ข่าว

ผู้ว่าสมุทรสาคร สั่งห้ามเข้าใกล้โรงงานซุกแคดเมียม ไม่ใช่ประกาศภัยพิบัติ

ผู้ว่าสมุทรสาคร เซ็นคำสั่งห้ามเข้าใกล้โรงงานซุกแคดเมียม 15,000 ตัน เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน ย้ำไม่ใช่เป็นการประกาศภัยพิบัติ

นายผล ดำธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงนามในประกาศกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง ห้ามมิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่ใกล้จะเกิดสาธารณภัย สืบเนื่องจากที่ พบมีการเก็บกากแคดเมียมและกากสังกะสีถูกซุกอยู่ใต้โรงงาน แห่งหนึ่ง ในซ.กองพนันพล ถ.เอกชัย ต.บางน้ำจืด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร กว่า 15,000 ตัน

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายจากสารเคมีหรือสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น จังหวัดสมุทรสาครจึงได้ออกประกาศดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและร่างกายของประชาชน โดยห้ามมิให้บุคคลใดๆ เข้าไปอยู่อาศัยหรือดำเนินกิจการใดในพื้นที่ใกล้จะเกิดสาธารณภัย เป็นระยะเวลา 90 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

หากมีผู้ใดจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินกิจการใดๆ ตามสิทธิหรือตามกฎหมาย หรือดำเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แจ้งต่อนายอำเภอเมืองสมุทรสาคร ในฐานะผู้อำนวยการอำเภอก่อนเข้าดำเนินการ โดยให้พิจารณาจากสิทธิหรืออำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ความจำเป็น มาตรการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และมาตรการป้องกันไม่ให้กากแคดเมียมส่งผลกระทบต่อประชาชน

อย่างไรก็ตามประกาศดังกล่าวเป็น ประกาศดังกล่าวเป็นไปตามมาตรา 29 ของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มิใช่เป็นการประกาศภัยพิบัติ แต่อย่างใด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

Nateetorn S.

ผู้สื่อข่าว ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

Back to top button