Connect with us

สังคม/เศรษฐกิจ

บิ๊กตู่นำทีมเศรษฐกิจหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปลายปี 62

Aindravudh

Published

 on

บิ๊กตู่นำทีมเศรษฐกิจหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปลายปี 62 | The Thaiger
ภาพถ่ายโดยDan FreemanบนUnsplash

บิ๊กตู่นำทีมเศรษฐกิจหามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปลายปี 62 พร้อมกำหนดเป้าหมาย GDP ปี 63 ที่ 2.7 – 3.7%

ข่าวรัฐบาลไทย รายงาน เวลา 09.30 น. ณ ห้องสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ (ครม.เศรษฐกิจ) ครั้งที่ 7/2562 ซึ่งภายหลังการประชุม นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กรรมการและเลขานุการ ครม.เศรษฐกิจ ได้แถลงผลการประชุม สรุปสาระสำคัญดังนี้

ครม.เศรษฐกิจรับทราบภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่สาม ของปี 2562 ที่ประกาศในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งตัวเลขเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สาม มีอัตราการเติบโตอยู่ที่ 2.4% และไตรมาส 4 คาดว่าขยายตัว 2.8% ทั้งปีขยายตัว 2.6% เป็นครั้งแรกในรอบหลายไตรมาสที่ผ่านมา ที่ตัวเลขของเศรษฐกิจปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า

ไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่ GDP ขยายตัวเร่งขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสที่สอง ซึ่งประกอบด้วยประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไทย และสิงคโปร์ ทั้งนี้ มีหลายประเทศที่ GDP ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลง คือสหรัฐฯ จีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ขณะที่ยูโรโซนกับเกาหลีใต้ อยู่ในกลุ่มประเทศที่ GDP ขยายตัวต่อเนื่องเท่า ๆ เดิม

ครม.เศรษฐกิจได้หารือถึงประเด็นต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลก ที่ในขณะนี้เศรษฐกิจโลกยังมีการชะลอตัวอีกระยะเวลาหนึ่ง ปกติเวลาที่เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ช่วงขาลง จะเกิดขึ้นอย่างน้อย 2 -3 ปี เราเดินมาได้ประมาณเกือบ 1 ปีครึ่งแล้ว ทั้งนี้ จะได้เห็นถึงแรงกดดันที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยต่อไป รวมถึงเรื่องความผันผวนต่าง ๆ เช่น สงครามทางการค้า Brexit และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในแผนที่โลกขณะนี้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อการส่งออกของไทย รวมทั้งกดดันต่อการขยายตัวของไทยในช่วงต่อไป ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจของปี 2563 จากเดิม 3 – 4% ลงมาอยู่ที่ 2.7 – 3.7%

พร้อมกับ ครม. เศรษฐกิจได้หารือถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในช่วงเวลาประมาณ 5 สัปดาห์ที่เหลือของปี 2562 รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายสำหรับปี 2563 ที่จะดำเนินการในช่วงถัดไป โดยองค์ประกอบของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สามปี 2562 มีองค์ประกอบของเศรษฐกิจหลายอย่างที่ปรับตัวดีขึ้น ส่วนที่ยังเป็นปัญหาอยู่คือการบริโภคภาคเอกชน การก่อสร้าง การไฟฟ้า ก๊าซ อสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับแรงกดดัน ขณะเดียวกัน การส่งออก และการผลิตอุตสาหกรรม ยังเป็นสาขาที่มีปัญหาอยู่ ซึ่ง ครม.เศรษฐกิจได้เห็นปัญหานี้และสั่งการให้ไปติดตามเรื่องการผลิตอุตสาหกรรม รวมทั้งให้ไปสร้างความเชื่อมั่นการบริโภคด้วย

สำหรับการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปี 2563 ได้ตั้งเป้า GDP อยู่ที่ 2.7 – 3.7% แต่อาจจะลดลงเล็กน้อยเพราะเศรษฐกิจโลกยังมีแรงต้านอีกมาก จึงได้มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกันซึ่งเป็นการปรับเป้าหมายเดิมที่เคยกำหนดไว้ โดยได้มีแนวทางบริหารจัดการเศรษฐกิจในปี 2563 รวม 5 ด้าน ประกอบด้วย 1. การดูแลเกษตรกร กำลังแรงงาน ผู้มีรายได้น้อย SMEs และเศรษฐกิจฐานราก 2. การรักษาแรงขับเคลื่อนการขยายตัวจากการใช้จ่ายและการลงทุนภาครัฐ 3. การขับเคลื่อนการส่งออกให้ขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ในปี 2563 4. การสนับสนุนการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว ที่ได้กำหนดเป้าหมายนักท่องเที่ยวต่างประเทศในปี 2563 จำนวน 41.8 ล้านบาท และ 5. การสร้างความเชื่อมั่นและการสนับสนุนการขยายตัวของการลงทุนภาคเอกชน

