Connect with us
image

รายงานอากาศ

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563

thiti

Published

 on

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 | The Thaiger
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา
  • follow us in feedly

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณพื้นราบของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส ส่วนยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 2-14 องศาเซลเซียส ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วย สำหรับภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ตอนล่าง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะนี้

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่กำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้แล้ว สำหรับคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนพัดพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยเคลื่อนเข้ามาปกคลุมภาคเหนือ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าและอุณหภูมิจะลดลง สำหรับลมฝ่ายตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้และอ่าวไทยตอนล่าง

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 14-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 2-11 องศาเซลเซียสลมตะวันตก ความเร็ว 5-10 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณพื้นราบ อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 16-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-14 องศาเซลเซียสลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง อากาศเย็นในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และราชบุรี อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก เมฆบางส่วน กับฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดจันทบุรี และตราดอุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฏร์ธานี นครศรีธรรมราช ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนอง และพังงา อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม/ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.พยากรณ์อากาศวันที่ 20 มกราคม 2563

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:tmd.go.th

ภาพประกอบจาก:tmd.go.th

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ประจำวันที่ 20 มกราคม 2563 | News by The Thaiger

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวไทย

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

thiti

Published

on

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 | The Thaiger
ภาพประกอบไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

ลักษณะอากาศทั่วไป พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยตอนบนยังคงมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิต่ำสุด 13-23 องศาเซลเซียส สำหรับยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง

ฝุ่นละอองในระยะนี้ ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลทำให้มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่เท่านั้น และฝุ่นละออง/หมอกควันยังคงมีสะสม ส่วนภาคเหนืออากาศยกตัวได้ไม่ดีในตอนเช้าและลมอ่อน ทำให้ตอนเช้ามีการสะสมฝุ่นละออง/หมอกควัน ตอนบ่ายจะดีขึ้นเนื่องจากอากาศยกตัวได้ดี

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา เมื่อเวลา 04.00 น. คลื่นอากาศในกระแสลมฝ่ายตะวันตกในระดับบนเคลื่อนผ่านภาคเหนือ เข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาว ในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทะเลจีนใต้มีกำลังอ่อน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีหมอกเกิดขึ้น ส่วนลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคกลางและภาคตะวันออก ทำให้มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ทำให้ภาคใต้มีฝนบางแห่ง

พยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่งนี้.

ภาคเหนือ บริเวณพื้นราบ ทางตอนบนของภาค อากาศหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 13-16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่างของภาค อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยและเทือกเขาสูง มีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 5-10 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพื้นราบ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภู มีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคกลาง มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

ภาคตะวันออก มีหมอกในตอนเช้า โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดขลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป ลมตะวันออก ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหมอกในตอนเช้า โดยมี ฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:tmd.go.th

ภาพประกอบจาก:pixabay.com

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

ค่าฝุ่นPM2.5 ลดลงอย่างต่อเนื่อง พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

thiti

Published

on

ค่าฝุ่นPM2.5 ลดลงอย่างต่อเนื่อง พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | The Thaiger
ภาพประกอบจาก:air4thai.com

กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 57 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 19 – 43 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกพื้นที่เมื่อเทียบกับช่วงเช้าของเมื่อวาน พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ตามปกติ และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ “ภายใต้แผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ” อย่างเร่งด่วน ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

ค่าฝุ่นPM2.5 ลดลงอย่างต่อเนื่อง พบอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน | News by The Thaiger

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:air4thai.com

ภาพประกอบจาก:air4thai.com

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าวไทย

ฝุ่นPM2.5 ลดลงหลายพื้นที่ปลอดภัย เริ่มทำกิจกรรมกลางแจ้งได้

thiti

Published

on

ฝุ่นPM2.5 ลดลงหลายพื้นที่ปลอดภัย เริ่มทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ | The Thaiger
ภาพประกอบจาก:Air4Thai.com

กรมควบคุมมลพิษ รายงานข้อมูลคุณภาพอากาศ ประจำวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 7.00 น. ดังนี้

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับกรุงเทพมหานคร จำนวน 56 สถานี ตรวจวัดค่าได้ 19 – 46 มคก./ลบ.ม. (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม) ปริมาณฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงทุกพื้นที่จากเมื่อวานที่ผ่านมา พบปริมาณฝุ่นละอองอยู่เกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ ประชาชนสามารถทำกิจกรรมได้ตามปกติ และติดตามสถานการณ์ฝุ่นละอองอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม คพ. จะรายงานสถานการณ์และแจ้งประสานข้อมูล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล ภารกิจตามมาตรการ “ภายใต้แผนปฏิบัติการ

ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ” อย่างเร่งด่วน ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางเว็บไซต์ Air4Thai.com แอปพลิเคชั่น Air4Thai และ bangkokairquality.com

ฝุ่นPM2.5 ลดลงหลายพื้นที่ปลอดภัย เริ่มทำกิจกรรมกลางแจ้งได้ | News by The Thaiger

ทั้งนี้ขอให้ประชาชน สวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกไปกลางแจ้ง เพื่อป้องกันฝุ่นควันที่ยังคงหลงเหลือ ที่อาจมาทำร้ายสุขภาพท่านได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม:Air4Thai.com

ภาพประกอบจาก:Air4Thai.com

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

จับแท็กซี่หื่น ฉุุดสาวหน้าร้านนวดไปข่มขืนยับ | The Thaigerจับแท็กซี่หื่น ฉุุดสาวหน้าร้านนวดไปข่มขืนยับ | The Thaiger
ข่าวไทย26 mins ago

จับแท็กซี่หื่น ฉุุดสาวหน้าร้านนวดไปข่มขืนยับ

จับแท็กซี่หื่น ฉุุดสาวหน้าร้านนวดไปข่มขืนยับ เมื่อวันที่ 18 ก.พ. เจ้าหน้าที่กองปราบปราม ได้กำลังจับกุม นายชัยยศ สงวนนามสกุล อายุ 42 ปี ข้อหา “หน่วงเหนี่ยว กักขังผู้อื่น ข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ” บริเวณริมถนนแยกประเสริฐมนูกิจ...

แพท สรุปแล้วสถานะ โอ๊ต ด้านเบนซ์ โพสต์เศร้า | The Thaigerแพท สรุปแล้วสถานะ โอ๊ต ด้านเบนซ์ โพสต์เศร้า | The Thaiger
ดาราไทย39 mins ago

แพท สรุปแล้วสถานะ โอ๊ต ด้านเบนซ์ โพสต์เศร้า

แพท สรุปแล้วสถานะ โอ๊ต ด้านเบนซ์ โพสต์เศร้า ถือเป็นคู่จิ้นที่หลายคนเชียร์หนักมากให้เป็นคู่จริง สำหรับคู่ แพท ณปภา กับนักร้องหนุ่ม โอ๊ต ปราโมทย์ เพราะสองคนนี้เคมีเข้ากันได้ดี แพทก็หยอกเล่นกับโอ๊ตตลอด และมักจะเห็นภาพของคู่นี้ไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยๆ ทางด้านแพท ยังไปเล่นมิวสิควิดีโอเพลง พี่เดือดร้อน ซิงเกิลล่าสุดของโอ๊ต แถมยังบินไปถ่ายรายการ หมีพาซิ่ง ที่เกาหลีกันถึง...

วันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ เงินค่าน้ำค่าไฟเข้า | The Thaigerวันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ เงินค่าน้ำค่าไฟเข้า | The Thaiger
ข่าว42 mins ago

วันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ เงินค่าน้ำค่าไฟเข้า

วันนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนกุมภาพันธ์ เงินค่าน้ำค่าไฟเข้า บัตรคนจน กุมภาพันธ์ – ยังคงเป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในปี 2563 สำหรับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือบัตรคนจน โดยเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รัฐบาลยังคงมอบเงินอุดหนุนในด้านต่าง ๆ ตามวันต่าง ๆ ดังนี้ เงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จ่ายผ่านบัตรกับร้านธงฟ้า เงินได้ไม่ถึง...

อดีต กกต ไขเงินกู้ พรรคอนาคตใหม่เป็นเงินบริจาคหรือไม่ | The Thaigerอดีต กกต ไขเงินกู้ พรรคอนาคตใหม่เป็นเงินบริจาคหรือไม่ | The Thaiger
ข่าวไทย44 mins ago

อดีต กกต ไขเงินกู้ พรรคอนาคตใหม่เป็นเงินบริจาคหรือไม่

อดีต กกต ไขเงินกู้ พรรคอนาคตใหม่เป็นเงินบริจาคหรือไม่ จากกรณีที่ คดีพรรคอนาคตใหม่ ได้กู้เงินมาจำนวนหนึ่ง จากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ล่าสุด นายสมชัย สุทธิยากร อดีต คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกมาโพสต์ เฟซบุ๊กส่วนตัว ความว่า ความเห็น กรณี เงินกู้...

