สุขภาพและการแพทย์ไม่มีหมวดหมู่

โรคซึมเศร้า อาการเสี่ยง การวินิจฉัย สาเหตุ วิธีป้องกัน และการรักษา

โรคซึมเศร้าเป็นภาวะทางจิตเวชที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้ที่เป็นโรคอย่างมาก บทความนี้เราจะสำรวจเนื้อหาเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า เพื่อให้เข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับลักษณะ อาการ เกณฑ์การวินิจฉัย สาเหตุพื้นฐาน วิธีการป้องกัน และตัวเลือกการรักษาที่มีอยู่

โรคซึมเศร้าคืออะไร?

โรคซึมเศร้าไม่ได้หมายถึงการที่มีความรู้สึกเศร้าเพียงชั่วคราวเท่านั้น แต่เป็นภาวะทางสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นเป็นเวลานานและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของแต่ละคนในลักษณะที่แตกต่างกันไป โดยมีลักษณะสำคัญคือ รู้สึกเศร้าอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง อาจรู้สึกหมดหวัง และขาดความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เกิดผลกระทบร้ายแรงต่อความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ป่วย

อาการของโรคซึมเศร้า

อาการที่เสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าสามารถแสดงออกมาในรูปแบบต่าง ๆ กัน เช่น

 • อาจรู้สึกไม่มีความสุขในการทำกิจวัตรประจำวัน ไม่สนใจกิจกรรมที่เคยทำแล้วรู้สึกสนุก
 • รู้สึกเหนื่อยหรือไม่มีกำลังในการดำเนินชีวิตต่อไป ท้อแท้และไม่มีความสุข
 • มีปัญหาในการนอนหลับ
 • รู้สึกหดหู่และคิดทำร้ายตนเองหรือคิดถึงความตาย โดยอาจจไม่มีสาเหตุที่ชัดเจน
 • นอกจากนี้ยังอาจมีอาการทางกายเพิ่มเติม เช่น เจ็บปวด ปวดหัว ไมเกรน ไม่อยากอาหาร อาจลดความสนใจเรื่องเพศ หรือปัญหาทางเพศที่เกี่ยวข้องกับโรคซึมเศร้าได้ด้วย

สาเหตุและปัจจัยเสี่ยง

สาเหตุและปัจจับเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคซึมเศร้า ได้แก่

 • ปัจจัยทางพันธุกรรม ความเป็นไปได้ที่มีภาวะโรคซึมเศร้ามีการสืบทอดจากพ่อแม่หรือญาติในครอบครัว
 • ปัจจัยทางชีวภาพ การเปลี่ยนแปลงในระบบสารสื่อประสาทในสมองอาจเกี่ยวข้องกับการเกิดโรคซึมเศร้า การใช้สารเสพติด
 • ปัจจัยทางสภาพแวดล้อม ประสบการณ์และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิต เช่น ความเครียดจากงานหรือปัญหาทางครอบครัว
 • ปัจจัยทางจิตวิทยา ประสบการณ์ที่เครียด เช่น การเผชิญกับความล้มเหลวหรือความสูญเสีย
 • ปัจจัยทางสังคม การอยู่คนเดียวโดยตลอดเวลา ขาดความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น
 • ปัจจัยทางสตรีศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงในระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับภาวะเศร้าในผู้หญิง เช่น ฮอร์โมนเพศหญิงในช่วงหลังคลอด ทำให้เกิดโรคซึมเศร้าหลังคลิด
 • ปัจจัยการเลี้ยงดู การเติบโตและการเลี้ยงดูในสภาวะที่ขาดความรักและความเอาใจใส่

นอกจากนี้ ลักษณะนิสัยหรือแนวคิดบางอย่างอาจทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ง่ายเช่นกัน เช่น มองตนเองในแง่ลบ มักมองแต่ข้อบกพร่องของตัวเอง มองแต่อดีตและยกขึ้นมาเป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองรู้สึกผิดหวัง มองโลกในแง่ร้าย เป็นต้น บุคคลเหล่านี้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่กดดัน เช่น ถูกทอดทิ้ง ตกงาน หย่าร้าง ก็มีแนวโน้มที่จะเกิดอาการซึมเศร้าได้ง่าย ซึ่งหากไม่ได้รับการช่วยเหลือที่เหมาะสมอาการอาจมากจนกลายเป็นโรคซึมเศร้าได้

