Connect with us

ไทยลีก

สมาคมฯ ยืนยันพร้อมเจรจา ทรูวิชั่นส์ เรื่องลิขสิทธิ์ ไทยลีก – ชี้แจงหลักฐานละเอียดยิบ

Avatar

การตีพิมพ์ 

 เมื่อ 

สมาคมฯ ยืนยันพร้อมเจรจา ทรูวิชั่นส์ เรื่องลิขสิทธิ์ ไทยลีก – ชี้แจงหลักฐานละเอียดยิบ | Thaiger

สมาคมฯ ยืนยันพร้อมเจรจา ทรูวิชั่นส์ เรื่องลิขสิทธิ์ ไทยลีก – ชี้แจงหลักฐานละเอียดยิบ

19 กรกฎาคม – สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงผ่านเฟซบุ๊ก Fair หวังเจรจาเรื่องลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสด ไทยลีก พร้อมแนบหลักฐานการประสานงานกับ ทรูวิชั่นส์

ด้วยขณะนี้ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 และไทยลีก 2 อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่องระยะเวลาในการจัดการแข่งขัน การรับสัญญาณ และค่าสิทธิประโยชน์ ประจำฤดูกาล 2563 หลังจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19

โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีก จำกัด ได้ดำเนินการประสานงานกับ ทรู วิชั่นส์ฯ และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาโดยตลอด ดังนี้

 • 14 มกราคม 2563 บริษัท ไทยลีก จำกัด ส่งหนังสือ ที่ TL-035/2563 และ TL-036/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เรื่องแจ้งโปรแกรมการแข่งขัน ฟุตบอลลีกอาชีพ ประจำฤดูกาล 2563
 • 3 มีนาคม 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.(ลข) 551/2563 ถึงสโมสรสมาชิก แจ้งเลื่อนการแข่งขันกีฬาฟุตบอลทุกรายการโดยจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
 • 7 เมษายน 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/7 ถึงสมาคมฯ ขอปรับลดค่าสิทธิประโยชน์ ฤดูกาล 2563
 • 14 เมษายน 2563 สมาคมฯ ประชุมร่วมกับตัวแทนสโมสร T1-T2 ณ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการแข่งขันกีฬาฟุตบอลที่จะเกิดขึ้นต่อไป (ในที่ประชุมสโมสรสมาชิกลงมติเป็นเอกฉันท์ ที่จะกลับมาแข่งขันในช่วงเดือนกันยายน 2563 และจบฤดูกาลในเดือนพฤษภาคม 2564)
 • 22 เมษายน 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.077/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่าไม่ได้ยกเลิกการแข่งขัน เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยุติลงและสามารถกลับมาจัดการแข่งขันได้ จะส่งสัญญาณให้ทรู วิชั่นส์ฯ ตามสิทธิที่มีจนสิ้นสุดฤดูกาล 2563 ซึ่งอาจเป็นระยะเวลาภายหลังสิ้นสุดปีปฏิทิน 2563
 • 28 เมษายน 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ ที่ TVG 2020/8 ถึงสมาคมฯ เรียกร้องให้มีการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด โดยให้จัดการแข่งขันและส่งสัญญาณแก่ทรู วิชั่นส์ฯ ให้ครบถ้วนตามสัญญาภายในเดือนพฤศจิกายน 2563
 • 8 พฤษภาคม 2563 สมาคมฯ มีหนังสือ ที่ ฟ. 086/2563 ส่งปฏิทินการแข่งขันใหม่สำหรับการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2563 ให้กับ ทรู วิชั่นส์ฯ ระบุว่า หากทรูยินยอมหรือคิดเห็นประการใด ให้ตอบกลับภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ ( แต่ ทรู วิชั่นส์ฯ ไม่มีการตอบกลับมาตามกำหนด 15 วัน)
 • 19 มิถุนายน 2563 สมาคมฯ มีหนังสือ ที่ ฟ. 131/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เรื่องเกี่ยวกับการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขัน โดยขอให้เตรียมความพร้อมในการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพฤดูกาลปี 2563 ตามปฏิทินการแข่งขันใหม่
 • 26 มิถุนายน 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือที่ TVG2020/10 ถึงสมาคมฯ แจ้งว่าไม่เห็นด้วยกับการแข่งขันตามปฏิทินใหม่ บัดนี้ได้มีการผ่อนปรนให้จัดการแข่งขันได้แล้ว สมาคมฯ ย่อมสามารถจัดการแข่งขันได้ทันที จึงขอให้กลับมาจัดการแข่งขันพร้อมส่งสัญญาณให้ ทรู วิชั่นส์ฯ และติดต่อ ทรู วิชั่นส์ฯ เพื่อเจรจากำหนดค่าสิทธิประโยชน์ใหม่ ภายใน 14 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
 • 1 กรกฎาคม 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.146/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่ายังไม่สามารถจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลฤดูกาล 2563 และส่งสัญญาณให้ ทรู วิชั่นส์ฯ ได้ภายใน 14 วันตามที่ร้องขอ เนื่องจากต้องรอคู่มือการแข่งขันจากทางราชการก่อน
 • 3 กรกฎาคม 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.147/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ สอบถามว่ามีความประสงค์รับสัญญาณแบบใด โดยขอให้ ทรู วิชั่นส์ฯ ตอบกลับภายใน 15 วันนับแต่ได้รับหนังสือ
 • 10 กรกฎาคม 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/11 ถึง สมาคมฯ แจ้งการรับสัญญาณและการคำนวณค่าสิทธิประโยชน์ โดยพร้อมยินดีเข้าเจรจากับสมาคมฯ
 • 13 กรกฎาคม 2563 สมาคมฯ ส่งหนังสือที่ ฟ.155/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ แจ้งว่ายินดีที่จะเจรจากับ ทรู วิชั่นส์ฯ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2563 โดยพร้อมเจรจากันภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
 • 16 กรกฎาคม 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือ TVG 2020/12 ถึง สมาคมฯ แจ้งขอเลื่อนนัดหมายการประชุมเรื่องสิทธิประโยชน์การแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพ ฤดูกาล 2563 เป็นวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เพื่อหาข้อยุติร่วมกับสมาคมฯ
 • 16 กรกฎาคม 2563 บริษัท ไทยลีกฯ ส่งหนังสือที่ TL-212/2563 ถึง ทรู วิชั่นส์ฯ เชิญเข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ไทยลีก 1 และไทยลีก 2 ในวันที่ 21 ก.ค. 2563
 • 17 กรกฎาคม 2563 ทรู วิชั่นส์ฯ ส่งหนังสือที่ TVG2020/13 ถึง บริษัท ไทยลีกฯ แจ้งว่าไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้เนื่องจากผู้บริหารติดภารกิจเร่งด่วน และกรณีการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดและการคำนวณค่าสิทธิประโยชน์ ได้นัดหมายจะประชุมกับสมาคมฯ ไว้แล้วในวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

