ข่าวข่าวภูมิภาค

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอรรถกิจโสภณ หลังคดีถึงที่สุด

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระอรรถกิจโสภณ โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน หลังคดีถึงที่สุด

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 มีรายงานจาก เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ใจความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเตซ สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ พระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อตฺตคุตโต) ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดอาญา และได้มีพระบรมราชโองการถอดถอนสมณศักติ์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ คดีถึงที่สุดแล้ว โดยศาลตามกฎหมายฝ่ายบ้านเมืองมีคำพิพากษาให้ยกฟ้อง ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ในคดีดังกล่าว

ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่าไม่มีการกล่าวคำลาสิกขา และไม่มีการดำเนินการให้สละสมณเพศ โดยยังคงดำรงตนอย่างพระภิกษุโดยตลอตระหว่างถูกคุมขัง จึงมีสภาวะเป็นพระภิกษุ มีสถานะเป็น พระสมทรง อตฺตคุตฺโต ซึ่งมหาเถรสมาคมมีมติรับทราบแล้ว เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2566

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 จึ่งทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ให้ พระสมทรง อตตคุตโต เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ มีนามว่า พระอรรถกิจโสภณ โดยให้ถือว่าไม่เคยถูกถอดถอนสมณศักดิ์และราชทินนามมาก่อน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2566

ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ขอบคุณข้อมูล ราชกิจจานุเบกษา

baesittichot

นักเขียนสายฮาอารมณ์ดี ไลฟ์สไตล์ เรื่องน่ารู้ทั่วไป ตามติดเทรนด์ฮิตที่ห้ามพลาด อัปเดตข่าวเศรษฐกิจ การเงิน ประสบการณ์งานเขียนมากกว่า 1 ปี ชอบเม้าท์มอย ส่งต่อเรื่องราวน่าสนใจผ่านตัวอักษร ผลงานทุกชิ้นจึงเป็นเหมือน 'เพื่อน' ที่อยากเล่าสิ่ง ๆ ต่างให้คุณได้รู้เป็นคนแรกเสมอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Back to top button