การวินิจฉัย

เกณฑ์การวินิจฉัยโรคซึมเศร้าจะพิจารณาจากอาการที่คงตัวและผลกระทบต่อชีวิตประจำวัน โดยปัจจัยที่ใช้ในการประเมิน มีดังนี้

 • ระยะเวลา
 • ความรุนแรง
 • ความถี่ของอาการ
 • ผลกระทบต่อปฏิสัมพันธ์สังคม การทำงาน และการทำงานทั่วไป

การป้องกันเพื่อหลีกเลี่ยงโรคซึมเศร้า

ไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตและกลไกการจัดการความเครียดที่เหมาะสมจะสามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าได้ เช่น

 1. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ การเคลื่อนไหวร่างกายที่สม่ำเสมอจะช่วยให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นขึ้นและยังช่วยเพิ่มระดับสารเคมีในสมองที่สร้างความสุขและลดอาการซึมเศร้าได้
 2. การรับประทานอาหารที่เหมาะสม รับประทานอาหารที่มีสารอาหารสมดุลช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตและร่างกาย โดยเฉพาะสารอาการสำคัญอย่างโปรตีน ไขมันดี ผักและผลไม้
 3. การจัดการความเครียด ใช้เทคนิคการจัดการความเครียด เช่น การหายใจลึกๆ การฝึกสมาธิ การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การใช้เทคนิคการจัดการเวลาและการตั้งเป้าหมาย จะช่วยลดความเครียดในชีวิตประจำวันลงได้
 4. แวดล้อมด้วยผู้สนับสนุนที่ดี การมีความสัมพันธ์และการสื่อสารที่ดีกับคนรอบข้างช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งในการเผชิญกับความกดดันและความล้มเหลว
 5. ขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเมื่อจำเป็น พบผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อการประเมินและการให้คำปรึกษาทางจิตเวชมีความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคซึมเศร้า หากรู้สึกมีความผิดปกติ

การรักษาโรคซึมเศร้า

การรักษาที่มีประสิทธิภาพเป็นการรวมกันระหว่างการฝึกสมอง การใช้ยา และการปรับเปลี่ยนแบบแผนการใช้ชีวิต

  • การฝึกสมอง การฝึกสมองแบบคอกนิทีฟ-พฤติกรรม (CBT) และการฝึกสมองแบบระหว่างบุคคล (IPT) เป็นวิธีการฝึกสมองที่ช่วยในการเปลี่ยนแปลงและปรับสภาพจิตใจให้ดีขึ้น โดยใช้เครื่องมือและเทคนิคที่ช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้การจัดการความคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเพื่อลดอาการซึมเศร้า
 • ใช้ยาที่จ่ายโดยแพทย์ บางกรณีอาจมีความจำเป็นต้องใช้ยาสำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า เช่น ยากลุ่ม SSRI หรือยากลุ่มอื่น ๆ ที่ช่วยปรับสมดุลสารเคมีในสมอง แต่การใช้ยาจะต้องให้คำแนะนำและติดตามจากแพทย์หรือผู้ให้บริการด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด
 • วิธีปฏิบัตอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น การดูแลตนเอง การสนับสนุนจากผู้อื่น การฝึกสติ และการออกกำลังกาย

โรคซึมเศร้าเป็นภาวะทางสุขภาพจิตที่ซับซ้อนซึ่งสามารถมีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้ที่เป็นได้อย่างมีนัยสำคัญ ความเข้าใจที่ถูกต้อง และการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เนิ่น ๆ จะช่วยให้ผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากโรคซึมเศร้าสามารถฟื้นฟูตัวเองได้ดียิ่งขึ้นด้วยการได้รับการสนับสนุนที่เหมาะสม

Nana Natrawan

นักเขียนด้านสุขภาพ ความงาม และเทคโนโลยีทางการแพทย์ จบจากคณะเภสัชศาสตร์ และปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ มีประสบการณ์การเขียนคอนเทนต์และรีวิวบทความให้เว็บไซต์ทางการแพทย์ชื่อดังของไทย ปัจจุบันมีงานเขียนครอบคลุมทั้งด้านสุขภาพ การแพทย์ทางเลือก และอัปเดตเทคโนโลยีความงามใหม่ ๆ สนับสนุนให้นักอ่านมีไลฟ์สไตล์สุดคูล ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพและรูปลักษณ์ที่ดีพร้อมใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button