สมาคมฯ และ บริษัท ไทยลีกฯ ขอเรียนว่ามีความพร้อมที่จะเจรจาหาทางออกเพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอาชีพทุกรายการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อวงการกีฬาฟุตบอล ประชาชน และประเทศไทยได้

สมาคมฯ พร้อมดำเนินการเจรจากับ ทรู วิชั่นส์ฯ และจัดแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพ ฤดูกาล 2563 …

Posted by Fair on Saturday, July 18, 2020

ดูบอล ลาลีกา กาดิซ พบ บาร์เซโลน่า (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ลาลีกา4 ชั่วโมง ago

ดูบอล ลาลีกา กาดิซ พบ บาร์เซโลน่า (ลิงก์ดูบอล)

วันนี้ 23 กย. PPTV ยิงสด 21.30 น. ฟุตซอลชิงแชมป์โลก ไทย พบ คาซัคสถาน รอบ 16 ทีมสุดท้าย | Thaiger
ข่าวกีฬา7 ชั่วโมง ago

วันนี้ 23 กย. PPTV ยิงสด 21.30 น. ฟุตซอลชิงแชมป์โลก ไทย พบ คาซัคสถาน รอบ 16 ทีมสุดท้าย

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 23 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา10 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 23 กย.64

ดูบอลสด เอซี มิลาน พบ เวเนเซีย (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
สปอนเซอร์1 วัน ago

HOMA เสนอ อพาร์ทเมนท์ไลฟ์สไตล์ราคาไม่แพง พร้อมบริการเต็มรูปแบบในเมืองภูเก็ต

ดูบอลสด เอซี มิลาน พบ เวเนเซีย (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
เซเรีย อา1 วัน ago

ดูบอลสด เอซี มิลาน พบ เวเนเซีย (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด สเปเซีย พบ ยูเวนตุส (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
เซเรีย อา1 วัน ago

ดูบอลสด สเปเซีย พบ ยูเวนตุส (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอล ลาลีกา เรอัล มาดริด พบ เรอัล มายอร์ก้า (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ลาลีกา1 วัน ago

ดูบอล ลาลีกา เรอัล มาดริด พบ เรอัล มายอร์ก้า (ลิงก์ดูบอล)

