การเงินเศรษฐกิจ

เช็กที่นี่ ดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคาร 10 แห่ง หลัง กนง.มีมติปรับดอกเบี้ย 0.25%

เช็กดอกเบี้ยเงินกู้ ธนาคารไทย 10 แห่ง ปี 2566 หลังคณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 2.25

สืบเนื่องจากวันที่ 27 กันยายน 2566 คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% ต่อปี จาก 2.25% เป็น 2.50% ต่อปี โดยให้มีผลทันที เนื่องจากเศรษฐกิจกำลังฟื้้นตัวกลับเข้าสู่ระดับศักยภาพ และปรับขึ้นเพื่อรักษาขีดความสามารถของนโยบายการเงินในการรองรับความไม่แน่นอนในระยะข้างหน้า

จากนโยบายที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ปรับอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นผลให้ธนาคารในประเทศไทยบางแห่ง ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อขึ้น 0.25% และมีผลตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2566 จะมีธนาคารใดที่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วบ้าง เช็กได้ที่นี่

ธนาคารในประเทศไทย

1. ธนาคารกสิกรไทย

ข้อมูลจากธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 7.05% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 7.02% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 7.34% ต่อปี

2. ธนาคารไทยพาณิชย์

ข้อมูลจากธนาคารไทยพาณิชย์ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 7.050% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 6.800% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 7.325% ต่อปี

3. ธนาคารกรุงไทย

ข้อมูลจากธนาคารกรุงไทย ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 7.320% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 6.800% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 7.270% ต่อปี

4. ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ เป็นธนาคารแห่งแรกที่ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ 0.25% มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2566 มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ล่าสุด ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 7.30% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 7.10% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 7.55% ต่อปี

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต

ข้อมูลจากธนาคารทหารไทยธนชาต ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 7.58% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 7.475% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 7.60% ต่อปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากบัญชีดิจิทัล ทีทีบี มีเซฟ (ttb ME save) รับดอกเบี้ยสูงสุดรวมโบนัส 2.20% ต่อปี เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 รับมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% เป็น 2.50% ต่อปีของ กนง.

ธนาคารไทย

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ข้อมูลจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 7.150% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 7.030% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 7.325% ต่อปี

7. ธนาคารยูโอบี

ข้อมูลจากธนาคารยูโอบี ณ วันที่ 15 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 8.55% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 8.00% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 8.10% ต่อปี

8. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

ข้อมูลจากธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 8.550% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 7.825% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 8.200% ต่อปี

9. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ข้อมูลจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 6.900% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 6.500% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 6.650% ต่อปี

10. ธนาคารทิสโก้

ข้อมูลจากธนาคารทิสโก้ ณ วันที่ 29 กันยายน 2566 ขณะนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ดังนี้

  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มอาร์อาร์ (Minimum Retail Rate หรือ MRR) อยู่ที่ 7.900% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มแอลอาร์ (Minimum Loan Rate หรือ MLR) อยู่ที่ 7.850% ต่อปี
  • อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เอ็มโออาร์ (Minimum Overdraft Rate หรือ MOR) อยู่ที่ 7.850% ต่อปี

แม้ธนาคารบางแห่งในประเทศไทยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้แล้ว แต่มีการคาดการณ์ว่า การขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้อาจเป็นครั้งสุดท้ายในวัฏจักรการขึ้นดอกเบี้ยรอบนี้ของไทย เว้นแต่ว่าเศรษฐกิจและเงินเฟ้อจะเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้น หากท่านใดต้องการกู้สินเชื่อเพื่อการลงทุน อย่าลืมศึกษารายละเอียดก่อนการลงทุนด้วยนะคะ

ส่งเสริมเงินออม

อ้างอิง : 1

Kamonlak

นักเขียนข่าวประจำ Thaiger ผู้มีความสนใจที่หลากหลาย มีประสบการณ์เชี่ยวชาญเขียนข่าวการเงิน เศรษฐกิจกว่า 2 ปี จบการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานอดิเรก ติดตามข่าวสารความบันเทิงม โดยเฉพาะภาพยนตร์และแอนิเมชัน เขียนงานโดยมีแนวคิดที่ต้องการถ่ายทอดมุมมองของตัวเองและถ่ายทอดสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคม ช่องทางติดต่อ kamonlak@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button