ครม.เศรษฐกิจยังได้หารือถึงแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องนโยบายการเงิน – การคลัง และนโยบายแต่ละด้าน ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ดูแลเรื่องผู้ส่งออก โรงสีข้าว อ้อย กุ้ง และเรื่องภัยแล้งที่จะเกิดขึ้น โดยให้มีการวางแผนเตรียมการเรื่องน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งในปีหน้า นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการหาแนวทางขับเคลื่อนการลงทุนภายในประเทศ โดยนายกฯ มอบหมาย BOI ไปหาแนวทางเพิ่มเติมในการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศต่อไป

พร้อมกันนี้ ครม.เศรษฐกิจหารือเรื่องการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือ สคร. ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ ในช่วงเดือน พ.ย. – ธ.ค.62 ที่จะมีเม็ดเงินออกมาอีกประมาณ 115,552 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้น และ สคร. ได้รายงานถึงโครงการลงทุนขนาดใหญ่ที่มีการเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า ได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย –จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา) โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม – ชุมพร โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี –ปากน้ำโพ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปี 2554 – 2560) (งานอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1) โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 – ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกตะวันตก โครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน และแดงเข้ม (บางซื่อ-หัวหมาก และบางซื่อ– หัวลำโพง) โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพฯ บางซื่อ – ตลิ่งชัน เป็นต้น ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ไปปลดล็อกปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า เพื่อทำให้เบิกจ่ายงบลงทุนออกมาได้ ทั้งนี้ สคร. ได้คาดการณ์การเบิกจ่ายของรัฐวิสาหกิจและบริษัทในเครือในเดือน พ.ย. – ธ.ค. 62 ว่าจะมีเม็ดเงินออกมา 115,552 ล้านบาท

สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย – จีนฯ ตามที่มีการมอบหมายให้กระทรวงคมนาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปหารือร่วมกัน ขณะนี้ได้ข้อสรุปถึงการกำหนดสกุลเงินกู้เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อลดความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน โดยจะมีการประชุมหารือร่วมระหว่างไทย – จีนต่อไป เพื่อขับเคลื่อนโครงการลงทุนรถไฟความเร็วสูงไทย –จีนฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

นอกจากนี้ ครม.เศรษฐกิจได้หารือถึงการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ชี้แจงว่า จะมีการขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเต็มที่ เพื่อให้สอดรับกับสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาได้มีการปลดล็อคไปพอสมควร ทำให้มีเม็ดเงิน 10,000 กว่าล้านบาทออกมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้ งบของ อปท. มีข้อจำกัดในเรื่องของขนาดจึงถือเป็นงบที่ช่วยเสริมการดำเนินการต่าง ๆ ในภูมิภาค

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

สังคม/เศรษฐกิจ

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรับปีใหม่ ภูเก็ต-ชลบุรี สูงสุด 336 บาท เช็กของจังหวัดอื่นที่นี่

Aindravudh

Published

on

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำรับปีใหม่ ภูเก็ต-ชลบุรี สูงสุด 336 บาท เช็กของจังหวัดอื่นที่นี่ | The Thaiger
ภาพโดย skeeze จาก Pixabay

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วประเทศรับปีใหม่ ภูเก็ต-ชลบุรี สูงสุด 336 บาท มีผล 1 มกราคม 2563

ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ – วันที่ 6 ธ.ค. มติคณะกรรมการค่าจ้าง สรุปผลปรับค่าจ้างปี 2563 แบ่งเป็น 10 ระดับ ต่ำสุด 3 จังหวัดชายแดนใต้ ปัตตานี ยะลา นราธิวาส 313 บาท สูงสุด ภูเก็ต ชลบุรี 336 บาท รองลงมาเป็นระยอง 335 บาทส่วนกรุงเทพและปริมณฑลอยู่ที่ 331 บาท กระทรวงแรงงาน สรุปผลเสนอ ครม.พิจารณาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ทันประกาศมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 20 ครั้งที่ 6/2562 ว่า คณะกรรมการค่าจ้างได้ประชุมพิจารณาและมีมติการขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2562 โดยได้ข้อสรุปร่วมกันในการปรับขึ้นซึ่งแบ่งเป็น 10 ระดับ ได้แก่

