Connect with us

ข่าว

CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN พร้อมแพลตฟอร์ม “LoRa IoT by CAT”

Kritsada Mueanhawong

Published

 on

CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN พร้อมแพลตฟอร์ม “LoRa IoT by CAT” | The Thaiger

CAT ประกาศความพร้อมด้านบริการ Smart City และ IoT ปักธงภูเก็ตเปิดตัวโครงข่าย LoRaWAN และระบบแพลตฟอร์ม Internet of Things (IoT) รองรับบริการอัจฉริยะด้านต่างๆ ภายใต้แบรนด์ “LoRa IoT by CAT” พร้อมผนึกพาร์ทเนอร์ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนบริการอัจฉริยะ ชูภูเก็ตเป็นต้นแบบสมาร์ทซิตี้อย่างสมบูรณ์ เทียบชั้น Smart City ทั่วโลก เตรียมนำโมเดลภูเก็ตเมืองอัจฉริยะขยายสู่เมืองใหญ่ทั่วประเทศ

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (20เม.ย.) ที่โรงแรม Bhukitta Grand Ballroom จังหวัดภูเก็ต นาย นรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายสนิท ศรีวิหค นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พล.ต.ต.ธีระพล ทิพย์เจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ให้การต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) ในโอกาสเป็นประธานเปิดงาน “Success to Phuket Smart City” พร้อมเปิดตัว LoRa IoT by CAT โครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน Phuket Smart City เมืองอัจฉริยะต้นแบบแห่งแรกของประเทศไทย ตามแผนของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งจัดขึ้นโดย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT โดยมี พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT หัวหน้าส่วนราชการ นักธุรกิจ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN พร้อมแพลตฟอร์ม “LoRa IoT by CAT” | News by The Thaiger

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) กล่าวว่า ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันพัฒนาให้จังหวัดภูเก็ต มีความสวยงาม มีความอบอุ่นเป็นเมืองแห่งมิตรไมตรีควบคู่กับการเป็นเมืองที่มีความทันสมัยมีการอำนวยความสะดวกในความเป็น Phuket Smart City ไทยแลนด์ 4.0 และอยากให้ทุกภาคส่วนได้รู้จักนำเทคโนโลยีไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนประชาชน ให้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการนำมาพัฒนาขับเคลื่อนจังหวัดภูเก็ตและประเทศ รวมทั้งช่วยเหลือสนับสนุนพื้นที่ในภูมิภาคอันดามันให้เจริญควบคู่ไปด้วย

ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยผลักดันให้จังหวัดภูเก็ตประสบความสำเร็จในการก้าวสู่การเป็น Smart City ต้นแบบอัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของประเทศไทย ในปัจจุบันจังหวัดภูเก็ตได้ชื่อว่าเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของโลกที่นักท่องเที่ยวนานาชาติต่างหลั่งไ หลเข้ามาดังนั้นการประกาศความพร้อมสู่การเป็นภูเก็ตสมาร์ทซิตี้ที่เกิดขึ้นจึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่จะทำให้ทุกหน่วยงานได้ปฏิวัติ ระบบบริหารจัดการ เมืองด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยเพื่อร่วมกัน บูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและสามารถ นำไปประมวลผล เพื่อการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนทั้งในด้านการจราจร,การเก็บฐานข้อมูลนักท่องเที่ยวเพื่อปรับปรุงการบริการ,การจองโรงแรม,การใช้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนการสร้างสื่อดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยขณะนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวนานาชาติบนพื้นฐานการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ยั่งยืนเพื่อก้าวสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่และเป็นซิลิคอนวัลเลย์ในระดับภูมิภาคตามนโยบายการเพิ่มศักยภาพทาง เศรษฐกิจของประเทศด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลเพื่อพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 อย่างมีศักยภาพCAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN พร้อมแพลตฟอร์ม “LoRa IoT by CAT” | News by The Thaiger

