Connect with us

การเงิน

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วันนี้ 6 โมง ผ่านเว็บ เป๋าตัง

Aindravudh

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

เริ่มแล้ว ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 วันนี้ 6 โมง ผ่านเว็บ เป๋าตัง | Thaiger

วันนี้ 14 มิ.ย. 6 โมงเช้า ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 รายใหม่ผ่านเว็บ คนละครึ่ง.com คนเก่ส ลงทะเบียนผ่านแอป เป๋าตังค์ ใช้ได้ถึง 31 ธ.ค. 64

ลงทะเบียนคนละครึ่ง – ข่าวคนละครึ่งเฟส 3 ล่าสุด วันนี้ 14 มิถุนายน 2564 เริ่มเปิดให้ลงทะเบียน สมัครคนละครึ่งเฟส 3 โครงการร่วมจ่าย 50% จากภาครัฐ สูงสุด 3,000 บาท ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2564 โดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com สำหรับรายใหม่ และ แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง สำหรับรายเก่า ผู้เคยได้สิทธิ์คนละครเฟส 1 และเฟส 2 รวมถึงผู้เคยใช้สิทธิ์โครงกาของรัฐมากก่อน

คนละครึ่งเฟส 3 ได้สิทธิ์โควต้า 31 ล้านคน

เงื่อนไข ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใครลงทะเบียนได้บ้าง

  • ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ใช้การร่วมจ่าย จะต้องมีคุณสมบัติ เงื่อนไข ดังนี้
  • เป็นคนสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
  • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
  • ประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ 1 โครงการเท่านั้น (ex. ยิ่งใช้ยิ่งได้ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เลือกรับสิทธิ์ได้แค่โครงการเดียว)
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ผ่านบัตรประชาชน
  • ไม่เป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้
  • ลงทะเบียนได้ไม่จำกัดอาชีพ

คนละครึ่งเฟส 3 คนเก่าต้องลงทะเบียนไหม

ผู้ได้รับสิทธิ์คนละครึ่งเฟส 1-2 ก็ต้องลงทะเบียนใหม่เช่นเดียวกัน ตามวันและเวลาเดียวกับผู้ลงทะเบียนเฟส 3 โดยให้ลงทะเบียนผ่านแอปเป๋าตัง

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียน

ช่องทางลงทะเบียนคนละครึ่ง เฟส 3 ได้ทั้ง www.คนละครึ่ง.com และแอปเป๋าตัง

วิธีลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 แบ่งเป็น 2 ช่องทางคือ www.คนละครึ่ง.com และแอปเป๋าตังค์ ดังนี้

1. ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการใด ๆ ของรัฐ ให้ลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com

2. ผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการของรัฐ ไม่ว่า ชิมช้อปใช้ เราเที่ยวด้วยกัน คนละครึ่ง เราชนะ และ ม.33 เรารักกัน สามารถลงทะเบียนได้ทางแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

คนละครึ่งเฟส 3 ลงทะเบียนกี่โมง ลงทะเบียนวันไหน

ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

วิธี ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านเว็บไซต์ คนละครึ่ง.com

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง หนึ่งในช่องทางคือ เว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่าน www.คนละครึ่ง.com ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป เวลา 06.00 น. – 22.00 น.

2. รอรับ SMS ยืนยันหลังจากลงทะเบียน (SMS ยืนยันภายใน 3 วัน)

3. ดาวน์โหลด + ติดตั้งแอปฯ เป๋าตัง ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิตามโครงการ

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือสาขาของธนาคารกรุงไทย

(กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

3 ช่องทางในการยืนยันตัวตน ได้แก่

(1) ผู้ที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน (ธนาคารกรุงไทยฯ) แล้ว สามารถสแกนใบหน้าเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันได้เลย

(2) ผู้ที่มีแอปพลิเคชัน KrungthaiNext สามารถยืนยันตัวตนผ่าน KrungthaiNext ได้

(3) ผู้ที่ไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยฯ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาหรือตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทยฯและสแกนใบหน้าอีกครั้งหนึ่งก็จะเสร็จสมบูรณ์

5. เริ่มต้นใช้สิทธิ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 64 หรือหลังจากได้รับสิทธิ

6. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

7. ใช้สิทธิกับร้านค้าถุงเงินที่เข้าร่วมโครงการระหว่างเวลา 06.00 – 23.00 น.

ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3

ขั้นตอนการลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ผ่าน เว็บไซต์ : ที่มา คนละครึ่ง.com

ลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอปเป๋าตังค์

1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตังลงสมาร์ทโฟน ดาวน์โหลดแอปเป๋าตังค์ เวอร์ชั่นใหม่ Android : เป๋าตัง – Paotang iOS : เป๋าตัง – Paotang

2. กดปุ่มโครงการคนละครึ่งเพื่อลงทะเบียน สามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 06.00 – 22.00 น.

