ข่าวการเมือง

ก้าวประวัติศาสตร์ “สมรสเท่าเทียม” ผ่านวาระสุดท้ายในสภา เห็นด้วย 130-4 เสียง

ด่วน กฎหมายสมรสเท่าเทียม ผ่านวาระสุดท้ายในสภา เห็นด้วย 130 ต่อ 4 เสียง และงดออกเสียง 18 เสียง กลุ่มกองเชียร์ LGBTQ ที่มีความหลากหลายทางเพศเฮลั่นรัฐสภา

หลังจากที่ วันนี้ (18มิ.ย.) ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ สมรสเท่าเทียมได้ถูกบรรจุเป็น 1 ในระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภาสมัยวิสามัญ ล่าสุด ที่ประชุมวุฒิสภา มีมติเอกฉันท์เห็นชอบ ร่างกฎหมายดังกล่าวแล้ว โดยเป็นการผ่านวาระสุดท้ายในสภา ด้วยจำนวนเสียงเห็นชอบทั้งหมด 130 เสียง ไม่เห็นด้วย 4 เสียง และงดออกเสียงอีก 18 เสียง จากจำนวนผู้ลงมติทั้งหมด 152 เสียงด้วยกัน

ประชุมวุฒิสภาแก้กฏหมายสสมรสเท่าเทียมวันนี้
ภาพ @senatechannel7526

ทั้งนี้ หลังจากผ่านวาระสุดท้ายในสภาแล้ว กฏหมายสมรสเท่าเทียมฉบับนี้จะถูกส่งไปยัง ครม. จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ โดยจะมีผลใช้บังคับหลังกฎหมายประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 120 วัน หรือประมาณช่วงเดือน กันยายน – ตุลาคม 2567 ที่จะถึงนี้

ก้าวที่ยิ่งใหญ่ครั้งนี้ ทำให้ไทยประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับรองการแต่งงานเพศเดียวกันถูกต้องตามกฎหมาย และไทยยังจารึกเป็นประเทศที่ 3 ในเอเชีย ที่รับรองการแต่งงานเพศ เดียวกัน ต่อจากไต้หวันและเนปาล และเป็นหนึ่งในกว่า 40 ประเทศทั่วโลก ที่ รับรอง “สมรสเท่าเทียม”.

นาทีกฏหมายสมรสเท่าเทียมผ่านสภา
ภาพ @X.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

 

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button