ขณะที่ พ.อ.สรรพชัย หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือCAT กล่าวว่า CAT ได้มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN เพื่อรองรับบริการ IoT ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแนวนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยเฉพาะโครงการ Smart City ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่ CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN อย่างเต็มรูปแบบครอบคลุมทั่วจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ Smart Services ด้านต่าง ๆ และการใช้งานอุปกรณ์ IoT ในจังหวัดภูเก็ตที่มีแนวโน้มจำนวนการใช้งานเพิ่มมากขึ้น หลักการพัฒนาสมาร์ทซิตี้จะประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนของโครงสร้างพื้นฐาน กับส่วนที่เป็นบริการ ซึ่งภารกิจหลักที่ CAT ได้ดำเนินการแล้วในส่วนแรก คือการติดตั้งโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูง Free Wi-Fi 1,000 จุดทั่วทั้งภูเก็ต และล่าสุดคือการติดตั้งโครงข่ายไร้สายสำหรับ IoT คือ LoRaWAN ซึ่งหลังจากจัดให้มีโครงข่ายพื้นฐานที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว CAT ยังได้ขยายมาดำเนินการต่อเนื่องในส่วนของบริการ โดยขับเคลื่อนการพัฒนาบริการและโซลูชั่นต่างๆ ร่วมกับพาร์ทเนอร์ในท้องถิ่น ให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเมืองภูเก็ตที่มีเป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ เมื่อปี 2560 CAT ได้วางโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN (Long-Range Wide Area Network) ในภูเก็ต เป็นโครงข่ายที่ออกแบบมาเพื่อรองรับบริการ IoT (Internet of Things) และเป็นระบบที่รองรับการพัฒนาโซลูชั่นบริการอัจฉริยะต่างๆ ในเมืองที่เป็น Smart City สำคัญๆ ในหลายประเทศทั่วโลก โดย LoRaWAN จะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับ-ส่งข้อมูลจากอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ อันเป็นหัวใจสำคัญของบริการ อัจฉริยะใน Smart City อาทิ Smart Metering, Smart Buildings, Smart Lighting, Smart Parking, Smart Farming, Smart Logistics และ Smart Tourism ด้วยการรับ-ส่งสัญญาณได้ครอบคลุมระยะทางไกลและใช้พลังงานต่ำ โดยมีต้นทุนค่าใช้จ่ายที่ต่ำ ซึ่งเป็นจุดเด่นของ LoRaWAN CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN พร้อมแพลตฟอร์ม “LoRa IoT by CAT” | News by The Thaiger

ขณะเดียวกันเพื่อสนับสนุนด้านการให้บริการ CAT ได้เปิดตัวพัฒนาแพลตฟอร์ม LoRa IoT by CAT เพื่อให้ความสะดวกต่อภาคธุรกิจที่จะเข้าร่วมศึกษาพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้บริการบนโครงข่าย LoRaWAN โดยบริการที่ได้เริ่มทดสอบให้บริการไปแล้ว ได้แก่ ระบบติดตามพิกัด (GPS Tracking) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ติดตามตำแหน่งการเดินทางของยานพาหนะต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต อาทิ เรือ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถเก็บขยะ รถทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้ การใช้งานบริการด้าน IoT ในภูเก็ตยังอยู่ในระยะแรก และมีแนวโน้มเพิ่มมากยิ่งขึ้นจากธุรกิจบริการด้านการท่องเที่ยว เช่น ผู้ให้บริการ Speed Boat รายใหญ่ได้เริ่มนำไปใช้เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ทั้งในรูปแบบของการติดอุปกรณ์ระบบติดตามพิกัดไว้บนตัวเรือ และสายรัดข้อมือติดตัวนักท่องเที่ยว (Wristband) โดยบริการอื่นๆ ที่ CAT ได้พัฒนาร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อสนับสนุน Smart Tourism อาทิเช่น แอปพลิเคชัน Smart Phuket 4.0, อุปกรณ์ Beacon เพื่อแจ้งให้ประชาชน นักท่องเที่ยว และชาวต่างชาติในภูเก็ตได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยตรงจากแหล่งข้อมูล เช่น บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวหรือโปรโมชั่นดีๆ และ Digital Signage จอภาพดิจิทัลเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลพื้นฐาน เช่น ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว โรงแรมที่พัก โรงพยาบาล สถานที่ราชการ ฯลฯ

