เลขเด็ด

เลขทะเบียนรถมงคล ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ บำเพ็ญกุศล วันวิสาขบูชา 2566

เปิดเลขทะเบียนรถมงคล ในหลวง ร.10 พร้อมพระราชินี เสด็จฯ บำเพ็ญกุศล เนื่องในวัน คล้ายสันพระราชสมภพ สมเด็จพระราชินี และวันวิสาขบูชา 2566 ลุ้นเลขป้ายทะเบียนให้โชคหวยงวด 16 6 66

ไม่อยากพลาดเลขเด็ดกลางเดือนมิถุนายนต้องตาม! เลขมงคลป้ายทะเบียนรถของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระราชินี เสด็จฯ บำเพ็ญกุศล เนื่องในวันวิสาขบูชา และวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แบ่งปันเลขเด็ดน่าซื้อหวยงวดนี้ 16 มิถุนายน 2566 เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา มาติดตามไปพร้อมกันได้เลยค่ะ

เลขทะเบียนรถมงคล ในหลวง พระราชินี เสด็จฯ บำเพ็ญกุศล วันวิสาขบูชา 2566

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 17.39 น. พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่ง จากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปในการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2566 และการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา พุทธศักราช 2566 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงชานหน้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม บรรพชิตจีนและญวนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น เสด็จเข้าพระอุโบสถ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคล 1 คู่ ที่ตั้งอยู่บนธรรมาสน์ศิลา เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างธรรมาสน์ศิลา ด้านพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และด้านพระพุทธเลิศหล้านภาไลย

เปิดเลขทะเบียนรถมงคล ในหลวง ร.10
ภาพจาก : หน่วยราชการในพระองค์

เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงวางกระทงดอกไม้บนพานหน้าฐานชุกชี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง แล้วทรงจุดเทียนห่วงบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกย์ และพระพุทธเลิศหล้านภาไลย จากนั้น ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองใหญ่ที่หน้าธรรมาสน์ศิลา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศที่หน้าธรรมาสน์ศิลา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนที่โต๊ะหน้าอาสน์สงฆ์ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ทรงจุดเทียนที่บัตรเทวดานพเคราะห์บนแท่นซึ่งตั้งอยู่ตรงพระทวารกลาง และพระราชทานเงินแก่ข้าราชการผู้ทำหน้าที่โหรหลวงบูชาเทวดานพเคราะห์ ต่อจากนั้น เสด็จออกจากพระอุโบสถ ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้านพระราชอาสน์

เลขทะเบียนรถมงคล 16 6 66
ภาพจาก : หน่วยราชการในพระองค์

จากนั้น สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนพระมหามงคลที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เทียนเท่าพระองค์ในตู้ข้างพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร และทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูป เทวรูปนพเคราะห์ที่โต๊ะหมู่ ด้านพระบรมวงศ์ เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ ๙ และพระพุทธรูปประจำพระชนมวารของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระสงฆ์ 46 รูป เจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกน้ำพระพุทธมนต์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงจุดเทียนที่ฝาพระครอบพระกริ่งอุบาเก็ง ทรงประเคนพระครอบพระกริ่งอุบาเก็งแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์

เลขทะเบียนรถมงคล
ภาพจาก : หน่วยราชการในพระองค์

จบแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะ จนครบ 46 รูป จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่เครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชา ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

จากนั้น ในหลวงรัชกาลที่ 10 และราชินีจึงได้เสด็จพระราชดำเนินกลับด้วยรถยนต์พระที่นั่ง หมายเลขทะเบียน ร.ย.ล. 03621

โดยหวยงวดออกวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 หากใครอยากลองนำเลขมงคลจากป้ายทะเบียนรถดังกล่าวไปเก็งหวย สามารถนำเลขที่ปรากฏไปเป็นแนวทางได้ ดังนี้

เลขท้าย 2 ตัว : 03 – 36 – 63 – 21 – 30

เลขท้าย 3 ตัว : 330 – 366 – 663 – 210

เลขทะเบียนรถมงคล ในหลวง พระราชินี 16 6 66
ภาพจาก : หน่วยราชการในพระองค์

แนวทางเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางหนึ่งสำหรับให้ท่านนำไปพิจารณาซื้อลอตเตอรี่เท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณประกอบการตัดสินใจ และขอให้เลขมงคลนี้ อนุเคราะห์โชครางวัลใหญ่ให้กับคอหวยทุกท่าน แล้วพบกันในวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย วันศุกร์ที่ 16 มิ.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป.

เลขทะเบียนรถมงคล ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก : หน่วยราชการในพระองค์
เลขทะเบียนรถมงคล ในหลวง พระราชินี
ภาพจาก : หน่วยราชการในพระองค์
ทะเบียนรถ ในหลวง พระราชินี 16 6 66
ภาพจาก : หน่วยราชการในพระองค์

Wilasinee

นักเขียนออนไลน์ผู้เชี่ยวชาญข่าวบันเทิงและบทความไลฟ์สไตล์ แฟชั่น จบการศึกษาด้านประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รู้ลึกรู้จริงทั้งเรื่องวิชาการและเทรนด์กระแสโซเชียลที่สำคัญ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button