ข่าวการเมือง

3 พรรคฝ่ายค้านแถลงเสนอญัตติตั้งคณะกก. สอบที่มา ส.ว. [คลิป]

พรรคการเมืองฝ่ายค้านแถลงข่าวเพื่อเสนอญัตติให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาซึ่งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

สอบที่มาส.ว. – วันที่ 19 มิ.ย. 3 พรรคการเมืองฝ่ายค้าน ได้แก่ พรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ และพรรคพลังปวนชนไทย แถลงข่าวเพื่อเสนอญัตติให้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาซึ่งการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่

 

 

Piyabutr Saengkanokkul – ปิยบุตร แสงกนกกุลลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ขอใช้สิทธิตามข้อบังคับ เพื่อเสนอญัตติให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพื่อพิจารณาศึกษา สอบสวน การได้มาซึ่ง ส.ว. ว่าชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไร ทั้งนี้ การได้มาซึ่ง ส.ว. ชุดนี้เป็นที่กล่าวขวัญ โจษจัน ในสาธารณะอย่างมาก มีการตั้งคำถามตั้งแต่วันเริ่มต้น จนกระทั่งวันเข้าดำรงตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่มาลงคะแนนเลือก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ว่ามีประเด็นปัญหาเรื่องขัดรัฐธรรมนูญ ขัดกฎหมาย มีประเด็นเรื่องความโปร่งใสมาโดยตลอด

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรายชื่อคณะกรรมการสรรหาซึ่งไม่มีเปิดเผยเลย สื่อมวลชน พรรคการเมืองต่างๆ เคยเรียกร้องไปก็ไม่เคยมีการเปิดเผย อีกทั้งยังไม่ได้เผยแพร่ลงราชกิจจานุเบกษา จนกระทั่งมารู้เมื่อตอนที่ ส.ว. เกิดขึ้นและลงมติเลือกนายกแล้ว เพิ่งจะได้ทราบกันว่า กรรมการสรรหาทั้ง 10 คนนั้นเป็นคนของ คสช. และที่สำคัญ 6 คนที่เป็นกรรมการสรรหาก็ได้มาเป็น ส.ว. เสียเองด้วย สรรหาตัวเองเพื่อให้ตัวเองเป็น ส.ว. ดังนั้น จึงมีประเด็นปัญหาว่าน่าจะขัดต่อรัฐธรรนูญเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์หรือไม่

“สมาชิกวุฒิสภาเป็นองค์กรสำคัญมีส่วนในการตรากฎหมาย ใช้อำนาจนิติบัญญัติ และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังให้อำนาจพิเศษร่วมเลือกนายกรัฐมนตรีด้วย ฉะนั้น เราในฐานะ ส.ส. เมื่อมีประเด็นปัญหาเกิดขึ้น เมื่อมีประชาชนเกิดข้อสงสัย เป็นหน้าที่ในฐานะตัวแทนที่ประชาชนเลือกตั้งมาโดยตรง จำเป็นต้องนำประเด็นปัญหานี้มาพิจารณาร่วมกัน และช่วยกันตอบปัญหาที่สังคมสงสัย ว่าการได้มาซึ่ง ส.ว. นี้ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยที่ผ่านมา เรามีความพยายามหลากหลายช่องทางในการร้องเรื่องนี้ แต่ยังไม่เป็นผลสำเร็จ ดังนั้น ทางที่เหลือของ ส.ส. ก็คือต้องใช้ช่องทางตั้งให้มีคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาเรื่องนี้” ปิยบุตรกล่าว

https://www.facebook.com/VoiceOnlineTH/videos/468117920603578/?fref=mentions&__xts__[0]=68.ARAQRTKdlJnJoMTx_MPYqmHUsJHVQXdgUCkvTvV4Qd7g5oj-tSr-DH-n118sLsqT5DHW5CMem0Q0U6DtJqPpmpdSjGPdm3C1xwCACSbSJMdeZnnMvhfbKIqQnWix7mZIhHjcSyiGbnISwfcMq10zpfJEm0VQkdnd8kkPyMXG5cOf4A3M3ebHtDOcqqCGaFoF4NgoFj8CniGCoU6eXyFWYQt0HWEs9RPj6M86KQ_9ny5jDmm-K6eNk6m_bKO0nxLovAt6yxDowtQZ-fx106DQzf7EMUNhAhZAlFIqDRhZgzr07B-waA93snqTUji9b9AxjPci9oDwx8wg8JfSSOiT7n7XZRybF9Ce51t435QpMoE29568CboAB0YBMJg&__tn__=K-R

ที่มา : พรรคอนาคตใหม่ – Future Forward Party

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Back to top button