ท่องเที่ยวอีเว้นท์

เช็ก 7 เส้นทางเลี่ยงรถติด สงกรานต์นี้ จากกรมทางหลวงชนบท บินฉิวผ่านทุกด่าน

กระทรวงคมนาคม แนะนำแผนที่เลี่ยงเส้นทางรถติด ตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 12-16 เมษายน 2567 ให้ใช้ถนนสายรองของกรมทางหลวงชนบท เพื่อกระจายการจราจรติดขัด

รายงานล่าสุดจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า ในช่วง วันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 2567 รัฐบาลได้ประกาศให้มีวันหยุดราชการพิเศษเพิ่มเติม รวมเป็น 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 12 – 16 เมษายน 2567 กระทรวงคมนาคมคาดการณ์ว่าประชาชนจะเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล เพื่อกลับภูมิลำเนาและเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นบนถนนสายหลัก จึงได้เผยแพร่แผนที่ แนะนำเส้นทางของกรมทางหลวงชนบท (ทช.) ในการกระจายผู้ใช้รถใช้ถนนไม่ให้แออัดติดขัดในเส้นทางหลักเกินไป โดยมีรายละเอียดทั้งหมด 7 เส้นทาง ตามนี้

แผนที่ทางหลวงชนบท (ทช.) เลี่ยงรถติดช่วงสงกรานต์ 2567

เส้นทางเลี่ยงรถติดจากกรมทางหลวงชนบท ครอบคลุมการเดินทางทั้ง 5 ภาค ทั่วประเทศไทย โดยแบ่งออกเป็น 7 สาย ได้แก่

 1. จังหวัดสิงห์บุรี – ชัยนาท
 2. จังหวัดสุพรรณบุรี – ชัยนาท
 3. จังหวัดสระบุรี – ปราจีนบุรี
 4. จังหวัดนครราชสีมา
 5. จังหวัดสระบุรี
 6. ถนนกัลปพฤกษ์
 7. จังหวัดสมุทรสงคราม – เพชรบุรี

1. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรี – ชัยนาท

สามารถเลี่ยงการจราจร ทล.32 (ถนนสายเอเชีย) ช่วงจังหวัดสิงห์บุรี ถึงชัยนาท โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สห.4035 สห.5040 และ ชน.4050 มุ่งหน้าขึ้นสู่ภาคเหนือ

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสิงห์บุรี - ชัยนาท ถนนหมายเลข 32 เลี่ยงรถเยอะช่วงสงกรานต์

2. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสุพรรณบุรี – ชัยนาท

หากต้องการเลี่ยง ทล.340 โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สพ.4059 และ ชน.4054 เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดอุทัยธานี และนครสวรรค์

แนะนำถนนทางหลวงชนบท เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสุพรรณบุรี - ชัยนาท

3. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี – ปราจีนบุรี

แนะนำให้ใช้ถนนทางหลวงชนบท นม.1016 และ นม.3052 เชื่อมระหว่างอำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และอำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดปราจีนบุรี

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี - ปราจีนบุรี ช่วงสงกรานต์ 2024

4. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา

สายทางนี้ใช้เพื่อเลี่ยงการจราจร ทล.2 (ถนนมิตรภาพ) โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท นม.4008 อำเภอด่านขุนทด เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดขอนแก่น

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดนครราชสีมา ถนนหมายเลข 2

5. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี

เพื่อเลี่ยงการจราจร ทล.1 (ถนนพหลโยธิน) ช่วงอำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงตัวเมืองสระบุรี โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สบ.4051 และ สบ.3021 เพื่อมุ่งหน้าสู่จังหวัดลพบุรี เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสระบุรี ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2567

6. เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์-นครอินทร์

ถนนราชพฤกษ์ และถนนนครอินทร์ เลี่ยงการจราจร ทล.9 โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท กท.1001, นบ.3021, นบ.1020 และ นบ.3030 เพื่อเดินทางระหว่างจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสมุทรสาคร

เส้นทางเลี่ยงการจราจรถนนกัลปพฤกษ์-ราชพฤกษ์-นครอินทร์ แนะนำขับรถใช้เส้นทางชนบท

7. เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม – เพชรบุรี

หลีกเลี่ยงการจราจร ทล.4 (ถนนเพชรเกษม) ช่วงบริเวณทางแยกวังมะนาว – เพชรบุรี – ท่ายาง เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอชะอำ โดยให้ใช้ทางหลวงชนบท สส.2021 (ถนนไทยแลนด์ริเวียร์ร่า)

เส้นทางเลี่ยงการจราจรจังหวัดสมุทรสงคราม - เพชรบุรี 2567

การรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทาง

นอกจากนี้ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย ยังกล่าวเสริมว่า กระทรวงคมนาคม เร่งแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัย แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 กระทรวงคมนาคมได้ดำเนินการตามแผนดังต่อไปนี้

1. ตรวจสอบความปลอดภัยของถนน

 • กำชับให้ทุกหน่วยงานปรับปรุงถนนให้มีความปลอดภัย
 • ตรวจสอบไฟฟ้าแสงสว่าง และกล้อง CCTV ให้พร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง
 • ถนนไม่มีหลุม/บ่อ
 • ติดตั้งป้ายแนะนำชัดเจน
 • คืนผิวจราจร
 • หยุดงานก่อสร้าง
 • ติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยให้ครบถ้วน

2. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

 • ให้ข้อมูลข่าวสารกับประชาชนตลอดช่วงเทศกาล

3. บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ขับเคลื่อนความปลอดภัยในการเดินทางอย่างมีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนศึกษาเส้นทางและวางแผนก่อนออกเดินทาง ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย และสามารถศึกษาเส้นทางเลี่ยงของ ทช. ได้ที่เว็บไซต์ www.drr.go.th, Facebook : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง : กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button