)

โดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มุ่งพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถด้านทักษะภาษาจีนในระดับสูง เทียบเท่าการทดสอบวัดระดับภาษาจีน HSK Chinese Proficiency Test ระดับ 6 ซึ่งเป็นระดับที่ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาจีนได้อย่างคล่องแคล่ว

จุดเด่นของหลักสูตรฯ คือ การจัดให้มีการสอนวิชาภาษาจีนสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

ซึ่งมีความโดดเด่นด้านแพทยศาสตร์เช่นเดียวกัน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการสนทนาภาษาจีนระหว่างบุคลากรทางการแพทย์กับผู้ป่วย ซึ่งการได้ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยอันดับโลก ทำให้มั่นใจได้ว่าบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรฯ จะมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการทำงาน และการศึกษาต่อ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำในสาธารณรัฐประชาชนจีน ตลอดจนเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยผลักดันให้มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถก้าวขึ้นสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยอันดับโลกได้ตามที่มุ่งหวังต่อไป

โดยเป็นหลักสูตรนานาชาติที่จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีรายวิชาที่สามารถต่อยอดการทำงานในด้านการแปลและล่าม ภาษาจีนในธุรกิจออนไลน์ – การค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนการสอนภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ ฯลฯ

รับผู้สมัครทั้งที่เป็นชาวไทยและต่างประเทศ ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และมีคะแนน HSK4 180 คะแนนขึ้นไปหรือ PAT 7.4 อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีคะแนน TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป หรือ MU-ELT 69 คะแนนขึ้นไป

ซึ่งหากมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ แต่อยู่ในดุลยพินิจ ที่ใกล้เคียงสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาจีนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้ก่อนเปิดภาคการศึกษา และเมื่อผ่านการคัดเลือกแล้วจะสามารถเลือกเรียนได้ใน 3 แผนการศึกษาดังนี้

  • Plan A เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา4 ปีได้รับ 1 ปริญญา คือ ศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล
  • Plan B1 เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 2 ปี และที่ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ปี
    • ได้รับ 2 ปริญญา คือศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ B.A.in Chinese Language and Culture จาก Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
  • Plan B2 เรียนที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2 ปี และที่ Shanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ปี
    • ได้รับ 2 ปริญญา คือ ศศ.บ.ภาษาจีน จากมหาวิทยาลัยมหิดล และ B.A.in Chinese Business จากShanghai Jiao Tong University (SJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เปิดรับสมัคร 21 มิถุนายน – 9 กรกฎาคม 2564 นี้ ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียด และสมัครได้ที่ – https://la.mahidol.ac.th/th/ba-chinese/

ติดตามข่าวที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ – www.mahidol.ac.th

 

สามารถติดตามข่าวทั่วไปเพิ่มเติมได้ที่นี่ : ข่าวทั่วไป

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หยุดไหม | Thaiger
ข่าว6 hours ago

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หยุดไหม

ตารางแข่งโอลิมปิก 2020 ไทย 27 ก.ค. 64 ช่องถ่ายทอดสด | Thaiger
ข่าวกีฬา8 hours ago

ตารางแข่งโอลิมปิก 2020 ไทย 27 ก.ค. 64 ช่องถ่ายทอดสด

ถ่ายทอดสด จีน พบ สหรัฐอเมริกา วอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก 2020 | Thaiger
วอลเลย์บอล8 hours ago

ถ่ายทอดสด จีน พบ สหรัฐอเมริกา วอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิก 2020

Twitter เปิด 5 ฟีเจอร์ เกาะติดขอบสนามกีฬาโอลิมปิก #Tokyo2020 แบบเรียลไทม์ | Thaiger
ข่าวเทคโนโลยี11 hours ago

Twitter เปิด 5 ฟีเจอร์ เกาะติดขอบสนามกีฬาโอลิมปิก #Tokyo2020 แบบเรียลไทม์

ถ่ายทอดสดหวยลาว 26 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 26 7 64 | Thaiger
ตรวจหวย11 hours ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 26 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 26 7 64

สนธิญาปลื้ม ขอ อัดฉีด น้องเทนนิส จอมเตะ เหรียญทองโลิมปิก 3000 บาท | Thaiger
ข่าว12 hours ago

สนธิญาปลื้ม ขอ อัดฉีด น้องเทนนิส จอมเตะ เหรียญทองโลิมปิก 3000 บาท

ไม่มี รพ.ให้เข้า หมอธีระวัฒน์ ชี้รัฐหนุนสมุนไพร วอนกรุณาเร่งหาวัคซีน | Thaiger
โควิด-1912 hours ago