รอรับได้เลย ! ชัยวัฒน์ บุราณ บอกเดี๋ยววันนี้ ปักกิ่ง กั๋วอัน เจอเซอร์ไพรส์แน่นอน | The Thaigerรอรับได้เลย ! ชัยวัฒน์ บุราณ บอกเดี๋ยววันนี้ ปักกิ่ง กั๋วอัน เจอเซอร์ไพรส์แน่นอน | The Thaiger
สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด1 hour ago

รอรับได้เลย ! ชัยวัฒน์ บุราณ บอกเดี๋ยววันนี้ ปักกิ่ง กั๋วอัน เจอเซอร์ไพรส์แน่นอน

วันนี้เวลา 19.00 น. จะมีการแข่งขันฟุตบอล ศึกเอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก 2020 รอบแบ่งกลุ่ม นัดที่ 2 โดยจะเป็นทางด้าน ทัพกว่างโซ้งมหาภัย สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด จะเปิดรังรับการมาเยือน ปักกิ่ง กั๋วอัน รองแชมป์ไชนีส...

แอลลี่ปล่อยซิงเกิ้ลแรก How To Love | The Thaigerแอลลี่ปล่อยซิงเกิ้ลแรก How To Love | The Thaiger
เพลงใหม่1 hour ago

แอลลี่ปล่อยซิงเกิ้ลแรก How To Love 

แอลลี่ปล่อยซิงเกิ้ลแรก How To Love หลังจากที่ทางค่าย 411 Four One One Entertainment ของกึ้ง เฉลิมชัย มหากิจศิริ ได้ออกมาประกาศรายชื่อศิลปินคนแรกคือ แอลลี่ อชิรญา นิติพน ลูกสาวคนสวยของ อ่ำ อัมรินทร์ นิติพน กับ จอย อัจฉริยา อดีตภรรยา พร้อมทั้งโชว์สเต็ปการเต้นให้ได้ชมกัน หลังจากนั้นทางค่ายก็ได้ปล่อยโลโก้โปสเตอร์ ALLY...

ผมเปล่านะ ! แม็คไกวร์ เผยความใน ไม่ได้ตั้งใจถีบ บาตชัวยี่ เลยสักนิด | The Thaigerผมเปล่านะ ! แม็คไกวร์ เผยความใน ไม่ได้ตั้งใจถีบ บาตชัวยี่ เลยสักนิด | The Thaiger
เชลซี2 hours ago

ผมเปล่านะ ! แม็คไกวร์ เผยความใน ไม่ได้ตั้งใจถีบ บาตชัวยี่ เลยสักนิด

แฮร์รี่ แม็คไกวร์ กองหลัง กัปตันทีม ปีศาจแดง แมนฯ ยูไนเต็ด ออกมาให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจถีบ มิชี่ บาตชัวยี่ กองหน้า เชลซี ในเกมที่ ผีแดง เก็บสามคะแนนได้สำเร็จ โดยชี้แจงเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติเพียงเท่านั้น สำหรับเกมบิ๊กแมตช์คืนวันจันทร์ศึก พรีเมียร์ลีก ที่ แมนฯ...

รร.วัดบวรนิเวศ ประกาศเป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน เริ่มปี 63 | The Thaigerรร.วัดบวรนิเวศ ประกาศเป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน เริ่มปี 63 | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

รร.วัดบวรนิเวศ ประกาศเป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน เริ่มปี 63

รร.วัดบวรนิเวศ ประกาศเป็นโรงเรียนปลอดการบ้าน เริ่มปี 63 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพจ โรงเรียนวัดบวรนิเวศ (Wat Bowonniwet School) โรงเรียนชายล้วนชื่อดังย่านพระคร ได้ออกมาประกาศว่า เป้าหมายที่เรากำลังจะทำ #โรงเรียนปลอดการบ้าน #บวรนิเวศเกรียงเดชเกริกก้องเกรียงไกร #โรงเรียนชายล้วนหกแผ่นดิน โดยในภาพมีข้อความว่า “ในปีการศึกษา 2563 โรงเรียนวัดบวรนิเวศ : เป็นโรงเรียน...

ชมแล้วเชือด ? ไปดูกันว่า คล็อปป์ กล่าวถึง ซิเมโอเน่ อย่างไร ก่อนพบกันคืนนี้ | The Thaigerชมแล้วเชือด ? ไปดูกันว่า คล็อปป์ กล่าวถึง ซิเมโอเน่ อย่างไร ก่อนพบกันคืนนี้ | The Thaiger
ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก2 hours ago

ชมแล้วเชือด ? ไปดูกันว่า คล็อปป์ กล่าวถึง ซิเมโอเน่ อย่างไร ก่อนพบกันคืนนี้

เยอร์เก้น คล็อปป์ กุนซือของ หงส์แดง ลิเวอร์พูล ออกมาให้สัมภาษณ์ให้ความเคารพต่อ ดีเอโก้ ซิเมโอเน่ เทรนเนอร์ แอตเลติโก มาดริด พร้อมชี้มีอะไรที่คล้ายกัน กุนซือชาวเยอรมันเตรียมนำ หงส์แดง บุกเยือน ตราหมี ในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีกรอบ...