“ในอนาคตข้อมูลที่รวบรวมจากพฤติกรรมและกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงเหล่านี้จะอยู่ในรูปของ Big Data Platform ที่จะเกิดประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบการธุรกิจในภูเก็ต โดยสามารถนำไปคาดการณ์พฤติกรรมผู้บริโภคในเชิงลึกได้มากกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเดิมในอดีต ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า IoT มีส่วนสำคัญในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ในรูปแบบใหม่ๆในธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการเมืองก็สามารถใช้ประโยชน์ข้อมูล Big Data เพื่อปรับปรุงพัฒนาเพิ่มคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย แก้ปัญหาต่างๆ ของเมืองได้อย่างดี สามารถต่อยอดและพัฒนาไปสู่ City Data Platform ซึ่งจะยกระดับการบริหารจัดการเมืองภูเก็ตในทุกมิติให้ก้าวสู่เป้าหมายเมืองอัจฉริยะอย่างสมบูรณ์ เทียบชั้นสมาร์ทซิตี้ทั่วโลก”CAT เปิดตัวโครงข่ายสื่อสารไร้สาย LoRaWAN พร้อมแพลตฟอร์ม “LoRa IoT by CAT” | News by The Thaiger

CAT โฟกัสการพัฒนาเมืองอัจฉริยะด้วยแนวคิด Smart Life, Smart Solution, Smart City โดยเน้นความร่วมมือกับพันธมิตรทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ เช่น การร่วมสร้างระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่ส่งเสริมการพัฒนาบริการอัจฉริยะภายในจังหวัดภูเก็ต เกิดจากหน่วยงานภาครัฐ เทศบาล และจังหวัด ซึ่งดูแลสนับสนุนด้านนโยบาย กลุ่มนักวิจัยพัฒนานวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ ที่จะช่วยวิจัยและพัฒนา (R&D) การประยุกต์ใช้งานและอุปกรณ์ และกลุ่มเอกชน เช่น Maker Clubs รวมทั้งชาวเมืองภูเก็ตที่เข้าใจปัญหามาร่วมให้ข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมการแก้ปัญหาเมืองร่วมกัน

การพัฒนา Smart City ในโครงการต่อๆ ไป เชื่อว่าจะดำเนินการได้รวดเร็วขึ้นด้วยโมเดลเดียวกับจังหวัดภูเก็ต โดยบริการที่จะพัฒนาบริการนั้นจะขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละเมือง ซึ่งส่วนใหญ่มีความต้องการอยู่แล้วในบริการที่ใกล้เคียงกัน เช่น ระบบการติดตามยานพาหนะ ระบบขนส่ง ฯลฯ แต่หากมีความต้องการเฉพาะที่แตกต่างกัน บริการของ LoRa IoT by CAT สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะที่มีความหลากหลายในแต่ละพื้นที่ เช่น การแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษทางอากาศ ปัญหาที่จอดรถ ซึ่งจะสามารถนำเอาบริการ IoT ไปใช้เพิ่มความสามารถในการบริหารจัดการระบบให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในขณะนี้ CAT ได้ร่วมกับพันธมิตรในท้องถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชนในการรับทราบและรวบรวมความต้องการต่างๆ ของแต่ละเมืองเพื่อเตรียมพัฒนาตัวบริการแล้ว

CAT อยู่ระหว่างนำโมเดล Smart City จังหวัดภูเก็ตดังกล่าวขยายไปในหัวเมืองใหญ่ๆ 18 จังหวัด โดยคาดว่าภายในไตรมาส 2 ของปี 2561 นี้จะทยอยเปิดให้บริการ LoRa IoT by CAT ในจังหวัดต่างๆ ได้แก่ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เชียงใหม่ ขอนแก่น ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา น่าน สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี สงขลา สุราษฎ์ธานี นครราชสีมา มหาสารคาม อุดรธานี อุบลราชธานี และนครปฐม รวมถึง 3 จังหวัดในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้แก่ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.

ข่าวการเมือง

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้

Aindravudh

Published

on

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้ | The Thaiger

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้

พุทธะอิสระ – หลังจากกรณีศาลพิพากษา จำคุก นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตหลวงปู่พุทธะอิสระ ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร หน่วงเหนี่ยวกักขังฯ 3 ปี จำเลยรับสารภาพ ศาลลดโทษกึ่งหนึ่ง เหลือจำคุก 1 ปี 6 เดือน ต่อมาได้รับการปล่อยตัวเมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2561 ที่ผ่านมานั้น