3. รอรับ SMS ยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วัน

4. ยืนยันตัวตนก่อนการใช้สิทธิโดยการ Dipchip บัตรประชาชน ที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทย หรือ สาขาของ ธนาคารกรุงไทย (กรณีที่เคยยืนยันตัวตนผ่านสาขา หรือตู้ ATM แล้ว สามารถใช้สิทธิได้ทันที)

5. เติมเงินเข้า G-Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ และใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ

ลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอปเป๋าตัง

ขั้นตอนการลงทะเบียน คนละครึ่งเฟส 3 ผ่านแอปเป๋าตัง : ที่มา คนละครึ่ง.com

คนละครึ่งเฟส 3 ได้เมื่อไหร่

โครงการเริ่มใช้จ่ายผ่านคนละครึ่งได้ตั้งแต่ 1 ก.ค. เป็นต้นไป

รอบที่ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 64 1,500 บาท

รอบที่ 2 1 ต.ค. – 30 ธ.ค. 64 1,500 บาท

คนละครึ่งเฟส 3 ใช้ยังไง

ในการใช้งานคนละครึ่ง มีเงื่อนไขสิทธิดังนี้

รัฐบาลช่วยจ่าย 50% ผู้ได้สิทธิ์จ่ายเอง 50% จ่ายเงินชำระสินค้าและบริการผ่านแอปเป๋าตัง

ใช้เงินได้ไม่เกิน 150 บาทต่อวัน ยอดรวมการใช้สิทธิ “คนละครึ่ง” ไม่เกิน 3,000 บาท ตลอดโครงการ

ไม่หักสิทธิ์ หากใช้ไม่หมดในแต่ละวัน โดยระบบจะคืนสิทธิ์ที่ไม่ได้ใช้เข้ายอดรวมของผู้ได้รับสิทธิ์ และจะคำนวณสิทธิ์ใหม่ในเวลา 06.00 น. ของทุกวัน

ใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมโครงการฯ เท่านั้น โดยสามารถค้นหาร้านค้าได้ (ที่นี่)

สามารถใช้สิทธิ์ “คนละครึ่ง” ได้เวลา 06.00-23.00 น. ไม่สามารถใช้สิทธิ์นอกเวลาดังกล่าวได้

ใช้คนละครึ่งไม่หมด ทบไปใช้วันต่อไปได้ ไม่โดนหัก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับโครงการคนละครึ่ง เฟส 3

เช็คที่นี่ มาตรการช่วยค่าไฟ ค่าน้ำประปา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม ต.ค. นี้ | Thaiger
การเงิน17 mins ago

เช็คที่นี่ มาตรการช่วยค่าไฟ ค่าน้ำประปา ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่ม ต.ค. นี้

สรุปข่าวเด่น ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64 น้องไข่เน่าโดนจับ ขึ้นราคายาสูบ นรกบนดินวัดท่าพุ | Thaiger
คลิป45 mins ago

สรุปข่าวเด่น ประจำวันที่ 21 ก.ย. 64 น้องไข่เน่าโดนจับ ขึ้นราคายาสูบ นรกบนดินวัดท่าพุ

ครม. ไฟเขียว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 – ทัวร์เที่ยวไทย เริ่มใช้สิทธิ 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค.65 | Thaiger
ข่าวการเงิน3 hours ago

ครม. ไฟเขียว เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 3 – ทัวร์เที่ยวไทย เริ่มใช้สิทธิ 1 ต.ค. 64 – 31 ม.ค.65

เทศกาลไหว้พระจันทร์ 21 ก.ย. รู้จัก ประวัติ วันไหว้พระจันทร์ พร้อมบอกฤกษ์ดี สำหรับการไหว้ปีนี้ | Thaiger
ข่าว3 hours ago

เทศกาลไหว้พระจันทร์ 21 ก.ย. รู้จัก ประวัติ วันไหว้พระจันทร์ พร้อมบอกฤกษ์ดี สำหรับการไหว้ปีนี้

เหยื่อศูนย์บำบัดยาวัดดังเปิดใจ สภาพเหมือน นรกบนดิน กินข้าวบูดใส่ขันล้างก้น | Thaiger
ข่าว3 hours ago

เหยื่อศูนย์บำบัดยาวัดดังเปิดใจ สภาพเหมือน นรกบนดิน กินข้าวบูดใส่ขันล้างก้น

ที่แรก เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่ง 1/10/64 คราวนี้มาเป็นแนวทางรัฐบาลไทย | Thaiger
เลขเด็ด3 hours ago

ที่แรก เลขเด็ดแม่น้ำหนึ่ง 1/10/64 คราวนี้มาเป็นแนวทางรัฐบาลไทย

ด่วน! ครม. เห็นชอบ ‘พ.ร.ก.โรคติดต่อ’ ไม่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลัง 30 ก.ย. นี้ | Thaiger
ข่าว3 hours ago

ด่วน! ครม. เห็นชอบ ‘พ.ร.ก.โรคติดต่อ’ ไม่ต่อ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน หลัง 30 ก.ย. นี้

สเปคโหด รีวิว realme GT Master Edition ดีไซน์ระดับตำนาน กล้องเจ๋งเกินตัว! | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต3 hours ago

สเปคโหด รีวิว realme GT Master Edition ดีไซน์ระดับตำนาน กล้องเจ๋งเกินตัว!