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 22 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 22 กย.64

สรุป 16 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2021 ไทย พบ คาซัคสถาน | Thaiger
ฟุตซอล2 วัน ago

สรุป 16 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2021 ไทย พบ คาซัคสถาน

ดูบอลสด เคตาเฟ่ พบ แอต.มาดริด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ลาลีกา2 วัน ago

ดูบอลสด เคตาเฟ่ พบ แอต.มาดริด (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด ฟิออเรนติน่า พบ อินเตอร์ มิลาน (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

ดูบอลสด ฟิออเรนติน่า พบ อินเตอร์ มิลาน (ลิงก์ดูบอล)

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 21 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 21 กย.64

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 21 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 21 กย.64

ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด ‘ไรเดอร์ คัพ 2020’ มหาศึกกอล์ฟ 2 ทวีป สหรัฐอเมริกา ดวล ยุโรป | Thaiger
กอล์ฟ3 วัน ago

ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด ‘ไรเดอร์ คัพ 2020’ มหาศึกกอล์ฟ 2 ทวีป สหรัฐอเมริกา ดวล ยุโรป

ดูบอลสด บาร์เซโลน่า พบ กรานาด้า (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

ดูบอลสด บาร์เซโลน่า พบ กรานาด้า (ลิงก์ดูบอล)

ดูบอลสด อูดิเนเซ่ พบ นาโปลี (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
เซเรีย อา3 วัน ago

ดูบอลสด อูดิเนเซ่ พบ นาโปลี (ลิงก์ดูบอล)

วันนี้ PPTV ยิงสด ฟุตซอลชิงแชมป์โลก ไทย พบ หมู่เกาะโซโลมอนส์ 19 กย. | Thaiger
ข่าวกีฬา4 วัน ago

วันนี้ PPTV ยิงสด ฟุตซอลชิงแชมป์โลก ไทย พบ หมู่เกาะโซโลมอนส์ 19 กย.

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 21 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 21 กย.64

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 22 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา1 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 22 กย.64

ผลฟุตซอล ไทย 9-4 หมู่เกาะโซโลมอน (คลิปไฮไลท์บอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

ผลฟุตซอล ไทย 9-4 หมู่เกาะโซโลมอน (คลิปไฮไลท์บอล)

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 23 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา10 ชั่วโมง ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 23 กย.64

ฟุตซอล ไทย 1-1 โมร็อกโก (คลิปไฮไลท์บอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา6 วัน ago

ฟุตซอล ไทย 1-1 โมร็อกโก (คลิปไฮไลท์บอล)

ผลฟุตบอลหญิง มาเลเซีย 0-4 ไทย (คลิปไฮไลท์บอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

ผลฟุตบอลหญิง มาเลเซีย 0-4 ไทย (คลิปไฮไลท์บอล)

สรุป 16 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2021 ไทย พบ คาซัคสถาน | Thaiger
ฟุตซอล2 วัน ago

สรุป 16 ทีมสุดท้าย ฟุตซอลชิงแชมป์โลก 2021 ไทย พบ คาซัคสถาน

ดูบอลสด สมุทรปราการ ซิตี้ พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ไทยลีก6 วัน ago

ดูบอลสด สมุทรปราการ ซิตี้ พบ ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล)

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 17 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา6 วัน ago

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 17 กย.64

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 21 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา2 วัน ago

สรุปผลบอล คู่ที่น่าสนใจ ทุกสนาม 21 กย.64

ดูบอลสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ข่าวกีฬา5 วัน ago

ดูบอลสด บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด พบ เชียงใหม่ ยูไนเต็ด (ลิงก์ดูบอล)

ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด ‘ไรเดอร์ คัพ 2020’ มหาศึกกอล์ฟ 2 ทวีป สหรัฐอเมริกา ดวล ยุโรป | Thaiger
กอล์ฟ3 วัน ago

ทรูวิชั่นส์ ถ่ายทอดสด ‘ไรเดอร์ คัพ 2020’ มหาศึกกอล์ฟ 2 ทวีป สหรัฐอเมริกา ดวล ยุโรป

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 20 กย.64 | Thaiger
ข่าวกีฬา3 วัน ago

โปรแกรมบอลวันนี้ ช่องทางรับชมสด 20 กย.64

ดูบอลสด สุพรรณบุรี เอฟซี พบ พีที ประจวบ (ลิงก์ดูบอล) | Thaiger
ไทยลีก4 วัน ago

ดูบอลสด สุพรรณบุรี เอฟซี พบ พีที ประจวบ (ลิงก์ดูบอล)

Trending