การเงินเศรษฐกิจ

ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับเงินคืน e-Money 23-24 พ.ค. 67

วิธีตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เช็คเงิน e-money

  1. ผู้ถือบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตรวจสอบข้อมูลเงิน e-Money คงเหลือในบัตรได้ออนไลน์ ที่เว็บไซต์ ฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม https://govwelfare.cgd.go.th คลิกเข้าไป
  2. คลิกหัวข้อ ตรวจสอบสิทธิสวัสดิการสังคม
  3. กรอกเลข บัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก
  4. ถัดจากนั้นกดที่คลิก “ตรวจสอบ”

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 เป็นวันที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน รับเงินคืนเป็น e-Money เข้าบัตรได้ ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 และ 2565 โดยกรมบัญชีกลางจะโอนเงิน e-Money คงเหลือให้แก่ผู้มีสิทธิ์ ดังนี้

แนวทางการรับเงินคืน

  1. ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วและยังมีชีวิต

กรมบัญชีกลางจะโอนเงิน e-Money ให้ในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน หรือบัญชีเงินฝากธนาคารตามที่ผู้มีสิทธิ์ได้แจ้งไว้

สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์แต่ไม่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้ เช่น ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปี หากทำการโอนเงินไม่สำเร็จในครั้งแรก จะทำการแก้ไขและโอนเงินในวันที่ 21 มิถุนายน 2567 หากยังโอนไม่สำเร็จอีกครั้ง เงินจะถูกส่งคืนกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

  1. ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน

ต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เพื่อรับเงินคืนตามแนวทางข้างต้น

กำหนดการคืนเงิน e-Money

ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้ว

สำหรับผู้ที่ได้ยืนยันตัวตนแล้วจะต้องทำการผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 และยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยจะทำการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 สำหรับผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็น 0-4 และในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 สำหรับผู้ที่มีเลขประจำตัวประชาชนหลักสุดท้ายเป็น 5-9

ผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตน

สำหรับผู้ที่ยังไม่ยืนยันตัวตนจะต้องทำการยืนยันตัวตนภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 และยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2567 ส่วนวันรับเงินจะได้แบบเดียวกับผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ

กรณีโอนเงินไม่สำเร็จ

หากโอนเงินไม่สำเร็จในวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2567 จะต้องทำการแก้ไขรายการที่โอนไม่สำเร็จภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2567 และยื่นหนังสือยินยอมฯ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โดยจะทำการโอนเงินใหม่ในวันที่ 21 มิถุนายน 2567

หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button