การเงินข่าวเศรษฐกิจ

24 พ.ค. 67 โอนเงินคืน e-Money บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันสุดท้าย เช็กลำดับคืนเงินที่นี่

คืนเงิน e-Money วันสุดท้าย! สำหรับผู้ที่มียอดเงินคงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หากยังไม่ได้รับเงินคืน จะต้องทำรายการอีกครั้งในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

สืบเนื่องจาก ประกาศของ กรมบัญชีกลาง ที่จะดำเนินการจะคืน e-Money (เงินอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่ผู้มีสิทธิที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว ซึ่งได้เปิดให้ยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เมษายนที่ผ่านมา และจะดำเนินการคืนเงินในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2567

เช็คลำดับการคืนเงิน อยู่ลำดับที่เท่าไหร่ เงินเข้าวันไหน

ผู้ที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว และยังมีชีวิต จะได้รับ e-Money ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ที่ผูกกับเลขประจําตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิแจ้งความประสงค์ ที่สํานักงานคลังจังหวัด/กรมบัญชีกลาง

ผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลข 0-4 จะได้รับเงินคืน วันที่ 23 พฤษภาคม 2567

ส่วนผู้ที่มีเลขบัตรประชาชนหลักสุดท้ายเลข 5-9 ได้รับเงินคืน วันที่ 24 พฤษภาคม 2567

e money

หากคืนเงินไม่สำเร็จ จะได้รับเงินคืนอีกทีวันไหน

สำหรับ ผู้ได้รับสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เฉพาะกรณีผู้พิการ, ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ จะต้องทำรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จำนวน 1 ครั้ง ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หากยังมีรายการที่โอนไม่สำเร็จ (Reject) จะส่งเงินคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมต่อไป

สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ สามารถตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ได้ที่ ระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-109-2345

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button