ไลฟ์สไตล์

ขั้นตอนจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ เพิ่มการยืนยันตัวบุคคล 2 ต.ค. 66

วิธีการจองหมายเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จะเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตนและทราบผลทันที สะดวก ง่าย รวดเร็วกว่าเดิม

การออกรถมอเตอร์ไซค์แต่ละคันนอกจากใช้เงินหลักหลายหมื่นซื้อมาแล้ว เราก็ต้องไปเดินเรื่องจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ก่อน เพื่อให้รถมีป้ายทะเบียน สามารถขับได้อย่างถูกกฎหมาย บางคนยอมตื่นเช้าไปต่อคิวที่กรมการขนส่งทางบกแต่เช้า เพื่อให้ได้คิวแรกๆ จะได้จองหมายเลขทะเบียนตรงกับที่ตนอยากได้คิดว่ามงคล

แต่ปัจจุบัน ช่องทางการของเลขทะเบียนรถสะดวกง่ายดายขึ้นมาก เพราะกรมการขนส่งางบกเปิดช่องทางออนไลน์ให้ประชนจองได้แล้วผ่านเว็บไซต์ reserve.dlt.go.th/mc/ โดยจะมีขึ้นตอนอย่างไรบ้างนั้น ทางทีมงาน Thaiger ได้สรุปเป็นขั้นตอนมาให้แล้วฉบับเข้าใจง่าย

ขั้นตอนจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ เพิ่มการยืนยันตัวบุคคล 2 ต.ค. 66

อัปเดตขั้นตอนจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ฉบับล่าสุด มีผล 2 ต.ค. 66

การจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ สำหรับรถจักรยานยนต์ที่จดทะเบียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากเดิมที่สามารถดำเนินขั้นตอน ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์ ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ (สคบ.) เมื่อเสร็จสิ้นครบทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบตามถูกต้องของข้อมูล โดยผู้ขับขี่ที่จองหมายเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์จะได้รับแจ้งผลภายใน 3 วันทำการ

ล่าสุดมีการปรับเปลี่ยนขั้นตอน เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้กับผู้ครอบครองรถยนต์ทุกท่าน ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป จะเพิ่มขั้นตอนการยืนยันตัวตน จากนั้นจะแจ้งผลให้ทราบทันที โดยรายละเอียดของขั้นตอนทั้งหมดเป็นดังนี้

1. เข้าสู่เว็บไซต์การจองหมายเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ส่วนควบคุมบัญชีรถและเครื่องยนต์ (สคบ.)

2. เลือกเมนู “จองหมายเลขทะเบียนรถ” ที่อยู่ทางด้านขวาของหน้าเว็บไซต์

3. ระบบจะเข้าสู่หน้ายืนยันตัวตน ผู้ขับขี่ทุกท่านทำการยืนยันตัวตน โดยการสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID (จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ThaiID มาติดตั้งในอุปกรณ์ของคุณ) ซึ่งจะมีรายละเอียดข้อมูลเลขบัตรประชาชน ชื่อ-นามสกุล และเพศ จากนั้นกดยินยอม

4. เมื่อดำเนินการยืนยันตัวตนเรียบร้อย ระบบจะนำกลับมาที่หน้าหลักของเว็บไซต์อีกครั้ง กด “ยอมรับหลักเกณฑ์” เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป

5. เลือกประเภทการจอง โดยแบ่งเป็น 2 แบบ คือ บุคคลธรรมดา กับ นิติบุคคล-ชาวต่างชาติ

6. ระบุข้อมูลของผู้จอง หมายเลขตัวถังรถ และหมายเลขที่ต้องการจอง (ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดาระบบจะใส่ชื่อ-นามสกุลและหมายเลขบัตรประชาชนของผู้จองให้โดยอัตโนมัติ)

ขั้นตอนจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ เพิ่มการยืนยันตัวบุคคล 2 ต.ค. 66
ภาพจาก : กรมการขนส่งทางบก

