โควิดล่าสุด

 • ข่าวสัตว์เลี้ยง กรมปศุสัตว์

  กรมปศุสัตว์ วอนเจ้าของอย่าทิ้งสัตว์เลี้ยง ยันไม่พบหลักฐานแพร่โควิดสู่คน

  อย่าตื่นตระหนก กรมปศุสัตว์ วอนผู้เลี้ยงไม่ทิ้งสัตว์เลี้ยง ยันไม่พบหลักฐานการแพร่เชื้อโควิดจากสัตว์เลี้ยงกลับสู่คน นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 1 พ.ย. 64 ยอดตายโควิด ทั่วโลกทะลุ 5 ล้านศพ

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 1 พ.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 1 พ.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 247,4…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 29 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 246 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 28 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 29 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 246…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 28 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 245 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 28 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 28 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 245…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 27 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 245 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 27 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 27 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 245…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 26 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 244 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 26 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 26 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 244…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 25 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 244 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 25 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 25 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 244…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 21 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 242 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 21 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 21 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 242…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 20 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 242 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 20 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 20 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 242…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 19 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 241 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 19 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 19 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 241…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 18 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 241 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 18 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 18 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 241…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 15 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 240 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 15 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 15 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 240…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 14 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 239 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 14 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 14 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 239…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 12 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 239 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 12 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 12 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 239…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 11 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 238 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 11 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 11 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 238…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 8 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 237 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 8 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 8 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 237,5…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 7 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 237 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 7 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 7 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 237,0…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 6 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 236 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 6 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 6 ต.ค. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 236,5…

 • ข่าวCOVID โอไมครอน

  โควิดวันนี้ 5/10/64 ไทยติดเชื้อเพิ่ม 9,869 ราย เสียชีวิต 92 ราย

  โควิดวันนี้ 5/10/64 ไทยติดเชื้อเพิ่ม 9,869 ราย เสียชีวิต 92 ราย วันนี้ 5 ตุลาคม 2564 ศูนย์ COVID-19 กรมประชาสัมพันธ์ รายงาน โควิดวันนี้ไทย มียอดผู้ติดเชื้อรวม 9,869 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระว…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 1 ต.ค. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 234 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 1 ต.ค. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 30 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 234,…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 30 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 234 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 30 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 30 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 234…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 29 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 233 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 29 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 29 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 233…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 28 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 233 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 28 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 28 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 233…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 27 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 232 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 27 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 27 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 232…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 23 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 230 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 23 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 23 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 230…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 22 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 230 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 22 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 22 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 230…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 21 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 229 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 21 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 21 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 229…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 20 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 229 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 20 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 20 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 229…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 17 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 227 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 17 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 17 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 227…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 16 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 226 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 16 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 16 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 227…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 15 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 226 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 15 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 15 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 226…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 14 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 226 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 14 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 14 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 226…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 13 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 225 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 13 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 13 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 225…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 10 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 223 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 10 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 10 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 223…

 • ข่าวโควิด-19

  โควิด-19 9 ก.ย. 64 ยอดป่วยทั่วโลก 223 ล้านราย

  โควิด 19 วันนี้ – รายงานยอดผู้ป่วยสะสมโรค โควิด-19 ทั่วโลกประจำวันในวันที่ 9 ก.ย. 64 ยอดตัวโควิดทั่วโลกวันนี้ – สถานการณ์โควิดทั่วโลกประจำวันที่ 9 ก.ย. ขณะนี้มี ยอดผู้ป่วยสะสมทั่วโลก 223,3…

 • ข่าว

  ไทยร่วมใจลงทะเบียน วันนี้ 9 โมง ได้แอสตร้าเข็มแรก เริ่มฉีด 14-15 ก.ย. 2564

  ไทยร่วมใจลงทะเบียน วันนี้ 9 โมง ได้แอสตร้าเข็มแรก เริ่มฉีด 14-15 ก.ย. 2564 เช็คจุดฉีดวัคซีน 25 แห่ง ของกรุงเทพมหานคร ไทยร่วมใจลงทะเบียน – วันที่ 9 ก.ย. 2564 เป็นวันแรกที่ ‘ไทยร่วมใจลงทะเบี…

 • ข่าวไทยร่วมใจ

  พรุ่งนี้ 9 โมง! ไทยร่วมใจลงทะเบียน เช็คจุดฉีดวัคซีน 25 แห่ง วัคซีนแอสตรา เข็ม 1

  พรุ่งนี้ 9 โมง! ไทยร่วมใจลงทะเบียน วัคซีนแอสตรา เข็ม 1 เช็คจุดฉีดวัคซีน 25 แห่ง ไทยร่วมใจลงทะเบียน – วันที่ 8 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานอัปเดต ‘ไทยร่วมใจลงทะเบียน’ กับ โครงการ ไทยร่…

Back to top button