การเงินเศรษฐกิจ

ประกันสังคม ม.33-39 สามีเบิกสิทธิให้ภรรยา ตรวจ-ฝาก-คลอด ได้เงินกี่บาท

เปิดเงื่อนไข ประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 สามีเบิกสิทธิให้ภรรยา ตรวจครรภ์ ฝากครรภ์ และคลอดบุตร รวมแล้วได้เงินเท่าไร

หนึ่งในสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนชาย จากประกันสังคมมาตรา 33 และมาตรา 39 ควรรู้ไว้ หากท่านใดมีภรรยาและกำลังวางแผนจะมีลูกน้อย แต่กังวัลเรื่องค่าใช้จ่าย ท่านสามารถเบิกค่าฝากครรภ์ ค่าตรวจครรภ์ และค่าคลอดบุตร รวมไปถึงค่าเลี้ยงดูบุตรจากประกันสังคมได้ด้วยนะ

โดยสำนักงานประกันสังคม ให้สิทธิผู้ประกันตนชายมาตรา 33 และมาตรา 39 ในกรณีที่ภรรยาไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ผู้ประกันตนชายสามารถใช้สิทธิจากกองทุนประกันสังคม แบ่งเป็น 3 กรณี ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคม

เงื่อนไขประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33-ม.39 สามีเบิกสิทธิแทนภรรยา กรณีตั้งครรภ์บุตร มีดังนี้

1. กรณีค่าตรวจและฝากครรภ์ ผู้ประกันตนชายสามารถเบิกเท่าที่จ่ายจริงจำนวน 5 ครั้ง ไม่เกิน 1,500 บาท ดังนี้

  • อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 500 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 300 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท
  • อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ถึง 40 สัปดาห์ขึ้นไป จ่ายในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 200 บาท

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนชายต้องแนบใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ใบเสร็จรับเงินจากสถานพยาบาลที่ตรวจและฝากครรภ์ สำเนาทะเบียนสมรส สำหรับกรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสให้แนบหนังสือรับรองของผู้ประกันตน ยื่นกับสำนักงานประกันสังคมเพื่อใช้สิทธิด้วย

ประกันสังคม เบิกสิทธิให้ภรรยา

2. ผู้ประกันตนชายมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถใช้สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบุตร จะต้องมีการส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนเดือนที่ภรรยาคลอดบุตร จะได้รับเงินเหมาจ่ายค่าคลอด จำนวน 15,000 บาท เบิกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

ประกันสังคม เบิกค่าคลอด

3. ผู้ประกันตนชายที่จดทะเบียนสมรสกับภรรยาหรือจดทะเบียนรับรองบุตรว่าเป็นบุตรชอบด้วยกฎหมาย และมีการจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ภายในระยะเวลา 36 เดือน ผู้ประกันตนชายสามารถขอรับสิทธิกรณีสงเคราะห์บุตรได้เดือนละ 800 บาท ตั้งแต่บุตรแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปีบริบูรณ์

ประกันสังคม เบิกสิทธิให้ภรรยา

ทางสำนักงานประกันสังคมเล็งเห็นความสำคัญในการลดภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้ประกันตน ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัว เพื่อให้การเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนมีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาประเทศชาติ

อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนสามารถขอรับประโยชน์ทดแทนผ่านระบบ e-self service และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์กรณีค่าตรวจและฝากครรภ์ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือโทร 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

Mothana

นักเขียนข่าวที่ Thaiger การศึกษาทางด้านภาษา จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความเชี่ยวชาญด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงรับหน้าที่เขียนบทความไลฟ์สไตล์บันเทิง เศรษฐกิจ อยากเป็นสื่อกลางคอยขุดคุ้ยประเด็นตั้งแต่เล็กน้อยจนถึงใหญ่โตมาเขียนให้ทุกคนได้อ่าน เพราะมีความเชื่อว่าสื่อที่ดีย่อมเป็นหนทางนำผู้อ่านไปสู่งานเขียนที่ดีได้ ติดต่อได้ทาง tangmo@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button