ระดับที่ 1) ค่าจ้าง 336 บาท มี 2จังหวัด คือ ชลบุรีและภูเก็ต

ระดับที่ 2) ค่าจ้าง 335 บาท มี 1 จังหวัด คือ ระยอง

ระดับที่ 3) ค่าจ้าง 331 บาท มี 6 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ระดับที่ 4) ค่าจ้าง 330 บาท คือ ฉะเชิงเทรา

ระดับที่ 5) ค่าจ้าง 325 บาท มี 14 จังหวัด คือ กระบี่ ขอนแก่น เชียงใหม่ ตราด นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา พังงา ลพบุรี สงขลา สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย และอุบลราชธานี ระดับที่

ระดับที่ 6) ค่าจ้าง 324 บาท มี 1 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี

ระดับที่ 7) ค่าจ้าง 323 บาท มี 6 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ จันทบุรี นครนายก มุกดาหาร สกลนคร และสมุทรสงคราม

ระดับที่ 8) ค่าจ้าง 320 บาท มี 21 จังหวัด คือ กาญจนบุรี ชัยนาท นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุงพิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ พะเยา ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย สระแก้ว สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และอุตรดิตถ์

ระดับที่ 9) ค่าจ้าง 315 บาท มี 22 จังหวัด คือ กำแพงเพชร ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง ตาก นครศรีธรรมราช พิจิตร แพร่ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ระนอง ราชบุรี ลำปาง ลำพูน ศรีสะเกษ สตูล สิงห์บุรี สุโขทัย หนองบัวลำภู อุทัยธานี และอำนาจเจริญ

ระดับที่ 10) ค่าจ้าง 313 บาท มี 3 จังหวัด คือ นราธิวาส ปัตตานี และยะลา

นายสุทธิฯ กล่าวต่อว่า คณะกรรมการค่าจ้างมีมติให้ปรับขึ้น 6 บาท ใน 9 จังหวัด คือ ชลบุรี ภูเก็ต ปราจีนบุรี กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร ส่วนจังหวัดที่เหลือ 68 จังหวัดจะปรับขึ้น 5 บาท ทำให้อัตราค่าจ้างขั้นต่ำของประเทศไทยแบ่งเป็น 10 ระดับ สูงสุดอยู่ที่ 336 บาท คือ ชลบุรี และภูเก็ต ต่ำสุดอยู่ที่ 313 บาท ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ขณะที่อัตราค่าจ้างกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ที่ 331 บาท ส่วนที่เหลือจะลดหลั่นกันไปตามลำดับ ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะนำผลสรุปเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ทันประกาศบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้

นายสุทธิฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า การพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในครั้งนี้ ได้พิจารณาอย่างกว้างขวางและรอบคอบ เชื่อว่าจะเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชน ภาวะเงินเฟ้อ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ส่วนมาตรการลดผลกระทบนั้น มีกระทรวงพาณิชย์ได้เข้ามาดูแลในเรื่องการควบคุมราคาสินค้า เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน รวมทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน ได้ดูแลในเรื่องผลกระทบด้วยการประกันการว่างงาน และการเพิ่มทักษะฝีมือให้แรงงานมีทักษะที่สูงขึ้น เป็นต้น

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวทำเนียบรัฐบาล

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

สังคม/เศรษฐกิจ

เฮลั่นทั่งประเทศ วันนี้ คลังคืน VAT 5% มาตรการ “ช้อปช่วยชาติช่วงตรุษจีน 62”

Aindravudh

Published

on

เฮลั่นทั่งประเทศ วันนี้ คลังคืน VAT 5% มาตรการ “ช้อปช่วยชาติช่วงตรุษจีน 62” | The Thaiger
ภาพโดยSilentpilotจากPixabay

กรมบัญชีกลางเตรียมจ่ายเงินชดเชย VAT 5% จากมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ช่วงระหว่างวันที่ 1–15 ก.พ.62 ให้ผู้มีสิทธิ์จำนวน 6,918 ราย จำนวนเงินกว่า 7 แสนบาท ในวันที่ 29 พ.ย.62

ข่าวทำเนียบรัฐบาล รายงาน วันที่ 29 พ.ย. นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ตามที่ กระทรวงการคลังได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมการชำระเงินเพื่อซื้อสินค้าและบริการและการนำส่งข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือมาตรการ “ช้อปช่วยชาติช่วงตรุษจีน” โดยประชาชนที่สนใจได้ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.epayment.go.th เมื่อช่วงวันที่ 1-15 ก.พ. 62 ที่ผ่านมา ซึ่งจะได้รับเงินชดเชย 5% จากมูลค่าภาษีมูลค่าเพิ่มที่ได้ชำระเพื่อซื้อสินค้าและบริการ นับตั้งแต่วันที่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการฯ จนถึงวันที่ 15 ก.พ. 62 โดยจะได้คืนเงินสูงสุดไม่เกินคนละ 1,000 บาท ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2562

“ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ตรวจสอบข้อมูลและได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อเตรียมจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ์ผ่านระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินกลางที่ใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน (ระบบพร้อมเพย์) ในวันที่ 29 พ.ย. 62 เป็นเงิน 705,440.96 บาท ซึ่งมีผู้ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการ มีจำนวน 6,918 ราย โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบจำนวนเงินชดเชยภาษี (VAT) ที่ตนเองได้รับจากบัญชีธนาคารที่ได้ลงทะเบียนไว้” โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

สังคม/เศรษฐกิจ

พิชัย แนะ รัฐบาล 7 ข้อ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

Aindravudh

Published

on

พิชัย แนะ รัฐบาล 7 ข้อ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ | The Thaiger

พิชัย แนะ รัฐบาล 7 ข้อ แก้ปัญหาเศรษฐกิจ

วันที่ 27 พ.ย. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ อดีต รมว. พลังงาน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของไทยที่กำลังทรุดหนัก แต่ดูเหมือนว่ามาตรการดังกล่าวจะเป็นเพียงมาตราการระยะสั้น อีกทั้งเกรงว่าจะไม่เพียงพอที่จะฟื้นสภาวะเศรษฐกิจของไทยที่กำลังย่ำแย่ในปัจจุบัน ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจไทยที่ทรุดหนัก เป็นผลมาจากการบริหารเศรษฐกิจที่ผิดพลาดมาตลอด 5 ปี และยังมีแนวโน้มที่จะทรุดหนักลงไปอีก จากสภาวะเศรษฐกิจโลกที่จะมาซ้ำเติม

ตลอดเวลาที่ผ่านมา ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลไม่ได้มีการรับมือเตรียมพร้อมให้ดี คิดเพียงการแจกเงิน แม้จะถูกท้วงติงว่าจะไม่เกิดประโยชน์ แต่รัฐบาลยังคงดื้อรั้น ซึ่งผลจากจีดีพีที่ตกต่ำแสดงชัดเจนถึงความล้มเหลวของการแจกเงินสะเปะสะปะโดยประเทศไม่ได้พัฒนา และเมื่อรัฐบาลแจกเงินจนหมดกระสุนแล้ว ก็ยังไม่มีแนวทางที่จะพัฒนาต่อ ขนาดประชุม ครม. เศรษฐกิจ ยังไม่มีนโยบายแก้ไขปัญหาใดๆ ออกมา แถมยังต้องไปถามข้าราชการประจำ ซึ่งแสดงว่า ทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลได้หมดสภาพแล้ว การออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจล่าสุดดังกล่าว จึงดูเหมือนจะเป็นแนวคิดของข้าราชการประจำ เป็นเสมือนยาแก้ปวดที่บรรเทาอาการชั่วคราว แต่ไม่สามารถจะรักษาอาการป่วยหนักของประเทศได้

ดังนั้น เมื่อทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลคิดอะไรไม่ออกแล้ว จึงอยากขอเสนอแนวทางการแก้ไขเศรษฐกิจอย่างเร่งด่วน 7 แนวทางดังนี้

1. รัฐบาลต้องยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจย่ำแย่ และเลิกโกหกประชาชน ยิ่งรัฐบาลปฏิเสธความจริงก็จะยิ่งแก้ปัญหาไม่ได้ การยอมรับปัญหาจะช่วยให้รัฐบาลหาทางแก้ไข และควรชี้แจงกับประชาชนเรื่อยๆว่าได้แก้ไขเรื่องอะไรบ้าง เพราะปัจจุบันประชาชนไม่ทราบเลยว่าทีมเศรษฐกิจของรัฐบาลทำอะไรบ้าง นอกจากแจกเงินสะเปะสะปะไปวันๆแล้วไม่ได้ผลอะไรเท่านั้น การโกหกยังทำให้คนที่เชื่อรัฐบาลต้องประสบปัญหาทางเศรษฐกิจถึงขั้นล้มละลายเพราะไม่ได้เตรียมรับมือเศรษฐกิจที่ย่ำแย่