ใช้ตราฮาลาลบนสินค้า ไม่ต้องเสียภาษี เป็นข่าวปลอม | The Thaigerใช้ตราฮาลาลบนสินค้า ไม่ต้องเสียภาษี เป็นข่าวปลอม | The Thaiger
ข่าวไทย2 hours ago

ใช้ตราฮาลาลบนสินค้า ไม่ต้องเสียภาษี เป็นข่าวปลอม

ผู้ประกอบการที่ใช้ตราฮาลาลบนสินค้า ไม่ต้องเสียภาษี เป็นข่าวปลอม เตือนอย่าแชร์ต่อ ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รายได้จากตราฮาลาล ไม่เสียภาษี ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ จากที่มีการแชร์ข้อความว่า รายได้จากตราฮาลาลนับแสนล้านต่อปีเข้ากระเป๋าอิสลาม ไม่ต้องเสียภาษี ไม่เข้ารัฐ ตรวจสอบไม่ได้ว่าเอาไปใช้จ่ายอะไร กรมสรรพากรจึงขอชี้แจงว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง เพราะเมื่อบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล...

เคล็ดลับในการซื้อบ้านพักตากอากาศ | The Thaigerเคล็ดลับในการซื้อบ้านพักตากอากาศ | The Thaiger
คอนโด2 hours ago

เคล็ดลับในการซื้อบ้านพักตากอากาศ

หลายคนเลือกซื้อบ้านพักตากอากาศจากความพึงพอใจ เช่น เลือกบ้านริมทะเลเพราะชอบที่จะเดินทอดน่องตามชายหาด หรือซื้อบ้านริมเขาเพื่อตื่นมาสูดอากาศเย็นๆ ในหน้าหนาว แต่การซื้อบ้านพักตากอากาศสักหลังมีเรื่องต้องคำนึงมากกว่าความชอบ เพื่อให้ได้บ้านหลังที่ตรงใจเเละมีมูลค่า จะปล่อยเช่าเวลาไม่ได้เข้าพักก็ได้ผลตอบเเทนดี จะขายต่อก็ยังได้ราคา   ทำเลยังเป็นหัวใจสำคัญ ในเมื่อ 30-40 ปีก่อน ทำเลเป็นสิ่งที่สำคัญมากเเละคนมักเลือกซื้อบ้านตากอากาศที่ใกล้กับบ้านที่อยู่อาศัยหลัก โดยที่สามารถขับรถไปได้ แต่ในปัจจุบันการขนส่งที่สะดวกสบายทลายกำเเพงนี้ออกไป และหลายคนเลือกซื้อบ้านพักตากอากาศคนละภาค หรือแม้เเต่คนละซีกโลก ทำเลที่ดีเป็นหัวใจของการเลือกซื้อบ้านพักตากอากาศ...

แฟนคลับประกาศหยุดกิจกรรมสนับสนุน BNK48 ดราม่าใช้พื้นที่เธียร์เตอร์ | The Thaigerแฟนคลับประกาศหยุดกิจกรรมสนับสนุน BNK48 ดราม่าใช้พื้นที่เธียร์เตอร์ | The Thaiger
BNK483 hours ago

แฟนคลับประกาศหยุดกิจกรรมสนับสนุน BNK48 ดราม่าใช้พื้นที่เธียร์เตอร์ 

แฟนคลับประกาศหยุดกิจกรรมสนับสนุน BNK48 ดราม่าใช้พื้นที่เธียร์เตอร์ กลายเป็นดราม่าร้อนแรงในโลกออนไลน์ หลังจากที่รายการไอดอลชายแห่งชาติอย่าง The Brothers Thailand ได้เผยคลิปการฝึกซ้อมของหนุ่มๆ 40 คนที่ผ่านเข้ารอบ แต่เรื่องราวดังกล่าวกลับเกิดดราม่าขึ้น เมื่อมีภาพการฝึกซ้อมภายใน เธียร์เตอร์ BNK48 จนทำให้หลายคนไม่พอใจ เธียเตอร์ BNK48 เป็นสถานที่ฝึกซ้อม และแสดงของวง...

Trending