การเงินเศรษฐกิจ

เงินอุดหนุนบุตรเดือนเมษายน 2567 ให้เด็กแรกเกิด โอนวันไหน เช็กเงื่อนไขที่นี่

ผู้ปกครองเตรียมเฮ เงินอุดหนุนบุตรโอนเข้าบัญชี วันพุธที่ 10 เมษายน 2567 คนละ 600 บาท เตรียมรับทรัพย์ก่อนวันสงกรานต์ ใครยังไม่ลงทะเบียนรับสิทธิ์เช็กเอกสารและคุณสมบัตรการลงทะเบียนที่นี่

กรมบัญชีกลาง แจ้งโอนงินอุดหนุนบุตรเข้าบัญชีธนาคารผู้ปกครองที่ลงทะเบียนในโครงการรัฐบาล ซึ่งเป็นบิดา มารดา หรือ บุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิด จนถึงเด็กอายุ 6 ขวบ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ทั้งนี้ ทีมงาน เดอะ ไทยเกอร์ ได้รวบรวมรายละเอียดจำนวนเงินในโครงการ คุณสมบัติของผู้ปกครองและเด็กแรกเกิด รวมไปถึงขั้นตอนการเตรียมเอกสารสมัครรับสิทธิ์ในโครงการ ดังต่อไปนี้

เงินอุดหนุนบุตร เม.ย. 67 จ่ายตามเกณฑ์กี่บาท

โครงการเงินอุดหนุนบุตรเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จะทำการโอนเข้าบัญชีในวันพุธที่ 10 เมษายน 2567 ยึดหลักเกณฑ์จ่ายเงินเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน กรณีวันโอนเงินตรงกับวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ หรือวันหยุดข้าราชการประจำปี ก็จะปรับไปโอนเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อนวันหยุด มีรายละเอียดการโอนเงินดังนี้

 • เงินอุดหนุนบุตร ตั้งแต่เด็กแรกเกิด-6ขวบ
 • โอนเงิน คนละ 600 บาทต่อเดือน
 • จัดสวัสดิการให้กับเด็กแรกเกิด ที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคน ต่อครัวเรือน ไม่เกิน 100,000 บาท

เงินอุดหนุนบุตร เม.ย. 67 จ่ายตามเกณฑ์เท่าไหร่

วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร ปี 2567 (งบประมาณปี 68)

ผู้ปกครองที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ “เงินอุดหนุนบุตร” สามารถตรวจสอบเงื่อนไข รายละเอียดการสมัครได้ดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ปกครอง

 • เป็นบิดา มารดา หรือ บุคคลอื่นที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย
 • อาศัยอยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย (สมาชิกในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคน ต่อปี)
 • ผู้ปกครองรับเงินผ่านบัญชีที่ผูกบริการพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เงื่อนไขเด็กแรกเกิด

 • เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี มีสัญชาติไทย
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ต้องไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานรัฐและเอกชน

พิกัดลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตร

 • กรุงเทพมหานคร สามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
 • เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
 • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

ช่องทางตรวจสอบเงินอุดหนุนบุตร

เอกสารสำหรับลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 • แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)
 • แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)
 • สูติบัตรเด็กแรกเกิด
 • บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง
 • ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ ของสมาชิกในครัวเรือนทุกคนที่ประกอบอาชีพ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ พนักงานบริษัท
 • สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

ปฏิทินเงินอุดหนุนบุตร เดือนเมษายน 2567

ปฏิทินการจ่าย “เงินอุดหนุนบุตร” ประจำปี 2567 เข้าวันไหนบ้าง

 • มกราคม 2567 วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • กุมภาพันธ์ 2567 วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • มีนาคม 2567 วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • เมษายน 2567 วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • พฤษภาคม 2567 วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • มิถุนายน 2567 วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • กรกฎาคม 2567 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • สิงหาคม 2567 วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • กันยายน 2567 วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button