2. การเร่งการเจรจาการค้า ทั้งทวิภาคี และ พหุภาคี โดยนับเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้วที่รัฐบาลจากการปฏิวัติไม่สามารถเจรจาเขตการค้าเสรีกับประเทศต่างๆได้ เพราะกฏหมายของหลายประเทศบังคับไม่ให้เจรจากับประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตย แต่เมื่อเลือกตั้งแล้ว แม้รัฐบาลจะมาแบบแปลกๆ แต่ก็ควรใช้โอกาสนึ้ในการเร่งเจรจาเขตการค้าเสรี ทั้งทวิภาคี และ พหุภาคี จะไปรอเพียง RCEP อย่างเดียวไม่ได้ การเจรจาเขตการค้าเสรีจะช่วยทำให้การส่งออกและการลงทุนของไทยดีขึ้น มิเช่นนั้นปีหน้าเมื่อสหรัฐตัดจีเอสพีไทยจะเริ่มถูกนำมาใช้ การส่งออกไทยจะยิ่งลดลงอีก และ เรื่องจีเอสพีนี้ก็เช่นกัน อยากให้รัฐบาลไทยเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส เมื่อสหรัฐตัดจีเอสพีไทย แทนที่ไทยจะร้องครวญคราง หรือ แก้ตัวว่าเพราะไทยพัฒนาแล้ว ทั้งๆที่คนจะจนตายกันหมดแล้ว รัฐบาลควรถือโอกาสนี้เปิดเจรจาเขตการค้าเสรีทวิภาคี (FTA) กับสหรัฐเลย จะแลกเปลี่ยนหรือจะขออะไรก็ทำกันทีเดียว จะได้ไม่ต้องมาเป็นปัญหากันอีกเมื่อจะถูกตัดจีเอสพี การเจรจาทวิภาคีสามารถทำได้ทันทีกับประเทศคู่ค้าสำคัญทุกประเทศ และควรต้องเร่งดำเนินการ แทนที่จะปล่อยเฉยหลังจากเจรจาไม่ได้มา 5 ปีของการปฏิวัติ

3. ทำเงินบาทให้อ่อนค่าลง เพื่อให้ราคาสินค้าไทยสามารถแข่งขันได้ อีกทั้งยังช่วยการท่องเที่ยวของไทยที่เริ่มเหี่ยวเฉาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่า ในขณะที่ค่าเงินของนักท่องเที่ยวอ่อนค่าลง ทำให้การมาเที่ยวไทยแพงขึ้นมากถึงสองเด้ง ซึ่งรัฐบาลต้องกำชับแบงก์ชาติให้ดำเนินการโดยด่วน หากทำไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนผู้ว่าฯ แบงก์ชาติ หากปล่อยค่าเงินบาทให้แข็งค่า ทั้งๆที่เศรษฐกิจไทยย่ำแย่ เติบโตต่ำ ไม่สมเหตุสมผล โดยไทยสามารถอธิบายเหตุผลกับประเทศต่างๆถึงการที่บาทจะอ่อนค่าได้ ขนาดประธานาธิบดีสหรัฐยังตำหนิ ประธานธนาคารกลางของสหรัฐถึงขนาดเรียกว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเลย เมื่อธนาคารกลางของสหรัฐไม่ลดดอกเบี้ยและค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐแข็งค่าเกินไป ซึ่งรัฐบาลควรดูเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ปล่อยให้ค่าเงินบาทแข็งค่าแบบยาวนานเหมือนคนไม่รู้เรื่องเช่นนี้

4. รัฐบาลต้องเร่งทุ่มเงินจำนวนมากในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านต่างๆเพื่อปรับปรุงและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของไทยที่เริ่มถดถอยมาตลอด ทั้งนี้ไม่ใช่แจกเงินสะเปะสะปะเหมือนในปัจจุบัน ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไร แม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจของไทยจะย่ำแย่ การค้าขายฝืดเคือง ประชาชนลำบากกันอย่างมาก แต่ฐานะการเงินการคลังของประเทศไทยยังแข็งแกร่ง มีทุนสำรองเงินตราต่างประเทศในระดับสูง และยังคงมีหนี้สาธารณะต่อจีดีพีในระดับต่ำเพียง 40% กว่าเท่านั้น การทุ่มงบประมาณจำนวนมากของภาครัฐเพื่อพัฒนาประเทศในภาวะเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เป็นเรื่องที่ควรทำและต้องทำ แต่ต้องพัฒนาความคิดให้มีการลงทุนในโครงการที่เกิดประโยชน์จริงๆ โดยจะต้องมุ่งเน้นการนำไปสู่การสร้างงาน และ การจ้างงานที่ถาวรในอนาคต เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการว่างงานอย่างมากในปีหน้า

5. ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน เพื่อช่วยเหลือค่าครองชีพ โดยการลดราคาน้ำมันดีเซลลิตรละ 5 บาท จากการลดการเก็บภาษึสรรพสามิตน้ำมันดีเซลที่เก็บอยู่ถึงลิตรละ 5.99 บาทในปัจจุบัน ที่ในอดีตไม่ได้เก็บ และลดราคาเบนซินลิตรละ 2 บาท จากการลดการเก็บภาษีสรรพสามิตเช่นกัน การลดราคาดีเซลจะช่วยทำให้ค่าขนส่งสินค้าลดลงด้วย นอกจากนี้ จากรัฐบาลควรช่วยลดค่าเดินทางของประชาชน โดยลดค่าบริการขนส่งสาธารณะลง ซึ่งผลสำรวจบอกค่าเดินทางเป็นค่าใช่จ่ายหลักของประชาชน ดังนั้นการลดค่าเดินทางจะช่วยได้มาก อีกทั้ง การให้ใช้น้ำประปาฟรี ไฟฟ้าฟรี ในปริมาณที่จำกัดเพื่อให้ประหยัดการใช้ ก็ควรถูกนำมาช่วยเหลือประชาชนอีกครั้งในภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้

6. เพิ่มรายได้ประชาชน จากการเร่งสร้างธุรกิจด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ระดับยูนิคอร์น โดยสนับสนุนและเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากเพื่อเพิ่มรายได้ บริษัทเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วในประเทศกลุ่มอาเซียนเกือบทุกประเทศยกเว้นไทย ซึ่งทำให้มีการจ้างงานและช่วยประชาชนให้มีรายได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตด้วย การแก้กฏหมายที่เป็นอุปสรรคต้องเร่งดำเนินการ

7. เร่งสร้างความมั่นใจของนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ด้วยการมี Rule of Law ที่ชัดเจน อะไรที่เคยทำในสมัยเผด็จการแล้วไม่เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก ก็ต้องเลิกทำอย่างเด็ดขาดแล้ว รัฐมนตรึคนไหนมีปัญหาภาพลักษณ์ในสายตาของประชาชนและในสายตาของนานาชาติ ก็ควรจะต้องปรับเปลี่ยนออกไป การบังคับใช้กฏหมายต้องเป็นธรรม ทั่วถึง และ โปร่งใส ทั้งนี้ต้องรวมถึงการบังคับใช้กฏหมายขององค์กรอิสระด้วย

นี่เป็นเพียง 7 เรื่องแรกที่รัฐบาลควรต้องเร่งดำเนินการเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ และแก้ไขจุดอ่อนของรัฐบาลตั้งแต่ในอดีต ซึ่งยังคงมีอีกหลายเรื่องที่ต้องทำ และหวังว่ารัฐบาลจะเข้าใจและเร่งดำเนินการ

นอกจากนี้ยังอยากขอแนะนำ ธุรกิจในภาคเอกชนว่าจะต้องรีบปรับตัวรองรับคลื่นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่กำลังจะถาโถมเข้ามา แม้ว่าธุรกิจปัจจุบันยังดีและมั่นคง แต่อาจจะถูก disrupt ได้ง่ายๆเลยจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นจึงอยากให้เปิดหูเปิดตาให้กว้างเพื่อปรับเปลี่ยนธุรกิจให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของโลก และต้องเปลี่ยนก่อนที่จำเป็น (Change before you have to) เพราะถ้าหากรอถึงคราวจำเป็นอาจจะสายไปแล้ว และหากธุรกิจใดคิดว่ากำลังจะถูก disrupt ก็ต้องเปลี่ยนตัวเองก่อนโดน disrupt โดยหากธุรกิจใดเริ่มย่ำแย่แล้วก็ควรจะเลิกกิจการเลย แล้วหาช่องทางทำธุรกิจใหม่ อย่าทู่ซี้ เพราะโลกยุคใหม่ไม่เหมือนยุคเก่าแล้ว การประคองเพื่อหวังฟื้นอาจจะเป็นไปได้ยาก การเริ่มต้นธุรกิจใหม่อาจจะมีอนาคตมากกว่า ทั้งนี้ต้องประเมินธุรกิจของตนให้ชัดเจน

ประเทศไทยกำลังเผชิญกับคลื่นของการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของโลกที่กำลังถาโถมาเข้ามาตามที่ได้เคยเตือนล่วงหน้ามานานแล้ว ประชาชนทุกฝ่ายต้องเตรียมตัวให้พร้อม โดยเฉพาะรัฐบาล หากรู้ว่าตัวเองไม่พร้อมก็ต้องเร่งปรับปรุงตัว หรือไม่ก็ต้องหาคนที่มีความพร้อมมากกว่าเข้ามาทำงานแทน เพื่อให้ประเทศไทยปรับตัวและพัฒนาต่อไปได้ ไม่ตกยุค หรือ ถูก disrupt ในระยะเวลาอันรวดเร็วนี้

