ข่าวภูมิภาค

ผู้ตรวจ-สทศ. เร่งแก้ปัญหาเลื่อนดูกระดาษคำตอบ O-NET/GAT/PAT เหตุโควิด-19

ผู้ตรวจ-สทศ. เร่งแก้ปัญหาเลื่อนดูกระดาษคำตอบ O-NET/GAT/PAT เหตุโควิด-19

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานประชุมร่วมกับกับ นายเธียรชัย ณ นคร กรรมการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. ผู้แทนจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมกรณี สทศ. ประกาศเลื่อนการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2563 และการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ออกไปทั้งที่มีการประกาศคะแนนผลสอบแล้ว

โดยอ้างเหตุผลเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าตรวจทานผลการสอบเกิดข้อกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการนำคะแนนไปใช้ยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งกำหนดไว้ระหว่างวันที่ 17-27 เมษายนนี้ จึงมีการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน

หลังการประชุม นายสมศักดิ์กล่าวว่า ตามปกติผู้เข้าสอบมีสิทธิ์ขอดูกระดาษคำตอบของตนเองภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ประกาศผลสอบแต่เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 2563 สทศ. ได้มีประกาศเลื่อนการให้บริการขอดูกระดาษคำตอบไปก่อน ทำให้ผู้ที่ประสงค์จะเข้าตรวจทานผลการสอบเกิดข้อกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการนำคะแนนไปใช้ยื่นสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้เร่งแสวงหาข้อเท็จจริง และประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมผู้ร้องเรียนถึงแนวทางออกที่เหมาะสมเพื่อจะเยียวยาผู้ที่เดือดร้อนได้ทันสถานการณ์ และเห็นว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับเป็นช่วงภาวะวิกฤตของประเทศไทยและทั่วโลก จึงมีข้อจำกัดด้านการเดินทางและมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

แต่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความเชื่อมั่นต่อผลการตรวจคะแนนของ สทศ. ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติขอให้ สทศ. ดำเนินการจัดให้ผู้ร้องเรียนจำนวน 44 ราย เป็นตัวแทนของผู้เข้าสอบได้เข้าตรวจกระดาษคำตอบเพื่อเป็นการพิสูจน์ว่ากระบวนการทำงานของสทศ. มีความถูกต้องโปร่งใสหรือไม่ โดยให้ดำเนินการภายใน 3 วัน นับจากวันนี้ (15 เม.ย.) และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบภายในวันที่ 20 เม.ย. 2563 และขอให้ สทศ. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเข้าตรวจสอบกระดาษคำตอบของผู้ร้องเรียนซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างให้สาธารณชนรับทราบต่อไป

ที่มา: ผู้จัดการออนไลน์

P. Wanutch

อัพเดททุกความบันเทิง ทั้งไทย ต่างประเทศ K-pop รีวิวหนัง เพลง คอนเสิร์ต พร้อมนำเสนอเรื่องราวที่น่าสนใจและหลากหลาย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button