ไม่มี รพ.ให้เข้า หมอธีระวัฒน์ ชี้รัฐหนุนสมุนไพร วอนกรุณาเร่งหาวัคซีน

จียอน-ฮั่น ไม่รอแล้วจ้า! บินลัดฟ้า ฉีดโมเดอร์นาถึงอเมริกา | Thaiger
บันเทิง14 hours ago

จียอน-ฮั่น ไม่รอแล้วจ้า! บินลัดฟ้า ฉีดโมเดอร์นาถึงอเมริกา

เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี พระราชทานแจกันดอกไม้ น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก | Thaiger
ข่าว14 hours ago

เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรี พระราชทานแจกันดอกไม้ น้องเทนนิส ฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิก

บิ๊กซี รับซื้อมังคุดช่วยเกษตรกรชาวสวน กว่า 200 ตัน ช่วยระบายผลผลิตล้นตลาด สู้ภัยโควิด-19 | Thaiger
ข่าว14 hours ago

บิ๊กซี รับซื้อมังคุดช่วยเกษตรกรชาวสวน กว่า 200 ตัน ช่วยระบายผลผลิตล้นตลาด สู้ภัยโควิด-19

OPPO A16 สมาร์ทโฟนน้องเล็กประสิทธิภาพครบจะมาเร็ว ๆ นี้ | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต14 hours ago

OPPO A16 สมาร์ทโฟนน้องเล็กประสิทธิภาพครบจะมาเร็ว ๆ นี้

Swedish House Mafia ปล่อยเพลง ‘LIFETIME’ ร่วมกับ Ty Dolla $ign – 070 Shake | Thaiger
บันเทิง14 hours ago

Swedish House Mafia ปล่อยเพลง ‘LIFETIME’ ร่วมกับ Ty Dolla $ign – 070 Shake

หวยลาววันนี้ 26 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 26 7 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว15 hours ago

หวยลาววันนี้ 26 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 26 7 64

หวยฮานอย 26 7 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย16 hours ago

หวยฮานอย 26 7 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

วอร์ม อิศราภา จบอันดับ 4 ยิงเป้าบินหญิง โอลิมปิก 2020 | Thaiger
ข่าวกีฬา16 hours ago

วอร์ม อิศราภา จบอันดับ 4 ยิงเป้าบินหญิง โอลิมปิก 2020

หวยฮานอย 22 7 64 ตรวจหวยฮานอย 22 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย7 days ago

หวยฮานอย 22 7 64 ตรวจหวยฮานอย 22 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 25 7 64 ตรวจหวยฮานอย 25 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

หวยฮานอย 25 7 64 ตรวจหวยฮานอย 25 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 26 7 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย16 hours ago

หวยฮานอย 26 7 64 ตรวจหวยฮานอย 26 ก.ค. 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาววันนี้ 26 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 26 7 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว15 hours ago

หวยลาววันนี้ 26 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 26 7 64

หวยลาววันนี้ 22 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 22 7 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 days ago

หวยลาววันนี้ 22 ก.ค. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 22 7 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 26 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 26 7 64 | Thaiger
ตรวจหวย11 hours ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 26 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 26 7 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 22 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 22 7 64 | Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 22 ก.ค. 64 ผลหวยลาว 22 7 64

ราคาทองวันนี้ 26/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650.00 | Thaiger
ราคาทองวันนี้21 hours ago

ราคาทองวันนี้ 26/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,650.00

ราคาทองวันนี้ 24/7/64 ทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,600.00 | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 days ago

ราคาทองวันนี้ 24/7/64 ทองเปิดตัวคงที่ ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,600.00

ราคาทองวันนี้ 23/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ | Thaiger
ราคาทองวันนี้4 days ago

ราคาทองวันนี้ 23/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ

ราคาทองวันนี้ 22/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,500 | Thaiger
ราคาทองวันนี้5 days ago

ราคาทองวันนี้ 22/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,500

ราคาทองวันนี้ 21/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,600 | Thaiger
ราคาทองวันนี้6 days ago

ราคาทองวันนี้ 21/7/64 ทองเปิดตัวลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,600

ราคาทองวันนี้ 20/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,700 | Thaiger
ราคาทองวันนี้7 days ago

ราคาทองวันนี้ 20/7/64 ทองเปิดตัวเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,700

เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่ | Thaiger
ข่าวการเงิน6 days ago

เงินเยียวยา ประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 เงินเข้าวันไหน เช็กที่นี่

เช็ค มาตรการเยียวยาประกันสังคม ม.40 ผ่าน sso.go.th | Thaiger
ข่าว7 days ago

เช็ค มาตรการเยียวยาประกันสังคม ม.40 ผ่าน sso.go.th

Trending