ข่าว

สธ.อุดรธานี สั่งห้าม “น้องหญิง” และคณะอาจารย์ ใช้คลื่นพลังบุญรักษาคน

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ส่งหนังสือด่วนถึง แดนธรรมสุขาววะดี ออกคำสั่งห้าม น้องหญิง และคณะอาจารย์ ใช้คลื่นพลังบุญในการรักษาคน ฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำและปรับ

จากกระแสการใช้คลื่นพลังบุญในการรักษาอาการป่วยให้กับชาวบ้าน โดยผู้ที่อ้างว่ามีสามารถติดต่อกับพระเจ้า 5 พระองค์ได้ หรือที่รู้จักกันในชื่อ “น้องหญิง” แห่งแดนธรรมสุขาววะดี ที่ตอนนี้คลิปที่่ไปออกรายการโหนกระแสกำลังเป็นไวรัลไปทั่วทั้งโซเชียล

ล่าสุด 25 พ.ค. 67 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีได้มีหนังสือด่วนที่สุด ส่งตรงถึงสำนักอาจารย์ชาย และ น้องหญิง หรือ น.ส.โสวรีร์ ทองอินทร์ อายุ 37 ปี ที่ แดนธรรมสุขาววะดี บ้านโนนตาแสง หมู่ 6 ต.กลางใหญ่ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี เพื่อสั่งห้ามให้ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคให้ชาวบ้าน หาฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมาย โดยเนื้อความในหนังสือระบุว่า

“เรียน เจ้าของสถานที่ “แดนธรรมสุขาววะดี”

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อมวลชน เกี่ยวกับการรักษาโรคทางเลือก ณ แดนธรรมสุขาววะดี โดยน้อง หญิง อาจารย์และพี่โดมเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า ๕ พระองค์ รักษาโรคด้วยคลื่นพลังบุญให้แก่ประชาชน ทั่วไป สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ได้ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า สถานที่ และผู้ที่ทําการรักษาดังกล่าว ยังไม่มีการขึ้นทะเบียนเกี่ยวกับการรักษาโรคใดๆ

ทั้งนี้ กรณีมีการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้บุคคลใดประกอบกิจการสถานพยาบาล เว้นแต่ได้รับใบอนุญาต จากผู้อนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทําผิดตามมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

อีกทั้งกรณีมีการประกอบโรคศิลปะโดยไม่ได้ขึ้นทะเบียนและรับอนุญาต พระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ ห้ามมิให้ผู้ใดทําการประกอบโรคศิลปะ หรือ กระทําด้วยประการใดๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิทําการประกอบโรคศิลปะโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับ ใบอนุญาต หากฝ่าฝืนเข้าข่ายกระทําผิดตามมาตรา ๕๗ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินสามหมื่น บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

ในการนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชน และให้เป็นไปตามกฎหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด อุดรธานี จึงขอให้ท่านหยุดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาโรคให้แก่ประชาชนทั่วไปนับแต่วันที่ได้รับหนังสือฉบับนี้ หากท่านไม่ดําเนินการตาม จะพิจารณาดําเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดําเนินการ

ลงชื่อ

นายสันติ ศรนิล

ทันตแพทย์(ด้านทันตสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button