ข่าว

บีทีเอส รับสมัครงาน ‘เจ้าหน้าที่งานรถไฟ’ สายสีเหลือง-ชมพู หลายอัตรา

บีทีเอส (BTS) เปิดรับเพื่อนร่วมงานกับรถไฟฟ้าโมโนเรลสายแรกของประเทศไทย “เจ้าหน้าที่งานรถไฟ” สายสีเหลือง-สายสีชมพู จำนวนหลายอัตรา สามารถสมัครงานได้แล้วผ่านเว็บไซต์ ตั้งแต่ วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 ประกาศจากเฟสบุ๊กของ “บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)” หรือ “บีทีเอส” ( Bangkok Mass Transit System. Public Company Limited, BTS) เปิดรับสมัครงาน “เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า” และตำแหน่งอื่น ๆ จำนวนหลายอัตรา ประจำรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สำโรง) และรถไฟฟ้าสายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)

สามารถสมัครเป็นพนักงานรถไฟฟ้าบีทีเอส เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า ได้แล้วตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์ https://recruitment.bts.co.th/#/home หรือส่ง Resume มาได้ที่ E-mail : Recruitment@bts.co.th ครับ

ผู้ที่สนใจร่วมทำงานกับ บีทีเอส สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 0 2617 7300 ต่อ 1925, 1927, 1939-1944, 1946, 1947, 1965 หรือสแกนข้อมูลผ่าน คิวอาร์โค้ด จากรูปภาพรับสมัครงานได้ที่นี่

บีทีเอส เปิดรับสมัครงาน สายสีเหลือง ชมพู ปี 2566

อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทำงาน เจ้าหน้าที่งานรถไฟฟ้า กับบีทีเอส หลังจากที่คลิกที่ลิงก์สมัครงานแล้ว ให้สร้างบัญชีผู้ใช้ให้กดสร้างบัญชีผู้ใช้ แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฎ หากมีบัญชีอยู่แล้วสามารถกรอก อีเมลหรือเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน และรหัสผ่านที่ตั้งค่าเอาไว้ จากนั้นจึงกดสมัครงานตำแหน่งที่เปิดรับสมัครได้เลยครับ

อ้างอิง : 1

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานรถไฟฟ้าบีทีเอส

ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานทุกคน ปีละ 1 ครั้ง โดยแผนการตรวจร่างกายจะแตกต่างไปตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ โดยบริษัทจะออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด

สหกรณ์ออมทรัพย์

บริษัทได้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ให้แก่พนักงาน เพื่อการออมทรัพย์ และเพื่อเป็นแหล่งเงินกู้ในยามจำเป็นหรือมีความเดือดร้อน ตามระเบียบสหกรณ์

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน บริษัทได้จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ซึ่งเป็นเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบจากบริษัท พนักงานจะมีเงินสะสมเมื่อลาออก หรือเกษียณอายุ

กิจกรรมอื่น ๆ

บริษัทจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของพนักงาน เช่น กิจกรรมการแข่งขันกีฬาประจำปี งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ กิจกรรมงานกฐิน รวมทั้ง ยังจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

ทุนการศึกษาบุตร

บริษัทจัดให้มีเงินช่วยเหลือทุนการศึกษากับบุตรพนักงานทุกคน ตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงปริญญาตรี

ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ และประกันสุขภาพ

บริษัทจัดให้มีการทำประกันชีวิตแบบกลุ่ม ประกันสุขภาพ และอุบัติเหตุ ให้แก่พนักงานทุกคน คุ้มครองกรณีเจ็บป่วย เกิดอุบัติเหตุ หรือเสียชีวิต

ห้องพยาบาล

บริษัทจัดให้มีห้องพยาบาล และพยาบาลประจำทุกวัน เพื่อให้การบริการรักษา หรือปฐมพยาบาลอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นให้กับพนักงาน

เครื่องแบบพนักงาน

บริษัทจัดให้มีสวัสดิการเครื่องแบบให้กับพนักงาน เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการแต่งกาย

เงินช่วยเหลือพนักงาน

บริษัทมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีสมรส คลอดบุตร และการเสียชีวิตของพนักงานและคนในครอบครัว

ค่าทำงานกะ

บริษัทจัดให้มีเงินช่วยเหลือค่าทำงานกะ สำหรับพนักงานที่ทำงานกะ

เบี้ยภาระงานและเบี้ยขยัน

บริษัทจัดให้มีเบี้ยภาระงานและเบี้ยขยันสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานกะ ทำหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ขยัน ทุ่มเทและมีวินัยในการทำงาน นอกเหนือจากเงินค่ากะ

การปรับอัตราจ้างประจำปี การจ่ายโบนัส

บริษัทจะพิจารณาปรับค่าจ้างและโบนัสให้กับพนักงาน โดยคำนึงถึงผลประกอบการของบริษัทและการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน

ศูนย์ออกกำลังกาย / สนามกีฬาในร่ม

บริษัทจัดให้มีศูนย์ออกกำลังกาย และสนามกีฬาในร่ม เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกกำลังกายสำหรับพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีสุขภาพที่แข็งแรง

ห้องอาหาร

บริษัทจัดให้มีห้องอาหารในอาคารศูนย์ควบคุมและปฏิบัติการเดินรถ เพื่อจำหน่ายอาหารราคาประหยัดแก่พนักงาน

ศูนย์รับฝากบุตรพนักงานบีทีเอส

บริษัทจัดให้มีศูนย์รับฝากบุตรพนักงาน เพื่อให้เด็กๆ ที่มาอยู่รอคุณพ่อคุณแม่เลิกงาน ได้มีสถานที่พักผ่อนอย่างเหมาะสม และมีกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

ฝึกอบรม

บริษัทจัดให้มีการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัทสำหรับพนักงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้และความชำนาญในสายงานที่รับผิดชอบ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

ประกันสังคม

บริษัทเข้าระบบประกันสังคม ตามกฎหมายประกันสังคมในกรณีที่พนักงานเจ็บป่วย ทุพพลภาพ คลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ ว่างงาน เสียชีวิต เป็นต้น

กองทุนเงินทดแทน

บริษัทจะเป็นผู้ดำเนินการเรียกร้องเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนให้แก่พนักงาน เพื่อช่วยเหลือในกรณีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิต อันเนื่องมาจากการทำงาน

บีทีเอส สมัครงาน สายสีเหลือง ชมพู 2566

Thosapol

นักเขียนบทความที่ชื่นชอบการรีวิวคาเฟ่และจดบันทึกการเดินทางถึงสถานที่ท่องเที่ยวที่เคยไปทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง อีกทั้งยังมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ^_^

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button