หลักเกณฑ์ในการจองเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ออนไลน์

  • ระบบจะเปิดให้จองหมายเลขทะเบียนตามตาราง ตั้งแต่ในเวลา 10:00 จนถึง 16:00 น. หากผู้จองเข้าใช้งานก่อนเวลาจะไม่สามารถจองหมายเลขทะเบียนได้
  • กรณีรถใหม่ ข้อมูลรถต้องถูกส่งมาให้กรมการขนส่งทางบก และเจ้าของต้องได้รับรถแล้วจึงจองเลขทะเบียนได้ กรณีรถจดทะเบียนแล้วต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพฯ หรือแจ้งย้ายรถจักรยานยนต์มาที่จังหวัดกรุงเทพฯ
  • สามารถจองเลขทะเบียนตามตารางจองได้ครั้งละ 1 หมายเลข และสามารถใส่หมายเลขทะเบียนใหม่ได้จนกว่าจะจองเลขทะเบียนเสร็จสิ้น
  • เมื่อได้รับการอนุมัติหมายเลขทะเบียนแล้วต้องไปดำเนินการภายใน 90 วัน
  • เมื่อได้เลขทะเบียนแล้วจะสามารถจองเลขทะเบียนใหม่ได้อีกครั้งหลังจากผ่านพ้น 90 วัน
  • เลขทะเบียนที่จองได้จะต้องจดทะเบียนด้วยชื่อผู้ที่ใช้จองเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นชื่อบุคคลอื่นได้

หากท่านใดมีรถมากกว่า 1 คัน และต้องการจองเลขทะเบียนรถมากกว่า 1 หมายเลข ต้องนำหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อให้สามารถจองหมายเลขทะเบียนรถอีกหมายเลขได้ โดยใช้ผลการจองหมายเลขทะเบียนรถและหลักฐานของรถคันแรก รวมถึงหลักฐานของรถคันที่สอง และสำเนาบัตรประชาชน แต่หากให้ผู้อื่นดำเนินการแทนจะต้องใช้หนังสือมอบอำนาจร่วมด้วย

ข้อควรระวังก่อนจองหมายเลขทะเบียนออนไลน์

  • การจองหมายเลขทะเบียนรถ ในส่วนของรายละเอียดชื่อผู้จองต้องตรงกับชื่อเจ้าของรถเท่านั้น
  • ควรระมัดระวังการกรอกข้อมูลผิดพลาด ควรตรวจสอบข้อมูล เช่น คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์ ก่อนดำเนินการจองหมายเลขะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ หากผู้จองกรอกข้อมูลผิดพลาดจะไม่สามารถนำเลขไปจดทะเบียนได้
  • หากกรอกข้อมูลไม่ครบตามหลักเกณฑ์การดำเนินการจองจะถือป็นโมฆะ และต้องดำเนินการจองใหม่เท่านั้น
  • สามารถสอบถามปัญหาการจองเลขได้ที่ กรมการขนส่งทางบก โทร. 0-2271-8888

ขั้นตอนจองทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ออนไลน์ เพิ่มการยืนยันตัวบุคคล 2 ต.ค. 66

ทั้งนี้การปรับเปลี่ยนขั้นตอนการจองหมายเลขเบียนรถมอเตอร์ไซค์ในรูปแบบออนไลน์ ที่ได้เพิ่มเติมขั้นตอนการยืนยันตัวตน ผ่านแอปพลิเคชัน ThaiID นั้น เป็นการเพิ่มแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หรือ PDPA (Personal Data Protection Act) และป้องกันการแอบอ้างเอาชื่อบุคคลอื่นมาดำเนินการจองเลขทะเบียนรถจักรยานยนต์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือสูญเสียทรัพย์ได้

ข้อมูลจาก กรมการขนส่งทางบก

Danita S.

นักเขียนบทความไลฟ์สไตล์ บันเทิง ประจำ Thaiger ติดตามทุกกระแส K-Pop และเท่าทันทุกเรื่องราวความบันเทิง ด้วยประสบการณ์มากกว่า 3 ปี จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ช่องทางติดต่อ bell@thethaiger.com

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button