มิว นิษฐา โดนเซอไพรซ์วันเกิดจากคุณสามีและเพื่อนๆ น่ารักสุดๆ | Thaiger
บันเทิง3 hours ago

มิว นิษฐา โดนเซอไพรซ์วันเกิดจากคุณสามีและเพื่อนๆ น่ารักสุดๆ

รีวิวให้ครบ motorola edge 20 FUSION กล้องชัดระดับเรือธง | Thaiger
มือถือ/แท็บเล็ต3 hours ago

รีวิวให้ครบ motorola edge 20 FUSION กล้องชัดระดับเรือธง

ครม. เห็นชอบ พ.ร.ก. โรคติดต่อ – เพิ่มหมวด “จัดการฉุกเฉิน” | Thaiger
โควิด-19 ประเทศไทย3 hours ago

ครม. เห็นชอบ พ.ร.ก. โรคติดต่อ – เพิ่มหมวด “จัดการฉุกเฉิน”

จตุรงค์ บ้าพลัง อวดหุ่นหลังฟิตกล้าม จากตลกหน้าซาลาเปา เป็นตลกหุ่นดีที่สุดในประเทศไทย | Thaiger
บันเทิง3 hours ago

จตุรงค์ บ้าพลัง อวดหุ่นหลังฟิตกล้าม จากตลกหน้าซาลาเปา เป็นตลกหุ่นดีที่สุดในประเทศไทย

พรุ่งนี้ ประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เงินเข้าบัญชี จังหวัดไหนได้บ้าง เช็คเลย | Thaiger
ข่าวการเงิน3 hours ago

พรุ่งนี้ ประกันสังคมมาตรา 40 รอบ 2 เงินเข้าบัญชี จังหวัดไหนได้บ้าง เช็คเลย

อย. อนุมัติฉีดโมเดอร์นา ให้เด็กอายุ 12-17 ปี ฉีดแบบเดียวกันกับผู้ใหญ่ | Thaiger
ข่าว3 hours ago

อย. อนุมัติฉีดโมเดอร์นา ให้เด็กอายุ 12-17 ปี ฉีดแบบเดียวกันกับผู้ใหญ่

ทัวร์ลง! #แบนเต๋าทีวีพูล ปม แม็ก เดอะสตาร์ แฉพิธีกรดังล้อ LGBT | Thaiger
ข่าวดารา4 hours ago

ทัวร์ลง! #แบนเต๋าทีวีพูล ปม แม็ก เดอะสตาร์ แฉพิธีกรดังล้อ LGBT

หวยฮานอย 21 9 64 ตรวจหวยฮานอย 21 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย1 day ago

หวยฮานอย 21 9 64 ตรวจหวยฮานอย 21 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย4 days ago

หวยฮานอย 18 9 64 ตรวจหวยฮานอย 18 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย5 days ago

หวยฮานอย 16 9 64 ตรวจหวยฮานอย 16 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้ | Thaiger
ตรวจหวยฮานอย6 days ago

หวยฮานอย 15 9 64 ตรวจหวยฮานอย 15 9 64 หวยฮานอยวันนี้

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว1 day ago

หวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 days ago

หวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว1 day ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 20 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 20 9 64

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวยลาว5 days ago

ถ่ายทอดสดหวยลาว 16 ก.ย. 64 หวยลาววันนี้ออกอะไร หวยลาว 16 9 64

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่ | Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจหวย 16 9 64 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 ก.ย. 2564 ตรวจลอตเตอรี่

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64 | Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 หวยงวด 16 9 64

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย6 days ago

ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564 | Thaiger
ตรวจหวย5 days ago

ถ่ายทอดสดหวย 16 9 64 สลากกินแบ่งรัฐบาล 16 กันยายน 2564

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400 | Thaiger
ราคาทองวันนี้11 hours ago

ราคาทองวันนี้ 21/9/64 ราคาเพิ่มขึ้น 150 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,400

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้1 day ago

ราคาทองวันนี้ 20/9/64 ราคาลดลง 50 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200 | Thaiger
ราคาทองวันนี้3 days ago

ราคาทองวันนี้ 18/9/64 ราคาลดลง 100 บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ 28,200

Trending