คืบหน้าล่าสุดผู้ใช้บุ๊ก ‘คนหล่อ คนดีด้วย’ หนึ่งในศิษยานุศิษย์อดีตพุทธะอิสระ ได้โพสต์ว่า ‘หลวงปู่พุทธะอิสระ จะครองผ้าเหลืองใหม่ใน วันที่ 5 ธันวาคม 2562 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน’ ซึ่งเมื่อข่าวแพร่ไป ได้มีลูกศิษย์ลูกหาที่เคารพนับถือพุทธะอิสระ เข้ามาอุนโมทนาบุญจำนวนมาก

#หลวงปู่พุทธะอิสระ จะครองผ้าเหลืองใหม่ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562 🙏#จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน🙏

Posted by Bancha Waisang on Sunday, October 13, 2019

ภาพจาก: หลวงปู่พุทธะอิสระ (Buddha Isara)

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม

Aindravudh

Published

on

ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม | The Thaiger

ย้าย ‘พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร’ รองอธิบดี DSI มือปราบคดีบิลลี่ พอละจี นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม

พ.ต.ท.กรวัชร์ – เมื่อวันที่ 15 ต.ค. มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม 4 ราย หนึ่งในนั้น คือ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม

The Reporters รายงานว่า การย้ายตำแหน่งของ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร เนื่องจากเจ้าตัวได้สมัครตำแหน่งนี้เองในก่อนหน้านี้ (การย้ายตำแหน่งดังกล่าวเป็นการขยับเลื่อนขั้นจาก C9 เป็น C10)

ต่อมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เสนอเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต่อคณะรัฐมนตีจนมีมติดังกล่าว

ทั้งนี้ ที่การโยกย้ายตำแหน่งของ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) อยู่ในความสนใจของประชาชนเนื่องจาก พ.ต.ท.กรวัชร์ เป็นหัวเรือสำคัญในการดำเนินการเรื่องคดีฆาตกรรมบิลลี่ พอละจี รักจงเจริญ แกนนำกะเหรี่ยงบ้านโป่งลึก-บางกลอย ซึ่งถูกพบว่าถูกฆาตกรรม กระดูกใส่ถังทิ้งใต้สะพานอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งคดีมีความคืบหน้าเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา หลังจากบิลลี่หายไปตั้งแต่ปี 2557

ภาพจาก: กรมสอบสวนคดีพิเศษ

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ข่าว

4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ

Aindravudh

Published

on

4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ | The Thaiger
ภาพจาก: ธนาคารแห่งประเทศไทย

แบงก์ชาติชี้แจง 4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ

ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ

ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี โดยให้ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ นั้น

ธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาแล้ว เห็นควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชน

 

ติดตามข่าวสารจาก The Thaiger ได้ทางเฟซบุ๊ก.
Continue Reading

ล่าสุด

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้ | The Thaiger สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้ | The Thaiger
ข่าวการเมือง18 mins ago

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้

สาธุ พุทธะอิสระ หวนครองผ้าเหลือง บวชอีกครั้ง 5 ธันวาคมนี้ พุทธะอิสระ – หลังจากกรณีศาลพิพากษา จำคุก นายสุวิทย์ ทองประเสริฐ อดีตหลวงปู่พุทธะอิสระ ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ซ่องโจร หน่วงเหนี่ยวกักขังฯ 3 ปี จำเลยรับสารภาพ ศาลลดโทษกึ่งหนึ่ง...

ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์ถึงซอลลี่ หยุดเสียดสีบนโลกโซเชียลได้แล้ว | The Thaiger ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์ถึงซอลลี่ หยุดเสียดสีบนโลกโซเชียลได้แล้ว | The Thaiger
K-Pop28 mins ago

ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์ถึงซอลลี่ หยุดเสียดสีบนโลกโซเชียลได้แล้ว

ขวัญ พิมพ์อัปสร โพสต์ถึงซอลลี่ หยุดเสียดสีบนโลกโซเชียลได้แล้ว : ข่าวบันเทิง จากกรณีการเสียชีวิตของซอลลี่ อดีตสมาชิกวง f(x) ที่จบชีวิตลงในบ้านพักของตัวเอง ซึ่งสาเหตุนั้นมาจากการที่เธอถูกโลกโซเชียลโจมตีอย่างหนัก และทำให้เป็นโรคซึมเศร้า แต่ไม่ได้ไปรักษา จึงทำให้หลายๆ คนเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้น ทางขวัญ พิมพ์อัปสร เทียมเศวต ผู้จัดละครโทรทัศน์ชื่อดัง ก็ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวดังกล่าวเช่นกัน...

ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม | The Thaiger ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม | The Thaiger
ข่าว36 mins ago

ย้าย ‘กรวัชร์’ รอง DSI มือปราบคดีบิลลี่ นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม

ย้าย ‘พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร’ รองอธิบดี DSI มือปราบคดีบิลลี่ พอละจี นั่งผู้ตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม พ.ต.ท.กรวัชร์ – เมื่อวันที่ 15 ต.ค. มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม 4 ราย หนึ่งในนั้น คือ พ.ต.ท.กรวัชร์ ปานประภากร...

โค้งสุดท้าย เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 62 มาแล้ว | The Thaiger โค้งสุดท้าย เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 62 มาแล้ว | The Thaiger
ตรวจหวย46 mins ago

โค้งสุดท้าย เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 62 มาแล้ว

เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย งวด 16 ตุลาคม 62 มาแล้ว ไม่ปล่อยให้แฟนๆ เลขเด็ดมนต์สิทธิ์ คำสร้อย คอยนาน ล่าสุดนักร้องดัง มนต์สิทธิ์ก็ปล่อยภาพกำลังซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลงวด 16 ตุลาคม 2562 มาให้แฟน ๆ ซื้อตาม พร้อมเผยเลขเด็ดแบบเต็ม...

ตำรวจยื่นขอชันสูตรร่างซอลลี่ | The Thaiger ตำรวจยื่นขอชันสูตรร่างซอลลี่ | The Thaiger
K-Pop47 mins ago

ตำรวจยื่นขอชันสูตรร่างซอลลี่

ตำรวจยื่นขอชันสูตรร่างซอลลี่ : ข่าว k-pop วันที่ 15 ตุลาคม มีรายงานจากสถานีตำรวจย่านซองนัม เขตซูจองว่าทางตำรวจต้องการที่จะทำการชันสูตรศพ นักร้องและนักแสดงสาวซอลลี่ อดีตสมาชิกวง f(x) ที่จบชีวิตตัวเองในบ้านพัก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา หากทางครอบครัวยินยอม ทางตำรวจกล่าวว่า เรายังไม่ได้รับการยินยอมจากทางครอบครัวของซอลลี่ แต่เราได้ยื่นขอหมายอนุญาต...

4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ | The Thaiger 4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ | The Thaiger
ข่าว50 mins ago

4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ

แบงก์ชาติชี้แจง 4-5 พฤศจิกายน ธนาคาร-สถาบันการเงินไม่หยุด ทำงานปกติ ธนาคารแห่งประเทศไทยออกประกาศ เรื่อง กำหนดให้วันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้วันจันทร์ที่ 4 และวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรี...

จับ 2 ซ่อง เปิดคาราโอเกะบังหน้า บังคับสาวค้ากามมาราธอน | The Thaiger จับ 2 ซ่อง เปิดคาราโอเกะบังหน้า บังคับสาวค้ากามมาราธอน | The Thaiger
สื่อไทย2 hours ago

จับ 2 ซ่อง เปิดคาราโอเกะบังหน้า บังคับสาวค้ากามมาราธอน

วานนี้ (15 ต.ค.) เฟซบุ๊ก บิ๊กเกรียน ได้ระบุว่า เมื่อค่ำของวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นได้ร่วมกันเข้าตรวจสอบและจับกุมร้าน ชิล ชิล คาราโอเกะ ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข 3064 ต.ป่างิ้ว อ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง ร้านจิตตราคาราโอเกะ...

เตรียมตำรวจหมื่นนาย ดูแล ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 | The Thaiger เตรียมตำรวจหมื่นนาย ดูแล ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35 | The Thaiger
ข่าว2 hours ago

เตรียมตำรวจหมื่นนาย ดูแล ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 35

วานนี้ (15 ต.ค.) พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร. ได้เผยถึงมาตรการเตรียมความพร้อมการดูแลความปลอดภัยและการจราจร ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 31 ต.ค – 4 พ.ย. นี้  ...

