การเงินเศรษฐกิจ

ทางรอดฟรีแลนซ์ รัฐบาลให้ ‘กู้เงิน’ อาชีพอิสระ สูงสุด 3 แสนบาท ดอกเบี้ย 0%

อาชีพฟรีแลนซ์ข้อดีมีอิสระเรื่องเวลา ซึ่งเป็นหนทางที่คนรุ่นใหม่ชื่นชอบและทำกันมาก แต่ความเสี่ยงคือรายได้ที่ไม่แน่นอน บางอาชีพขึ้นกับฤดูกาล และความเฟื่องฟูของผู้ว่าจ้าง จึงทำให้หลายคนขาดสภาพคล่องทางการเงิน

รัฐบาลมองเห็นปัญหาตรงนี้ นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี จึงได้แจ้งข่าวดีว่า รัฐบาลได้เปิดช่องทางให้อาชีพฟรีแลนซ์ งานอิสระเข้าถึงแหล่งเงินทุนถูกกฎหมายดอกเบี้ยต่ำ เพื่อใช้เป็นเงินทุนสำหรับซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น

เงื่อนไข กู้เงินอาชีพอิสระ ฟรีแลนซ์ ประจำปี 2567

1.ผู้กู้จะต้องเป็นผู้รับงานไปทำที่บ้านที่จดทะเบียนไว้กับกรมการจัดหางาน

2.รายบุคคลยื่นคำขอกู้ไม่เกิน 50,000 บาท

3.รายกลุ่มบุคคลกู้ไม่เกิน 300,000 บาท

4.อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 24 เดือน

5.กำหนดระยะเวลายื่นคำขอกู้ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 เมษายน 2567

6.รายบุคคล ระยะเวลาชำระคืนภายใน 2 ปี

7.กลุ่มบุคคล ระยะเวลาชำระคืนภายใน 5 ปี

อัตราว่างงานของไทยต่ำมาก

“สำหรับจำนวนผู้ว่างงาน สิ้นเดือน ม.ค.2567 มีประมาณ 4.32 แสนคน หรือคิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 1.09 ซึ่งถือเป็นอัตราที่ต่ำมาก เมื่อเปรียบกับหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่นมีอัตราการว่างงาน ร้อยละ 2.37 เกาหลีใต้ ร้อยละ 3.02 และสหรัฐอเมริกา ร้อยละ 3.66 โดยในปี 2566 กองทุนการเงินระหว่างประเทศ หรือ IMF ได้จัดอันดับให้ประเทศไทยมีอัตราการว่างงานต่ำที่สุดในโลก” นายคารม กล่าว

ณ สิ้นเดือน ม.ค.2567 พบว่า จำนวนผู้มีงานทำของไทยอยู่ที่ 39.13 ล้านคน จากจำนวนประชากรวัยแรงงานที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปทั้งหมด 58.18 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 66.52 หรือประชากรวัยทำงาน 100 คน จะมีผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงานประมาณ 67 คน แบ่งเป็น ผู้มีงานทำภาคเกษตร 10.38 ล้านคน และผู้มีงานทำนอกภาคเกษตร 28.75 ล้านคน โดยอุตสาหกรรมที่มีการจ้างงานขยายตัวสูงสุด 3 อันดับแรก เมื่อเทียบกับเดือน ธ.ค.2566 ได้แก่ การทำเหมืองแร่ และเหมืองหิน ร้อยละ 128.45 ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ ร้อยละ 28.44 และศิลปะ ความบันเทิง และนันทนาการ ร้อยละ 24.95

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button