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

รอมานาน ! คล็อปป์ เป็นปลื้ม ลิเวอร์พูล เก็บคลีนชีตได้สักที | The Thaiger รอมานาน ! คล็อปป์ เป็นปลื้ม ลิเวอร์พูล เก็บคลีนชีตได้สักที | The Thaiger
ลิเวอร์พูล1 hour ago

รอมานาน ! คล็อปป์ เป็นปลื้ม ลิเวอร์พูล เก็บคลีนชีตได้สักที

เยอร์เก้น คล็อปป์ นายใหญ่แห่งค่าย หงส์แดง ลิเวอร์พูล ออกโรงให้สัมภาษณ์ด้วยอาการที่ร่าเริง หลังจากพาทีมทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกถล่ม บอร์นมัธ 3-0 พร้อมเก็บคลีนชีตได้ซะที ลิเวอร์พูล จ่าฝูงตารางคะแนนพรีเมียร์ลีก ไร้คลีนชีตมาตลอด 12 นัดหลังสุดรวมทุกรายการ ตั้งแต่ที่เอาชนะ เชฟฯ ยูไนเต็ด 1-0 ในช่วงปลายเดือนกันยายน...

ข้าคือมือปราบท็อปซิกซ์ ! ไฮไลท์ แมนซิตี้ 1-2 แมนยู, แรช-หมากช่วยกันซัด,ผีทะยานขึ้นที่ 5 | The Thaiger ข้าคือมือปราบท็อปซิกซ์ ! ไฮไลท์ แมนซิตี้ 1-2 แมนยู, แรช-หมากช่วยกันซัด,ผีทะยานขึ้นที่ 5 | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก11 hours ago

ข้าคือมือปราบท็อปซิกซ์ ! ไฮไลท์ แมนซิตี้ 1-2 แมนยู, แรช-หมากช่วยกันซัด,ผีทะยานขึ้นที่ 5

การแข่งขันศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 16 ประจำฤดูกาล 2019/20 เรือใบสีฟ้า แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดสนาม เอติฮัด สเตเดี้ยม ต้อนรับการมาเยือนของ ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เจ้าบ้าน เรือใบสีฟ้า แมนฯ...

ไก่ร้านน้ามูรสเด็ด ! ไฮไลท์ สเปอร์ส 5-0 เบิร์นลี่ย์, เคนเบิ้ลสอง-ซอนโซโล่ครึ่งสนามแล้วยิง | The Thaiger ไก่ร้านน้ามูรสเด็ด ! ไฮไลท์ สเปอร์ส 5-0 เบิร์นลี่ย์, เคนเบิ้ลสอง-ซอนโซโล่ครึ่งสนามแล้วยิง | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์11 hours ago

ไก่ร้านน้ามูรสเด็ด ! ไฮไลท์ สเปอร์ส 5-0 เบิร์นลี่ย์, เคนเบิ้ลสอง-ซอนโซโล่ครึ่งสนามแล้วยิง

การแข่งขันศึกฟุตบอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 16 การพบกันระหว่าง ไก่เดือยทอง ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ส ของ โซเช มูรินโญ่ เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ เดอะ คลาเร็ตส์ เบิร์นลีย์ เจ้าบ้าน สเปอร์ส ของกุนซือ เดอะ...

จัดเต็มทั้งคู่! 11 ตัวจริง แมนซิตี้ พบ แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger จัดเต็มทั้งคู่! 11 ตัวจริง แมนซิตี้ พบ แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก13 hours ago

จัดเต็มทั้งคู่! 11 ตัวจริง แมนซิตี้ พบ แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม

ฟูลทีมกันหมด! 11 ตัวจริง แมนซิตี้ พบ แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลวันนี้ ลิงค์ดูบอล แมนซิตี้ แมนยู แมนซิตี้ พบ แมนยู – วันที่...

ดิอ็อกซ์! 11 ตัวจริง บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger ดิอ็อกซ์! 11 ตัวจริง บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ลิเวอร์พูล15 hours ago

ดิอ็อกซ์! 11 ตัวจริง บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม

ดิอ็อกซ์! 11 ตัวจริง บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล –...