ชายต้องสงสัย ทิ้งถังดับเพลิงหน้าช่อง 5 ที่แท้เป็นชายเร่ร่อน บอกเห็นสวยเลยหยิบมา | The Thaiger ชายต้องสงสัย ทิ้งถังดับเพลิงหน้าช่อง 5 ที่แท้เป็นชายเร่ร่อน บอกเห็นสวยเลยหยิบมา | The Thaiger
ข่าว10 hours ago

ชายต้องสงสัย ทิ้งถังดับเพลิงหน้าช่อง 5 ที่แท้เป็นชายเร่ร่อน บอกเห็นสวยเลยหยิบมา

จากกรณีที่มีการพบวัตถุต้องสงสัยหน้าสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 ที่ต่อมาตรวจสอบพบเป็นเพียงถังดับเพลิง และพบว่ากล้องวงจรปิดบันทึกภาพชายสองคนไว้ได้ โดยชายหนึ่งในนั้นเป็นผู้ทิ้งถังดังกล่าวลงที่พุ่มไม้ ล่าสุด วานนี้ (15 ต.ค.) ตำรวจสามารถระบุตัวและควบคุมตัวชายคนดังกล่าวมาสอบสวนได้แล้ว   โดยหลังตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ก็ทราบว่า ชายรายดงักล่าวคือ ทองกร อายุ 47 ปี และจากการแกะรอยก็สามารถจับกุมตัวได้ที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ กทม....

เร่งไล่ล่า 2 หนุ่มใหญ่ ทิ้งวัตถุต้องสงสัยป่วนกรุง | The Thaiger เร่งไล่ล่า 2 หนุ่มใหญ่ ทิ้งวัตถุต้องสงสัยป่วนกรุง | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

เร่งไล่ล่า 2 หนุ่มใหญ่ ทิ้งวัตถุต้องสงสัยป่วนกรุง

วันนี้ (15 ต.ค.) พ.ต.อ.ต่อเกียรติ พรหมบุตร ผกก.สน.ดินแดง ได้เผยถึงความคืบหน้ากรณีพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณพุ่มไม้ริมฟุตปาธ หน้า สถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เมื่อช่วง 08.00 น. ที่ผ่านมาว่า เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบแล้วและวัตถุดังกล่าวไม่ใช้ระเบิด   วัตถุต้องสงสัยชิ้นนี้เป็นเพียงดับเพลิงขนาดประมาณ 1 ฟุต และเจ้าหน้าที่ได้เก็บออกจากจุดดังกล่าวแล้ว...

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับยาบ้า-ยาเค-ยาอี-เฮโรอีน ล็อตยักษ์ | The Thaiger ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับยาบ้า-ยาเค-ยาอี-เฮโรอีน ล็อตยักษ์ | The Thaiger
ข่าว12 hours ago

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด จับยาบ้า-ยาเค-ยาอี-เฮโรอีน ล็อตยักษ์

วันนี้ (15 ต.ค.) ตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้แถลงการณ์จับกุมยาเสพติดจำนวนมากซึ่งประกอบด้วย 4 คดี ที่มีทั้งยาบ้า เค ยาอี และเอโรอีน รวมมีผู้ต้องหา 4 คน   คดีแรกผู้ต้องหาคือ นายสิรวุฒิหรือชัย หาญสกุลหงส์ อายุ 36 ปี...

เหยียดผิวก็โดน ! สื่อรายงาน แฟนบอลอังกฤษ เสียชีวิตก่อนเกมดวล บัลแกเรีย | The Thaiger เหยียดผิวก็โดน ! สื่อรายงาน แฟนบอลอังกฤษ เสียชีวิตก่อนเกมดวล บัลแกเรีย | The Thaiger
ฟุตบอล13 hours ago

เหยียดผิวก็โดน ! สื่อรายงาน แฟนบอลอังกฤษ เสียชีวิตก่อนเกมดวล บัลแกเรีย

แฟนบอล สิงโตคำราม ทีมชาติอังกฤษ ถูกพบหมดสติกลางกรุงโซเฟีย ก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมาที่โรงพยาบาลในขณะก่อนเกมกับบัลแกเรีย ขณะเดียวกันมีรายงานว่าเกมดังกล่าวแข้งทรีไลอ้อนโดนเหยียดผิวระหว่างเกมด้วย ตามรายงานจากสื่อดังอย่าง โกล ดอท คอม ระบุว่าพบ แฟนบอลทีมชาติอังกฤษ เพศชายอายุ 32 ปี ถูกพบนอนหมดสติกลางเมืองหลวงของบัลแกเรีย ที่ กรุงโซเฟีย และนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อนเสียชีวิตในเวลาต่อมา “วันอังคารที่...

Trending