การเงิน

อัปเดต ดอกเบี้ยเงินฝาก มิถุนายน 2566 ออมทรัพย์-ประจำ ครบทุกธนาคาร

เช็กก่อนฝากคุ้มกว่า ดอกเบี้ยเงินฝาก ทั้งแบบออมทรัพย์-เงินฝากประจำ เดือนมิถุนายน 2566 ครบทุกธนาคาร ตั้งแต่ 3-24 เดือน

เข้าสู่เดือน มิถุนายน 2566 ใครกำลังมองหาธนาคารเพื่อกิน ดอกเบี้ยเงินฝาก ที่ได้เงินปันผลสูง ๆ วันนี้ Thaiger ได้จัดมาให้ทุกคนแล้ว เปรียบเทียบชัด ๆ ดอกเบี้ยงเงินฝากออมทรัพย์ – เงินฝากประจำ ธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยสูงสุด เริ่มต้นตั้งแต่แบบ 3, 6, 12 และ 24 เดือน อัปเดตล่าสุดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

อัปเดต ดอกเบี้ยเงินฝาก เดือนมิถุนายน 2566

ธนาคารกรุงเทพ

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.55% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.85% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.95% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.6% ต่อปี

ธนาคารกรุงไทย

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.82% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.95% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.35% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.85% ต่อปี

ธนาคารกสิกรไทย

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.77 – 0.82% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.9 – 0.95% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.3 – 1.35% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.65 – 1.75% ต่อปี

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.82% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.95% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.35% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.75% ต่อปี

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.82% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.95% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.35% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.75% ต่อปี

ธนาคารทหารไทยธนชาต

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.125% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.65% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.9% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.4% ต่อปี

ธนาคารยูโอบี

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.1 – 0.35% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.45 – 0.6% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 0.2 – 0.7% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 0.2 – 1% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 0.2 – 1.25% ต่อปี

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.95% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1.1% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.55% ต่อปี

ธนาคารทิสโก้

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25 – 2% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 1.15 – 1.3% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1.25 – 1.45% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.55 – 1.7% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.7 – 1.85% ต่อปี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 1 – 1.15% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1.15 – 1.3% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.4 – 1.55% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.65 – 1.8% ต่อปี

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 1.15% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1.25% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.35% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.35% ต่อปี

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

 • ดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์ = 0.4% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน = 0.95% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน = 1.05% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน = 1.35-1.9% ต่อปี
 • ดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 24 เดือน = 1.55% ต่อปี

ทั้งนี้ นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BBL) เปิดเผยว่า ธนาคารประกาศปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น โดยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปรับขึ้น 0.05-0.25% เงินฝากสะสมทรัพย์ เป็น 0.60% ต่อปี เงินฝากประจำ 3 เดือน เป็น 0.95% ต่อปี เงินฝากประจำ 6 เดือน เป็น 1.05% ต่อปี

เงินฝากประจำ 12 เดือน เป็น 1.35% ต่อปี เงินฝากประจำ 24 เดือน เป็น 1.75% ต่อปี และเงินฝากประจำ 36 เดือน เป็น 1.90% ต่อปี ส่วนเงินฝากสะสมทรัพย์ e-Saving วงเงินไม่เกิน 1 ล้านบาท 1.50% ต่อปี และวงเงินส่วนที่เกิน 1 ล้านบาท 0.60% ต่อปี

ขอบคุณข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button