7 ธ.ค. พรีวิว แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์ พรีเมียร์ลีก: แมนซิตี้ VS แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 7 ธ.ค. พรีวิว แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์ พรีเมียร์ลีก: แมนซิตี้ VS แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก16 hours ago

7 ธ.ค. พรีวิว แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์ พรีเมียร์ลีก: แมนซิตี้ VS แมนยู – พร้อมช่องทางรับชม

7 ธ.ค.พรีวิว แมนเชสเตอร์ ดาร์บี้แมตช์ พรีเมียร์ลีก แมนซิตี้ พบ แมนยู – ช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลวันนี้ ลิงค์ดูบอล แมนซิตี้ แมนยู พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่สิบหก) คืนเสาร์ที่...

11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger 11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์16 hours ago

11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station

11 ตัวจริง สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ ดูบอลสเปอร์สวันนี้ ลิงค์ดูบอล สเปอร์ส เบิร์นลี่ย์ สเปอร์ส พบ...

7 ธ.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger 7 ธ.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
ลิเวอร์พูล16 hours ago

7 ธ.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม

7 ธ.ค. พรีวิวพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลลิเวอร์พูล ลิงค์ดูบอลพรีเมียร์ลีก บอร์นมัธ VS ลิเวอร์พูล บอร์นมัธ พบ ลิเวอร์พูล –...

เฟอร์กูสันคุมแทน! 11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เชลซี – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger เฟอร์กูสันคุมแทน! 11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เชลซี – พร้อมช่องทางรับชม | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก18 hours ago

เฟอร์กูสันคุมแทน! 11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เชลซี – พร้อมช่องทางรับชม

เฟอร์กูสันคุมแทน! 11 ตัวจริง เอฟเวอร์ตัน VS เชลซี – พร้อมช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลเอฟเวอร์ตันเชลซี ลิงค์ดูบอลเชลซี ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี – วันที่ 7...

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี พรีเมียร์ลีกหัวค่ำ! – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger 7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี พรีเมียร์ลีกหัวค่ำ! – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station | The Thaiger
พรีเมียร์ลีก19 hours ago

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี พรีเมียร์ลีกหัวค่ำ! – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี พรีเมียร์ลีกหัวค่ำ! – ลิงค์ดูบอลฟรี ID Station : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลเอฟเวอร์ตันเชลซี ลิงค์ดูบอลเชลซี ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ เอฟเวอร์ตัน พบ เชลซี...

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก: สเปอร์ส VS เบิร์นลี่ย์ – พร้อมลิงค์ดูฟรี True ID Station | The Thaiger 7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก: สเปอร์ส VS เบิร์นลี่ย์ – พร้อมลิงค์ดูฟรี True ID Station | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์19 hours ago

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก: สเปอร์ส VS เบิร์นลี่ย์ – พร้อมลิงค์ดูฟรี True ID Station

7 ธ.ค. ถ่ายทอดสด พรีเมียร์ลีก สเปอร์ส พบ เบิร์นลี่ย์ – ช่องทางรับชม : พรีเมียร์ลีก อังกฤษ ดูบอลพรีเมียร์ลีกวันนี้ ดูบอลสเปอร์สวันนี้ ลิงค์ดูบอล สเปอร์ส เบิร์นลี่ย์ พรีเมียร์ลีก อังกฤษ (นัดที่สิบหก)...

หัวหมอสุด ๆ ! แมนยู เตรียมส่ง มาติช แลกตัวกับ อีริคเซ่น ให้ มูรินโญ่ ใช้งาน | The Thaiger หัวหมอสุด ๆ ! แมนยู เตรียมส่ง มาติช แลกตัวกับ อีริคเซ่น ให้ มูรินโญ่ ใช้งาน | The Thaiger
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์20 hours ago

หัวหมอสุด ๆ ! แมนยู เตรียมส่ง มาติช แลกตัวกับ อีริคเซ่น ให้ มูรินโญ่ ใช้งาน

ปีศาจแดง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด งัดแผนใหม่พร้อมยื่น เนมานย่า มาติช นักเตะคนโปรดของ โชเซ่ มูรินโญ่ ให้สเปอร์สพิจารณาเพื่อปล่อย คริสเตียน อีริคเซ่น จอมทัพทีมชาติเดนมาร์กในเดือนมกราคมนี้ อีริคเซ่น ต้องการย้ายออกจาก สเปอร์ส ตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถตกลงกับทีมใด ขณะที่ตลาดรอบใหม่ในหน้าหนาวจะเปิดเดือนมกราคมนี้ ทำให้โอกาสอำลาเล้าไก่เปิดกว้างอีกครั้ง...

Trending