การเงินเศรษฐกิจ

เงินเดือนราชการ มิถุนายน 2567 แบ่งจ่าย 2 รอบ วันไหนบ้าง เงินออกพร้อมลูกจ้างประจำ

กางปฏิทินจ่ายเงินเดือน ข้าราชการ-ลูกจ้างประจำ มิถุนายน 2567 ออกวันไหน แบ่งจ่ายทั้งหมด 2 รอบ กลางเดือน และสิ้นเดือน

ภายหลังคณะรัฐมนตรีของ นายกเศรษฐา ทวีสิน มีมติดำเนินการตามนโยบายแบ่งจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบ ส่งผลให้การปรับจ่ายรอบเงินเดือน จากเดิมเพียงเดือน 1 รอบ ก็กลายมาเป็นเดือนละ 2 รอบ โดยจะเป็นในช่วงกลางเดือนและสิ้นเดือน แต่หากวันที่จ่ายเงินตรงกับวันหยุดราชการ ก็จะเลื่อนจ่ายเป็นวันทำการถัดไป

เช่นเดียวกับในเดือนมิถุนายน 2567 การจ่ายเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ แบ่งจ่ายเป็นรอบ 2 รอบ แต่ในเดือนนี้จะตรงกับวันไหนบ้างนั้น ทางทีมงานไทยเกอร์ได้รวบรวมมาให้แล้ว ณ ที่นี้ เพื่อให้ข้าราชการทุกคนได้เตรียมพร้อมวางแผนการใช้จ่ายล่วงหน้า

ปฏิทินเงินเดือนข้าราชการ มิ.ย. 67

มิถุนายน พ.ศ. 2567

 • เงินเดือน รอบแรก : วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567
 • เงินเดือน รอบสอง : วันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

กรกฎาคม พ.ศ. 2567

 • เงินเดือน รอบแรก: วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2567
 • เงินเดือน รอบสอง : วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2567

สิงหาคม พ.ศ. 2567

 • เงินเดือน รอบแรก : วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567
 • เงินเดือน รอบสอง : วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2567

กันยายน พ.ศ. 2567

 • เงินเดือน รอบแรก : วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567
 • เงินเดือน รอบสอง : วันพุธที่ 25 กันยายน 2567

ตุลาคม พ.ศ. 2567

 • เงินเดือน รอบแรก : วันพุธที่ 16 ตุลาคม 2567
 • เงินเดือน รอบสอง : วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567

พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

 • เงินเดือน รอบแรก : วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567
 • เงินเดือน รอบสอง : วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567

ธันวาคม พ.ศ. 2567

 • เงินเดือน รอบแรก : วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2567
 • เงินเดือน รอบสอง เงินเข้าบัญชี รอบที่ 2 : วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2567
ปฏิทินเงินเกือนข้าราชการ
ภาพจาก : กรมบัญชีกลาง The Comptroller General’s Department

ทั้งนี้ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำคนใดที่ไม่ประสงค์รับเงินเดือน 2 รอบ ก็ยังได้รับเงินเดือนประจำเดือนมิถุนายน ในวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2567

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Danita S.

นักเขียนบทความไลฟ์สไตล์ บันเทิง ประจำ Thaiger ติดตามทุกกระแส K-Pop และเท่าทันทุกเรื่องราวความบันเทิง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ช่องทางติดต่อ bell@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button